Estàs aquí: Inici > Món col·legial > Quins són els projectes becats a la convocatòria 2015-2016?

Quins són els projectes becats a la convocatòria 2015-2016?

29 juliol 2015
beques20152016

Becats i Tribunal de Beques

El Col·legi de Farmacèutics de Barcelona incentiva la recerca amb la seva convocatòria anual de beques. Els membres del Tribunal de Beques han avaluat un total de 12 sol·licituds valorant la novetat científica, la multidisciplinaritat, l’impacte social, a més de l’interès professional, el mètode i la viabilitat dels treballs.

Els projectes becats pel Col·legi amb 9.000 euros, per tal de fer possible el seu desenvolupament, han estat:

 

Impacte assistencial de la incorporació de la Salud Mòbil (mHealth) en la pràctica clínica del pacient trasplantat cardíac

El pacient trasplantat cardíac (TC) és un pacient crònic que requereix un maneig multidisciplinari. La monitorització de nivells, aparició d’interaccions farmacològiques i efectes adversos del tractament immunosupressor (TIS), són alguns dels exemples de la complexitat farmacoterapèutica d’aquests pacients. Destaca que la manca d’adherència terapèutica (AT) al TIS és el principal factor condicionant de la supervivència de l’empelt.

Objectiu principal de l’estudi: avaluar la millora de l’adherència terapèutica del pacient trasplantat cardíac mitjançant la implementació d’un programa d’atenció farmacoterapèutica multidisciplinària, multinivell i amb el suport de la tecnologia mHealth.

Risc de sagnat dels nous anticoagulants orals en comparació amb acenocumarol en la pràctica clínica habitual

L’acenocumarol és un anticoagulant oral que té descrites interaccions tant amb medicaments com aliments i la seva dosificació personalitzada és motiu per fer una monitorització molt acurada. Els nous anticoagulants manifesten avantatges que l’aproximen a l’anticoagulant ideal però encara presenten alguns punts a tenir en compte a l’hora de prescriure’ls.

Objectiu principal de l’estudi: estimar el risc de sagnat intracranial i gastrointestinal associat a l’ús dels nous anticoagulants orals (NACO) comparat amb acenocumarol en la pràctica clínica habitual.

El Tribunal de Beques del Col·legi el formen Tomàs Casasín, vocal d’Hospitals del COFB; Pilar Gascón, vocal d’Investigació i Docència; Mercè Barau i Josep M. Llop, vocals de la Junta de Govern; Santiago Llovera, representant de l’àmbit de la indústria, i Diego Muñoz-Torrero, farmacèutic, vicedegà de recerca de la Facultat de Farmàcia.

Potser també t’interessa:

Deixa un Comentari

Els comentaris es moderaran. És necessària la identificació de l’autor (nom, cognom i correu electrònic tot i que l’adreça no es publicarà) i que el contingut es refereixi a la temàtica del post. Seran eliminats els comentaris difamatoris o que utilitzin un llenguatge ofensiu.

*

Torna a Dalt
Avís Legal