Estàs aquí: Inici > Món col·legial > Quins aspectes cal tenir en compte en la rendibilitat de la formulació magistral a la farmàcia comunitària?

Quins aspectes cal tenir en compte en la rendibilitat de la formulació magistral a la farmàcia comunitària?

18 desembre 2018

El passat 26 de novembre el COFB va acollir la sessió “Rendibilitat de la formulació magistral a la farmàcia comunitària, aspectes a tenir en compte”, que va anar a càrrec d’Ariadna Crusellas, farmacèutica comunitària, formulista, màster d’expert en fórmules magistrals de la Universitat San Jorge de Saragossa i presidenta d’Aprofarm i Josep Pedrals, farmacèutic comunitari, formulista i vicepresident d’Aprofarm. El moderador va ser Francesc Llambí, vocal del COFB i professor associat de la Unitat de Tecnologia Farmacèutica de la Facultat de Farmàcia de la UB.

La formulació magistral, tasca inherent a l’activitat professional de l’oficina de farmàcia

La formulació magistral forma part de “l’essència” de l’activitat professional de l’oficina de farmàcia i els farmacèutics són els “tècnics-garants-especialistes” dels medicaments. Durant la sessió, es va posar de manifest que tot el que un dia eren tractaments individualitzats o fórmules magistrals ara són tot (o gairebé tot) especialitats (medicaments comercialitzats).

Malgrat que les especialitats han comportat progrés, eficàcia i universalitat a la medicina, sempre hi ha hagut i hi haurà lloc per als tractaments individualitzats, ja que:

  • els individus tenen diferent edat, pes i no tots reaccionen de la mateixa manera
  • la indústria no pot rendibilitzar tractaments minoritaris
Els farmacèutics comunitaris i formulistes Ariadna Crusellas i Josep Pedrals, presidenta i vicepresident d'Aprofarm, durant la sessió.

Els farmacèutics comunitaris i formulistes Ariadna Crusellas i Josep Pedrals, presidenta i vicepresident d’Aprofarm, durant la sessió.

Per aquest motiu, durant l’acte es va incidir en el fet que la formulació magistral és una àrea que en funció de com es gestioni pot tenir una rendibilitat, per exemple, si tenim en compte aspectes com l’optimització de recursos o l’anàlisi de costos.

Anàlisi de costos dels laboratoris

Quines inversions i despeses mínimes tenen els laboratoris? Per donar resposta a aquesta qüestió es va posar de manifest quines inversions mínimes requereixen els laboratoris i quines despeses mínimes comporten.

La gestió del laboratori és prou important i útil per sustentar la tasca de la formulació magistral i permet valorar amb paràmetres propis quina és la rendibilitat de la formulació magistral.

Entre les inversions es van remarcar l’espai, l’utillatge, els aparells, els costos d’inventari inicial, el material informàtic i d’oficina, els envasos i el material d’embalatge. Com a despeses mínimes es van destacar les de personal, llum i climatització, aigua i telèfon, espai, costos directes de fabricació, gestió de residus…

Fórmules magistrals 

Tot seguit, es van repassar els aspectes a tenir en compte de les fórmules magistrals. En concret, el preu dels principis actius (política de compres, negociació amb els proveïdors de matèries primeres i envasos, càlcul de les necessitats per a la nostra realitat…), preu dels excipients, preu dels utillatges/aparells, preu de l’elaborador (temps que requereix cada fórmula, cost de fer un control específic de la fórmula, cost del personal que l’elabora…), preu de l’envàs (elecció del millor envàs i el millor preu, estoc òptim per la nostra tasca, cost de l’estoc immobilitzat al laboratori…), preu de l’etiqueta, preu de la documentació (temps dedicat a generar informació i a tenir-la actualitzada…) i preu de la infraestructura (cost fix, espai ocupat pel nostre laboratori…).

La presidenta i el vicepresident d’Aprofarm van recalcar que “la formulació magistral és l’única cosa exclusivament de l’oficina de farmàcia que no es pot trobar enlloc més, la qual cosa suposa una oportunitat per treballar la formulació magistral amb la dispensació activa i atendre directament la necessitat del client que demana una formulació magistral i donar-li un servei”.

Reflexions sobre la jornada

Francesc Llambí, vocal del COFB i professor associat de la Unitat de Tecnologia Farmacèutica de la Facultat de Farmàcia de la UB, va destacar que durant la sessió es van repassar “una sèrie de punts que, certament, tothom que tingui un laboratori de formulació, periòdicament, ha d’incidir-hi” i que considera “molt útils pels farmacèutics”.

D'esquerra a dreta:  Josep Pedrals, farmacèutic comunitari, formulista i vicepresident d'Aprofarm;Ariadna Crusellas, farmacèutica comunitària, formulista i presidenta d'Aprofarm i Francesc Llambí, vocal del COFB i professor associat de la Unitat de Tecnologia Farmacèutica de la Facultat de Farmàcia de la UB.

D’esquerra a dreta:  Josep Pedrals, farmacèutic comunitari, formulista i vicepresident d’Aprofarm;Ariadna Crusellas, farmacèutica comunitària, formulista i presidenta d’Aprofarm i Francesc Llambí, vocal del COFB i professor associat de la Unitat de Tecnologia Farmacèutica de la Facultat de Farmàcia de la UB.

“El funcionament de cada laboratori és diferent i cadascú ha d’aplicar les reflexions que hagi fet. Respecte incrementar el nombre de formulacions, en aquest punt influeixen decisions pròpies de cadascú a l’oficina de farmàcia i també temes més generals que hem de saber tractar”, va concloure.

 

Activitat organitzada conjuntament amb:

 

 

Amb la col·laboració de:

 

Altres publicacions d’interès:

Deixa un Comentari

Els comentaris es moderaran. És necessària la identificació de l’autor (nom, cognom i correu electrònic tot i que l’adreça no es publicarà) i que el contingut es refereixi a la temàtica del post. Seran eliminats els comentaris difamatoris o que utilitzin un llenguatge ofensiu.

*

Torna a Dalt
Avís Legal