Estàs aquí: Inici > Notícies farmàcia > A la farmàcia, tiquet de venda o factura?

A la farmàcia, tiquet de venda o factura?

12 agost 2014

Quan un usuari realitza una compra a la farmàcia, és una pràctica habitual que el farmacèutic li entregui un tiquet de venda. De fet, les oficines de farmàcia tenen l’obligació d’emetre un rebut en què consti el nom del medicament dispensat, el preu de venda al públic i l’aportació del pacient, així com les dades de l’oficina de farmàcia, complint amb l’establert a l’article 15 de la llei 29/2006 de 26 de juliol, de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris i al Reial Decret 1718/2010 de recepta mèdica i ordres de dispensació (article 15, punt 3).

Ara bé, davant quines situacions l’usuari pot demanar una factura?

Sin títuloSempre que el pacient ho sol·liciti el farmacèutic haurà d’emetre una factura. No obstant això, hi ha dos casos concrets en els quals l’emissió està regulada per llei i és obligatòria.

En primer lloc, quan l’import és superior a 3.000 euros, IVA inclòs  (Llei 58/2003 de 17-12-2003 i Reial Decret 1496/2003).

D’altra banda, als ciutadans de la Unió Europea que hagin rebut assistència sanitària en el nostre país (RD 81/2014 de 7 de febrer d’assistència transfronterera). Després de pagar les despeses corresponents, aquests ciutadans podran sol·licitar el seu reemborsament a l’administració sanitària del seu estat d’afiliació i, per tant, el farmacèutic haurà d’emetre la factura corresponent que contingui el següent: dades del pacient, dades de la farmàcia, dades d’identificació del professional responsable de l’assistència sanitària transfronterera, denominació del medicament, producte sanitari o aliment dietètic d’usos mèdics especials dispensat, el nombre d’envasos dispensats, la quantitat abonada pel pacient i la data de dispensació.

Quines dades ha d’incloure un tiquet de venda?

  • Número i, si és el cas, sèrie del tiquet o document
  • Número d’identificació fiscal, així com el nom i cognom del farmacèutic titular o raó o denominació social completa i domicili
  • Tipus impositiu aplicat o l’expressió “IVA inclòs”
  • Contraprestació total
  • Data d’emissió

Quines dades ha d’incloure una factura?

  • Número i data de la factura
  • Dades relatives a la farmàcia (núm. d’identificació fiscal, així com el nom i cognom del farmacèutic titular o raó o denominació social completa i domicili)
  • Dades relatives al pacient (nom i cognom o raó social, núm. d’identificació fiscal, i domicili)
  • Contraprestació total o en el cas de diverses operacions, les dates i les diferents dispensacions o vendes realitzades.

Deixa un Comentari

Els comentaris es moderaran. És necessària la identificació de l’autor (nom, cognom i correu electrònic tot i que l’adreça no es publicarà) i que el contingut es refereixi a la temàtica del post. Seran eliminats els comentaris difamatoris o que utilitzin un llenguatge ofensiu.

*

Torna a Dalt
Avís Legal