Estàs aquí: Inici > Destacats > Una resolució del Parlament avala el model de farmàcia que defensem

Una resolució del Parlament avala el model de farmàcia que defensem

24 juliol 2015
deteccio-VIH-farmacia (1)

Programa de detecció precoç de VIH amb el test ràpid a la farmàcia

Una farmàcia més integrada en el sistema públic de salut i la posta en marxa d’un grup de treball format pels representants i els professionals del sector per definir com desenvolupar la farmàcia comunitària, són dos dels punts als que s’insta al Govern en la resolució del Parlament sobre la planificació i el desenvolupament de la farmàcia comunitària.

Es tracta d’un text debatut en la Comissió de Salut del passat 2 de juliol, a partir d’una proposta presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans i amb les esmenes presentades per CiU, PSC i ERC. La resolució recull, a més, alguns dels objectius i funcions que hauria de perseguir aquest desenvolupament, com per exemple, la disponibilitat i dispensació d’un major nombre de medicaments d’ús hospitalari mitjançant la farmàcia comunitària; la prestació de servei a residències i a la llar dels pacients -com ja es fa en alguns estats de la Unió Europea-; la gestió de la medicació a pacients amb règims de tractament complexos; cooperar amb altres membres de l’equip assistencial per a la detecció i la gestió de malalties cròniques; garantir la continuïtat de l’atenció farmacèutica durant la transició dels pacients entre els centres d’urgències o hospitalaris i llurs domicilis, o participar activament en el desenvolupament de programes de cribratge com el del VIH o el del càncer de còlon i contribuir més a les estratègies d’immunització i a les campanyes de vacunació, a més de potenciar programes de vida saludable i control de factors de risc, entre d’altres.

D’altra banda, es recull la necessitat d’impulsar els canvis normatius i reglamentaris imprescindibles per a fer possible la consecució dels objectius perseguits, entre d’altres: la creació d’una especialitat en farmàcia comunitària; implantar un sistema d’accés a les noves farmàcies valorant aspectes com l’experiència i la formació en farmàcia comunitària; fer un desplegament normatiu que permeti als farmacèutics assumir noves competències i responsabilitats, l’accés a la informació que sigui necessària de la història clínica del pacient; desenvolupar sistemes oficials de comunicació entre professionals sanitaris i de telefarmàcia amb els pacients, i estudiar la possibilitat d’implantar un model mixt de retribució dels professionals, basat sobretot en honoraris professionals sobre actuacions, abans que en marges sobre el producte.

En aquest enllaç podeu accedir al text complet, dues pàgines on es recullen gran part de les demandes que es venen reivindicant des de fa molt de temps i per les quals s’ha estat treballant tant des dels col·legis professionals com des de les associacions i les societats científiques.

Coincidim en la necessitat de desenvolupar una farmàcia comunitària més integrada, sostenible a llarg termini, en relació directa i fluida amb la resta de professionals sanitaris, i on el professional pugui créixer a partir de la gestió del seu coneixement i aportant més valor per al pacient i el sistema de salut. 

Deixa un Comentari

Els comentaris es moderaran. És necessària la identificació de l’autor (nom, cognom i correu electrònic tot i que l’adreça no es publicarà) i que el contingut es refereixi a la temàtica del post. Seran eliminats els comentaris difamatoris o que utilitzin un llenguatge ofensiu.

*

Torna a Dalt
Avís Legal