Estàs aquí: Inici > Destacats > Més de 1.300 farmàcies de Catalunya ja poden realitzar tests d’antígens d’autodiagnòstic supervisats i registrar els resultats a La Meva Salut

Més de 1.300 farmàcies de Catalunya ja poden realitzar tests d’antígens d’autodiagnòstic supervisats i registrar els resultats a La Meva Salut

3 agost 2021

Un cop aprovada la dispensació de tests d’antígens d’autodiagnòstic sense prescripció mèdica a les farmàcies, el Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya ha estat treballant amb el Departament de Salut per oferir als usuaris la seva realització supervisada a la farmàcia amb el corresponent registre del resultat a La Meva Salut i, al seu torn, contribuir a descongestionar els CAP.

Aquest servei, dirigit a persones asimptomàtiques i que no siguin contactes estrets, l’ofereixen les més de 1.300 farmàcies de Catalunya que participen des del mes de juliol passat en el cribratge als professionals i participants del lleure d’estiu, ja que han superat la formació corresponent i han declarat complir els requisits necessaris. Consulta aquí les farmàcies participants.

Aquest servei està adreçat a persones asimptomàtiques i que no siguin contactes estrets. Els resultats registrats tenen consideració de documentació clínica a tots els efectes per al CatSalut.

Els resultats registrats, consideració de documentació clínica

En aquest cas, l’usuari assumeix el cost del test i els honoraris professionals per a la supervisió i registre per part del farmacèutic. En quant als resultats registrats, tenen consideració de documentació clínica a tots els efectes per al CatSalut.

Tenint això en compte, els positius constaran com diagnosticats de COVID-19, i els negatius tindran l’informe clínic negatiu. En aquest segon cas, si l’usuari vol viatjar, haurà de comprovar segons el destí si l’informe clínic és suficient o si necessita el certificat COVID digital de la UE.

Així mateix, el Consell, juntament amb el CatSalut, han consensuat diferents arbres de decisió per a informar l’usuari sobre com actuar davant els diferents escenaris que es puguin presentar, en funció de si es tracta de persones amb símptomes compatibles amb la COVID-19, de si són contactes estrets o de si donen un resultat positiu o negatiu.

La tasca d’educació sanitària del farmacèutic, fonamental per a realitzar el test i contextualitzar resultats

Els farmacèutics, com a professionals sanitaris, disposen de formació i coneixement suficient per a realitzar el test i contextualitzar els resultats. Més concretament, és rellevant la tasca d’educació sanitària que poden desenvolupar en l’hora d’explicar a la població com i quan han de realitzar els test, ajudar-los a interpretar els resultats adequadament i promoure l’autoresponsabilitat. Per exemple, d’una banda, l’usuari ha de tenir clar com actuar davant un resultat positiu; d’altra banda, deu que ser conscient que un test amb resultat negatiu podria estar associat a poca càrrega viral, però no es descarta el contagi, i en cap cas l’eximeix de prendre les mesures de prevenció davant la COVID-19 (distància, mans, màscara, ventilació i quarantena en cas de ser contacte estret d’un positiu).

Altres publicacions d’interès:

Deixa un Comentari

Els comentaris es moderaran. És necessària la identificació de l’autor (nom, cognom i correu electrònic tot i que l’adreça no es publicarà) i que el contingut es refereixi a la temàtica del post. Seran eliminats els comentaris difamatoris o que utilitzin un llenguatge ofensiu.

*

Torna a Dalt
Avís Legal