Estàs aquí: Inici > Destacats > Professionals de la farmàcia hospitalària es formen en la gestió i l’accés als medicaments MHDA

Professionals de la farmàcia hospitalària es formen en la gestió i l’accés als medicaments MHDA

16 juny 2023

El passat 1 de juny, el Col·legi de Farmacèutics de Barcelona (COFB) va organitzar, conjuntament amb la Societat Catalana de Farmàcia Clínica (SCFC), la formació “De l’ús compassiu al finançament… Gestió i accés als medicaments MHDA”, amb el patrocini d’Ipsen. La formació va anar a càrrec de la farmacèutica i tècnica de la Gerència del Medicament de la Divisió d’Ús Racional del Medicament de l’Àrea Assistencial del Servei Català de la Salut (CatSalut), Noelia Paco. El vocal d’Hospitals del COFB, David Conde, va coordinar la sessió adreçada a farmacèutics hospitalaris.

 David Conde presentant la formació sobre els medicaments MHDA.
David Conde presentant la formació sobre els medicaments MHDA.

Els objectius de la formació van ser conèixer els requisits per a l’autorització d’un fàrmac; descriure les diferents situacions especials, el Programa d’Harmonització Terapèutica del CatSalut i el Registre de Pacients i Tractaments (RPT); facilitar la gestió de medicament dins del servei de farmàcia hospitalària; i resoldre les consultes sobre els diferents circuits de gestió.

El vocal d’Hospitals del COFB, David Conde, va introduir la formació que “servirà per posar en context la situació actual, que és bastant dinàmica i pot anar canviant, i per resoldre dubtes en relació amb els MHDA”.

Fases per a l’accés als medicaments

La tècnica de Gerència del Medicament, Noelia Paco, va iniciar la sessió explicant les diferents fases per a l’accés als medicaments: en primer lloc, “les empreses desenvolupen el fàrmac”; en segon lloc, “demanen l’autorització (procediment descentralitzat, nacional o de reconeixement mutu) a les agències reguladores”; en tercer lloc, “quan un medicament ha estat autoritzat, intervé a la xarxa d’avaluació de medicaments (MS, AEMPS, CCAA), que aporten valor afegit sobre l’arsenal terapèutic existent”; seguidament, la Comisión Interministerial de Precios de Medicamentos y Productos Sanitarios (CIPM) marcarà el finançament, la restricció, el visat i l’àmbit de dispensació; i, finalment, “en les CCAA i en els hospitals fem una priorització d’aquests fàrmacs (PHF), un procés que va canviant segons els resultats en salut que acabem tenint amb aquests fàrmacs”. 

 La tècnica de Gerència del Medicament, Noelia Paco, en un moment de la seva intervenció.
La tècnica de la Gerència del Medicament, Noelia Paco, en un moment de la seva intervenció.

Per a situacions en què un pacient ha esgotat les alternatives de tractament, la farmacèutica va compartir diferents cercadors de registres d’assaigs clínics disponibles com el cercador de l’OMS (dades agregades de diferents BBDD), de la FDA, l’europeu i el registre espanyol (cercador d’hospitals actius en el registre espanyol).

Requisits perquè un medicament sigui de dispensació hospitalària

Segons Noelia Paco, els requisits de medicament de dispensació hospitalària estan regulats en els articles 24 i 89 de la Llei de Garanties i el Reial Decret 618/2007, amb el qual es regula el procediment per a l’establiment de reserves singulars a les condicions de prescripció i dispensació de medicaments. Paco va comentar que la facultat de sotmetre a reserves les condicions de dispensació de medicaments, ja sigui per raons sanitàries i per assegurar el seu ús racional, correspon en exclusiva a l’Estat.

Pel que fa a l’AEMPS va especificar que, per raons sanitàries objectives i degudament motivades, “podrà d’ofici o a sol·licitud de les CCAA interessades subjectar a reserves singulars l’autorització de medicaments que ho requereixin per la seva naturalesa o característiques, així com de les seves condicions generals de prescripció i dispensació”.

Els MHDA a Catalunya

La tècnica de Gerència del Medicament va explicar que el Servei Català de la Salut (Catlut) “té per objectiu garantir un ús racional, sostenible i harmonitzat dels medicaments al SISCAT“. Per això “inclou en els pressupostos la despesa en medicament i gestiona els recursos disponibles, avalua els nous fàrmacs i en prioritza la prestació, segons el seu valor afegit, emet informes i difon la informació, pren iniciatives per gestionar i racionalitzar l’ús dels medicaments i desenvolupa sistemes d’informació i seguiment de la prescripció“.

La farmacèutica també va desenvolupar, en relació amb la gestió de medicaments de MHDA a Catalunya, els usos compassius, les condicions o indicacions fora de fitxa tècnica, els fàrmacs estrangers, les indicacions pendents de la decisió de preu i finançament, els usos provisionals i excepcionals i els Tractaments d’Alta Complexitat.  

Per acabar la formació, la tècnica va exposar dos casos pràctics. El primer, per al tractament per a la síndrome de gira-sol (sunflower syndrome SS), una epilèpsia rara fotosensible; i el segon, per al tractament d’un carcinoma hepàtic.

Activitat organitzada conjuntament amb:

Amb el patrocini de:

Altres publicacions d’interès:

Deixa un Comentari

Els comentaris es moderaran. És necessària la identificació de l’autor (nom, cognom i correu electrònic tot i que l’adreça no es publicarà) i que el contingut es refereixi a la temàtica del post. Seran eliminats els comentaris difamatoris o que utilitzin un llenguatge ofensiu.

*

Torna a Dalt
Avís Legal