Estàs aquí: Inici > Destacats > La professió farmacèutica a la província de Barcelona, en xifres

La professió farmacèutica a la província de Barcelona, en xifres

28 agost 2020

El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) ha publicat, un any més, l’informe “Estadísticas de Colegiados Farmacéuticos y Farmacias Comunitarias”, corresponent al 2019. El document és una radiografia de la professió farmacèutica, que analitza l’evolució anual de les xifres més rellevants de la professió.

A continuació, recollim algunes de les dades més destacades d’aquest últim informe, en relació amb la província de Barcelona:

Fregant els 9.000 col·legiats a la província de Barcelona

Dels 75.260 farmacèutics col·legiats a Espanya, Barcelona n’aporta, com a segona demarcació més nombrosa, 8.972. Això suposa prop del 80% dels 11.303 farmacèutics col·legiats a Catalunya.

Lleuger increment de col·legiacions el 2019

A la província es van col·legiar 31 nous farmacèutics (0,3%) i a Catalunya també va tancar 2019 amb 55 col·legiats més respecte al 2018, un creixement del 0,5%. El ritme de creixement, però, va veure’s reduït respecte a l’exercici anterior, de l’1,6% i l’1,7%, respectivament.

Tercera professió sanitària amb més col·legiats

La farmacèutica, és la tercera professió sanitària en nombre de col·legiats (75.260), per darrere de la medicina (267.995) i la infermeria (316.094). Això implica que la ciutadania disposa de 160 farmacèutics/es, 570 metges/ses i 672 infermers/es per cada 100.000 habitants.

Les farmacèutiques, majoria a la professió

Les dones suposen el 73,9% de les professionals col·legiades en farmàcia tant a Barcelona (6.633) com a Catalunya (8.357). Aquest percentatge està per sobre de la mitjana espanyola de farmacèutiques, que és del 71,6%.

La farmàcia comunitària, àmbit majoritari de la professió

La farmàcia comunitària segueix sent la modalitat de l’exercici majoritària entre els col·legiats a Barcelona, Catalunya i Espanya. A Barcelona, els col·legiats dedicats a la farmàcia comunitària són 6.458, seguits pels d’alimentació (460) i ortopèdia (599). En clau catalana, trobem 8.174 col·legiats en farmàcia comunitària, modalitat seguida per la d’alimentació (1.254) i dermofarmàcia (1.239).

Professionals nascuts a l’estranger

A Espanya hi ha un total de 1.085 col·legiats provinents de l’estranger.  Barcelona i província encapçalen la llista amb 208.

La distribució capital-província

A la província de Barcelona, el 44,1% de les farmàcies estan a la capital; hi ha un total de 1.026 farmàcies a Barcelona ciutat i 1.303 a la resta de la província. A  Catalunya, trobem 1.167 farmàcies a les capitals de província (36,1%) i 2.060 a la resta del territori.

Apertures de farmàcies a la província de Barcelona

A Barcelona s’han obert 8 de les 15 farmàcies que s’han establert a tota Catalunya durant 2019, d’un total de 70 a tot Espanya. Aquestes oficines s’han implantat totes fora de la capital barcelonina.

Font i més informació: Estadísticas de Colegiados Farmacéuticos y Farmacias Comunitarias 2019 (via Portalfarma)

Deixa un Comentari

Els comentaris es moderaran. És necessària la identificació de l’autor (nom, cognom i correu electrònic tot i que l’adreça no es publicarà) i que el contingut es refereixi a la temàtica del post. Seran eliminats els comentaris difamatoris o que utilitzin un llenguatge ofensiu.

*

Torna a Dalt
Avís Legal