Estàs aquí: Inici > Destacats > Nova formació sobre les indicacions i els tractaments de les hipoglucèmies greus al COFB

Nova formació sobre les indicacions i els tractaments de les hipoglucèmies greus al COFB

13 abril 2022

El passat 7 d’abril va tenir lloc al Col·legi de Farmacèutics de Barcelona (COFB) la formació “Hipoglucèmies greus, què hi podem fer? Indicacions i tractaments”. Patrocinada per Lilly i organitzada conjuntament amb la Societat Catalana de Farmàcia Clínica, tenia per objectius que els assistents es posessin al dia pel que fa a les guies i les recomanacions per tractar les hipoglucèmies i les hipoglucèmies greus, ampliessin coneixements sobre els tractaments disponibles i adquirissin habilitats d’actuació farmacèutica en el tractament del pacient.

El passat 7 d'abril va tenir lloc al Col·legi de Farmacèutics de Barcelona (COFB) la formació "Hipoglucèmies greus, què hi podem fer? Indicacions i tractaments".
El passat 7 d’abril va tenir lloc al Col·legi de Farmacèutics de Barcelona (COFB) la formació “Hipoglucèmies greus, què hi podem fer? Indicacions i tractaments”.

La formació s’adreçava a farmacèutics hospitalaris, d’Atenció Primària i comunitaris. Les ponents van ser la Dra. Marga Giménez, cap de la Unitat de Diabetis, del Departament d’Endocrinologia de l’Hospital Clínic i Cristina Morales, farmacèutica d’Atenció Primària de la Unitat de Farmàcia del SAP Vallès Oriental.

Aspectes clínics i conseqüències de les hipoglucèmies

Tal com va exposar la Dra. Marga Giménez, “en diabetis, en els últims anys, ha canviat la definició d’hipoglucèmia. De fet, entenem com a hipoglucèmia qualsevol episodi en el qual el pacient presenta una glucèmia inferior a 70 mg/dL. En la darrera època, els episodis d’hipoglucèmia s’han dividit en dos nivells. Entenem com a nivell 1 els valors d’hipoglucèmia entre 70 i 54 mg/dL i com a nivell 2 es consideren tots els episodis que tenen associat un valor de glucosa per sota de 54. En aquest segon nivell, és quan el risc de neuroglucopènia i esdeveniments aguts i el risc d’hipoglucèmia greu s’incrementa”.

La Dra. Marga Giménez, cap de la Unitat de Diabetis, del Departament d'Endocrinologia de l'Hospital Clínic.
La Dra. Marga Giménez, cap de la Unitat de Diabetis, del Departament d’Endocrinologia de l’Hospital Clínic.

Simptomatologia

Pel que fa a la simptomatologia associada als episodis d’hipoglucèmia, la Dra. Giménez va diferenciar, d’una banda, “els símptomes més adrenèrgics i que solen presentar-se a l’inici de la malaltia, durant els primers anys. Acostumen a ser simptomatologies vinculades a l’estrès, que fan que la persona se senti malament i tingui ganes de menjar (exemple: suor, gana, trobar-se malament, palpitacions, sensació que d’haver de buscar alguna cosa per menjar i resoldre aquella situació). Això és el que acaba constituint el que coneixem com la tríada de la detecció i el tractament de la hipoglucèmia. En altres paraules: determinar el valor de glucosa, tenir símptomes compatibles, menjar i que desapareguin els símptomes”.

D’altra banda, la doctora va afegir que “quan això succeeix durant moltes vegades, al llarg de molts anys, o quan hi ha determinats fàrmacs o situacions concomitants, amb el temps es van perdent aquests símptomes adrenèrgics i apareixen uns altres símptomes que són neuroglucopènics, que ja no són tan fàcils de detectar (la persona ja no té la necessitat de menjar alguna cosa dolça) i potser l’única simptomatologia és que ja no és capaç de concentrar-se en la feina que està fent o que fa alguna cosa rutinària moltes vegades seguides”.

Cristina Morales, farmacèutica d'Atenció Primària de la Unitat de Farmàcia del SAP Vallès Oriental i la Dra. Marga Giménez, cap de la Unitat de Diabetis, del Departament d'Endocrinologia de l'Hospital Clínic.
Cristina Morales, farmacèutica d’Atenció Primària de la Unitat de Farmàcia del SAP Vallès Oriental i la Dra. Marga Giménez, cap de la Unitat de Diabetis, del Departament d’Endocrinologia de l’Hospital Clínic.

Sigui com sigui, segons va exposar la doctora, “independentment del valor de glucosa que tinguis o independentment dels símptomes que tinguis, es considerarà greu qualsevol hipoglucèmia quan vagi associada a un estat de neuroglucopènia suficient com perquè el pacient no sigui capaç de resoldre aquella situació“.

El professional farmacèutic i l’educació diabetològica

Per la seva banda, Cristina Morales, farmacèutica d’atenció primària de la Unitat de Farmàcia SAP Vallès Oriental, va començar la seva intervenció referint-se a l‘objectiu del tractament de la hipoglucèmia greu, que consisteix en normalitzar la concentració de glucosa plasmàtica. Tot seguit, va fer referència als tipus de glucagó, als mecanismes d’acció d’aquest i a la seva indicació i posologia.

Cristina Morales, farmacèutica d'Atenció Primària de la Unitat de Farmàcia SAP Vallès Oriental.
Cristina Morales, farmacèutica d’Atenció Primària de la Unitat de Farmàcia SAP Vallès Oriental.

Així com a les situacions especials i les contraindicacions (hipersensibilitat principi actiu i/o excipients, feocromocitoma i insulinoma). També va recordar que el glucagó no és efectiu en pacients amb glucogen hepàtic esgotat. Per tant, no és efectiu en dejú prolongat, insuficiència adrenal, hipoglucèmia crònica i hipoglucèmia induïda per alcohol.

Hipoglucèmia

La hipoglucèmia es defineix com qualsevol episodi, amb símptomes o sense, en què els nivells plasmàtics de glucosa se situen per sota de 70 mg/dL o 3.9 mmol/L. Es calcula que els pacients amb DM1 poden tenir una mitjana de dos episodis d’hipoglucèmia simptomàtica/setmana i un de greu a l’any mentre que els pacients amb DM2 l’estimació d’hipoglucèmia greu és de 12 episodis/100 pacients/any.

Aquests episodis poden ser causats per dosis inadequades d’antidiabètics sumades a una alimentació insuficient i falta d’exercici físic.

A la part final de la seva intervenció, Morales va referir-se als punts clau de l’educació diabetològica: símptomes d’alerta, causes, autotractament a domicili (i en altres entorns com l’escolar), prevenció de les hipoglucèmies, registre de la hipoglucèmia i causa, i informació al pacient i familiars centrada en la utilització i conservació del glucagó.

Activitat organitzada conjuntament amb:

Amb el patrocini de:

Altres publicacions d’interès:

Deixa un Comentari

Els comentaris es moderaran. És necessària la identificació de l’autor (nom, cognom i correu electrònic tot i que l’adreça no es publicarà) i que el contingut es refereixi a la temàtica del post. Seran eliminats els comentaris difamatoris o que utilitzin un llenguatge ofensiu.

*

Torna a Dalt
Avís Legal