Estàs aquí: Inici > Destacats > Què aporta un farmacèutic quan actua com a pèrit?

Què aporta un farmacèutic quan actua com a pèrit?

9 gener 2014
cofb.131126-06_peritsjudicials

Al curs impartit al Col·legi “Pèrits judicials farmacèutics” s’explica en què consisteix la prova pericial i els tipus de peritatges. Dins de l’equip docent hi trobem enginyers, advocats, farmacèutics de diferents àmbits, metges i magistrats.

L’aportació dels professionals farmacèutics al dictamen pericial pot ser molt valuosa quan es produeixen controvèrsies relacionades amb el medicament que els tribunals de justícia han de resoldre. Perquè el farmacèutic té un ampli coneixement del món del medicament (fabricació, distribució, dispensació). És per això que el Col·legi acull cada any un curs -l’última edició va ser el novembre de 2013- per tal que els farmacèutics interessats en ser pèrits obtinguin nocions bàsiques del peritatge, de l’informe pericial, de la funció del pèrit i de la seva responsabilitat en els àmbits jurisdiccionals on poden actuar.

 

 

Casos en què pot actuar un pèrit judicial farmacèutic

llei-balanca

El peritatge pot estar relacionat amb l’àmbit de la jurisdicció civil, per exemple, per dirimir una controvèrsia basada en els drets de patent d’un medicament, o en els danys i perjudicis produïts a tercers per la fabricació defectuosa d’un medicament. En l’àmbit de la jurisdicció penal,  poden actuar com a pèrits en processos de delictes contra la salut pública, per imprudència professional, per la fabricació de medicament il·legals, per enverinament etc.

Per poder actuar com a pèrit el nostre ordenament jurídic no demana el compliment de cap requisit específic. Al marge de tenir una titulació específica que avali els coneixements del pèrit en una determinada matèria, el que és imprescindible és tenir experiència professional de la matèria objecte de peritatge. S’ha de tenir un coneixement ampli i experimentat. I actuar amb independència i autoritat.

Els col·legis professionals han de proporcionar cada any a l’administració de justícia una relació actualitzada que contingui la base de dades dels col·legiats que hagin sol·licitat prèviament estar d’alta en el cens de pèrits. A Catalunya els Col·legis professionals envien aquestes bases de dades al Departament de Justícia de la Generalitat, que les incorpora a un programa que posa a disposició dels Jutjats perquè el puguin consultar i obtenir un pèrit quan el necessiten. A banda, aquests llistats serveixen per proporcionar noms de col·legiats que actuïn com a pèrits en el cas que un particular el demani, també per actuar a instància de part en algun procediment judicial, o simplement per obtenir una valoració prèvia de les possibilitats d’èxit en un procés de reclamació.

Deixa un Comentari

Els comentaris es moderaran. És necessària la identificació de l’autor (nom, cognom i correu electrònic tot i que l’adreça no es publicarà) i que el contingut es refereixi a la temàtica del post. Seran eliminats els comentaris difamatoris o que utilitzin un llenguatge ofensiu.

*

Torna a Dalt
Avís Legal