Estàs aquí: Inici > Destacats > Programa d’Harmonització Farmacoterapèutica (PHF): Abordatge farmacològic de sis patologies des de l’assistència primària

Programa d’Harmonització Farmacoterapèutica (PHF): Abordatge farmacològic de sis patologies des de l’assistència primària

6 maig 2019

El Col·legi de Farmacèutics de Barcelona va acollir entre el març i l’abril les diferents sessions de la formació “Abordatge farmacològic de la patologia des de l’assistència primària” que tenia per objectius:

    • Revisar i aprofundir el coneixement de les sis patologies per a les quals CatSalut ha marcat les pautes d’harmonització farmacoterapèutica d’acord amb el PHF: depressió major en adults, malaltia d’Alzheimer, diabetis mellitus tipus 2, malaltia pulmonar obstructiva crònica, anticoagulants i malaltia renal crònica.
    • Formar els farmacèutics per millorar el desenvolupament de l’atenció farmacèutica i la intervenció pràctica assistencial en aquestes àrees específiques.

La sessió introductòria va anar a càrrec d’Antonio Vallano, membre de la gerència d’Harmonització Farmacoterapèutica de l’Àrea del Medicament del Servei Català de la Salut.

Antonio Vallano, de la gerència d'Harmonització Farmacoterapèutica de l'Àrea del Medicament del CatSalut.

Antonio Vallano, de la gerència d’Harmonització Farmacoterapèutica de l’Àrea del Medicament del CatSalut.

Format interactiu, exercicis pràctics i docència a càrrec de metges i farmacèutics d’Atenció Primària: característiques del curs

En paraules de Roser Vallès, vocal d’Atenció Primària del COFB i coordinadora del curs, va tractar-se d’un “programa formatiu d’actualització de l’abordatge farmacològic de les patologies que el CatSalut ha considerat prou importants per establir unes pautes d’harmonització terapèutica entre l’atenció primària i l’atenció hospitalària“. A través de les sessions, dirigides a farmacèutics comunitaris, Vallès explica que s’han donat a conèixer “les pautes d’harmonització i, al mateix temps, s’ha revisat en profunditat la clínica i el tractament d’aquestes patologies des del punt de vista de l’Atenció Primària”.

“Per fer-ho, es va optar per un format de taller interactiu entre docents i alumnes, on els exercicis pràctics tinguessin molt protagonisme. També es va pensar en què els docents fossin un metge de família i un farmacèutic d’atenció primària que haguessin participat en cada pauta d’harmonització per tal de donar visibilitat al treball conjunt que fan aquests dos professionals en l’àmbit de l’atenció primària“, va exposar.

Programa d’harmonització farmacoterapèutica (PHF)

El Programa d’harmonització farmacoterapèutica (PHF) és aplicable als medicaments hospitalaris que dispensen els serveis de farmàcia hospitalaris i als medicaments amb recepta mèdica dispensats a les oficines de farmàcia.

Aquest programa garanteix l’equitat en l’accés als medicaments hospitalaris i als medicaments amb recepta en l’àmbit del sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT), la millora en els nivells d’eficiència i efectivitat i en l’aspecte d’utilitat terapèutica, d’acord amb els principis d’ús racional, tenint sempre en compte el marc de disponibilitat i la necessària optimització dels recursos.

Pere J. Simonet, metge de família de l'EAP Viladecans 2 i Roser Vallès, farmacèutica i vocal d'Atenció Primària del COFB.

Pere J. Simonet, metge de família de l’EAP Viladecans 2 i Roser Vallès, farmacèutica i vocal d’Atenció Primària del COFB.

Valoració global de les sessions

Roser Vallès fa un balanç molt positiu de la formació. “Creiem que els nostres objectius s’han assolit i que aquesta experiència ha resultat molt positiva, tant pels docents com pels alumnes, ja que ha permès un apropament professional i de manera de treballar entre el col·lectiu sanitari de l’atenció primària (metge i farmacèutic) i el col·lectiu sanitari de l’atenció comunitària (farmacèutic)“, destaca la vocal d’Atenció Primària del COFB.

I afegeix: “El fet d’ampliar els coneixements del farmacèutic d’oficina de farmàcia amb els criteris que té l’Administració catalana en l’abordatge d’aquestes patologies, i que han estat consensuats amb els clínics dels diferents nivells assistencials, augmenta la qualitat de l’assistència sanitària i fomenta la seguretat del pacient, ja que tots treballem sota un mateix missatge clínic i de tractament per aquestes malalties. A més, també potencia el posicionament del farmacèutic comunitari  dins el sistema sanitari públic“. Per tot plegat, considera que “seria profitós donar continuïtat a aquest tipus d’activitats, que fomentin el coneixement mutu i el treball conjunt entre l’atenció primària i l’atenció comunitària“.

Programa i docents del curs

Introducció (25 de març)

Antonio Vallano, gerència d’Harmonització Farmacoterapèutica, Àrea del Medicament, Servei Català de la Salut (CatSalut)

Depressió major en adults (25 de març)

Pere Bonet, president del Consell Assessor de Salut Mental i director de la Càtedra de Salut Mental de la UVic-UCC
Ana Mª de Andrés, doctora per la UB, farmacèutica especialista en farmàcia hospitalària, Parc Sanitari Pere Virgili

Diabetis Mellitus tipus 2 (27 de març)

Manel Mata, matge, CAP La Mina, USR Barcelona IDIAP-Jordi Gol
Àngels Pellicer, farmacèutica, Unitat de Farmàcia, Institut Català de la Salut Girona, Departament de Salut, Generalitat de Catalunya, DAP Girona
Laura Diego, farmacèutica, Coordinadora Tècnica del CedimCat, Centre d’Informació de Medicaments de Catalunya

Malaltia d’Alzheimer (8 d’abril)

Sebastià Riu, metge de família i gerontòleg, membre del grup de treball de la gent gran de la CAMFIC i de demències de la SEMFYC, Subsecció Assistència Sanitària, Oficina de Gestió Assistencial, Gerència de Serveis Residencials d’Estades Temporals i Respir, Igualtat, Ciutadania i Benestar Social, Àrea d’Atenció a les Persones, Diputació de Barcelona
Rosa Madridejos, farmacèutica d’atenció primària, Mútua de Terrassa

Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica (10 d’abril)

Pere J. Simonet, metge de família de l’EAP Viladecans 2 de l’Institut Català de la Salut, membre del GdT Malalties respiratòries CAMFiC
Roser Vallès, farmacèutica d’Atenció Primària, vocal d’Atenció Primària del COF de Barcelona

Anticoagulants (24 d’abril)

José Mateo, hematòleg, cap clínic de teràpia anticoagulant, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Amelia Troncoso, farmacèutica, Gerència Territorial de Barcelona, Institut Català de la Salut

Malaltia renal crònica (29 d’abril)

M. Ángeles Hortelano, metgessa, consultora del CAMAP
Laura Diego, farmacèutica, Coordinadora Tècnica del CedimCat, Centre d’Informació de Medicaments de Catalunya
Àngels Pellicer, farmacèutica, Unitat de Farmàcia, Institut Català de la Salut Girona, Departament de Salut, Generalitat de Catalunya, DAP Girona

Altres publicacions d’interès:

Deixa un Comentari

Els comentaris es moderaran. És necessària la identificació de l’autor (nom, cognom i correu electrònic tot i que l’adreça no es publicarà) i que el contingut es refereixi a la temàtica del post. Seran eliminats els comentaris difamatoris o que utilitzin un llenguatge ofensiu.

*

Torna a Dalt
Avís Legal