Estàs aquí: Inici > Destacats > La professió farmacèutica a la província de Barcelona l’any 2021

La professió farmacèutica a la província de Barcelona l’any 2021

4 agost 2022

El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) ha publicat, un any més, l’informe “Estadísticas de Colegiados y Farmacias Comunitarias”, corresponent al 2021. El document és una radiografia de la professió farmacèutica, ja que analitza de manera anual l’evolució de les xifres més rellevants vinculades als farmacèutics i a les farmàcies en l’àmbit estatal, autonòmic i provincial.

Tot seguit, destaquem les dades més importants del document que fan referència a la província de Barcelona i al global de Catalunya.

Més de 9.100 col·legiats a la província de Barcelona

L’any 2021, va finalitzar amb un total de 78.128 col·legiats a l’Estat, dels quals 11.580 procedien de Catalunya. Amb aquesta xifra, ocupa el tercer lloc al rànquing d’autonomies amb major nombre de col·legiats, després d’Andalusia (13.702) i Madrid (13.638).

Més concretament, per darrere de Madrid, Barcelona es posiciona com la segona província més nombrosa, amb 9.182 col·legiats (11,8% del total), i presenta una taxa de 160,7 farmacèutics per cada 100.000 habitants.

Respecte al 2020, hi ha hagut 1.307 nous farmacèutics col·legiats (augment de l’1,7%), realitat que també s’ha reflectit en 45 províncies. Una d’elles ha estat Barcelona, amb 104 col·legiats nous i, en l’àmbit autonòmic, Catalunya ha acabat l’any amb 130 col·legiats més (increment de l’1,1% a totes dues).

Les farmacèutiques, majoria a la professió

Després d’Infermeria i Psicologia, Farmàcia és la professió sanitària amb major presència de dones col·legiades.

Les dones representen el 74,2% de les professionals col·legiades en farmàcia tant a Barcelona (6.811) com a Catalunya (8.588). Aquest percentatge està per sobre de la mitjana espanyola, que és del 71,9%.

Farmàcia comunitària, la modalitat d’exercici més popular

Quant a les modalitats d’exercici, la farmàcia comunitària repeteix com la més nombrosa: 55.543 col·legiats hi treballen (71,1%). Aquesta tendència es repeteix tant a Catalunya com a Barcelona: 8.976 professionals catalans exerceixen en l’oficina de farmàcia, 7.274 dels quals només a Barcelona. Les altres modalitats amb major presència, tant a Catalunya com a la resta de l’Estat, són Alimentació, Dermofarmàcia i Ortopèdia.

Barcelona registra el segon major nombre de farmàcies comunitàries

El nombre total de farmàcies quan va finalitzar el 2021 va ser de 22.198. Una vegada més, Andalusia (3.880), Catalunya (3.245), la Comunitat de Madrid (2.914) i la Comunitat Valenciana (2.355) encapçalen el rànquing de nombre de farmàcies per comunitat autònoma, acumulant el 55,8% del total.

Per províncies, Barcelona registra el segon major nombre de farmàcies comunitàries (2.346), el 10,6% del total de l’Estat i el 72,3% del total de farmàcies catalanes, per darrere de Madrid (2.914) i seguida de València (1.242). D’aquestes, 1.023 estan situades a Barcelona ciutat i 1.323 a municipis que no són capital de província.

Una farmàcia per cada 2.436 habitants

De mitjana, a l’Estat hi ha una farmàcia per cada 2.135 habitants, lluny de països com Dinamarca, amb més de 12.000 habitants, i Holanda amb prop de 6.000, fet que permet comptar amb una xarxa de farmàcies més pròxima i accessible. A Catalunya, la ràtio està en 2.392 habitants per farmàcia i, a Barcelona, en una farmàcia per cada 2.436 habitants.

Font i més informació: Estadísticas de Colegiados y Farmacias Comunitarias 2021 (via Farmacéuticos)

Altres publicacions d’interès:

Deixa un Comentari

Els comentaris es moderaran. És necessària la identificació de l’autor (nom, cognom i correu electrònic tot i que l’adreça no es publicarà) i que el contingut es refereixi a la temàtica del post. Seran eliminats els comentaris difamatoris o que utilitzin un llenguatge ofensiu.

*

Torna a Dalt
Avís Legal