Estàs aquí: Inici > Món col·legial > El COF de Barcelona edita un formulari per personalitzar els tractaments pal·liatius dels pacients

El COF de Barcelona edita un formulari per personalitzar els tractaments pal·liatius dels pacients

14 abril 2016

Avui s’ha presentat al Col·legi de Farmacèutics de Barcelona el “Formulari de suport als tractaments pal·liatius”, un llibre que recull 71 fórmules magistrals amb l’objectiu de respondre de forma personalitzada a les necessitats dels pacients  que requereixen tractaments pal·liatius, i d’aquesta forma, alleugerir el dolor, mantenir el funcionalisme vital i corregir efectes secundaris. El formulari és una iniciativa posada en marxa pel COFB, amb la col·laboració de l’Associació professional de farmacèutics formuladors (Aprofarm) i el Programa d’Atenció Domiciliària i Equips de Suport (PADES).

formularied2“Gràcies a les formulacions magistrals dissenyades pel farmacèutic adaptades a les necessitats d’aquests pacients, per exemple amb tractaments per malalties oncològiques o amb poca mobilitat o dolor, es pot contribuir a tractar un símptoma pel qual no hi ha medicament comercialitzat disponible, com acostuma a succeir amb la mucositis o les úlceres, o bé optimitzar el tractament ja existent”, explica Francesc Llambí, vocal del COFB i president d’Aprofarm. a l’acte, que ha estat presentat per Francesc Pla, vicepresident del COFB. “La medicació que se’ls dóna té una dosificació i unes pautes molt concretes que fa que apareguin efectes adversos, com el restrenyiment amb mòrfics, i hem de saber com minimitzar-ho”, concreta Mercè Barau, vocal del COF de Barcelona. “El malalt de l’equip de pal·liatius – afegeix- és un pacient que, per una banda, té un seguiment molt proper per part del metge i infermera, però d’altra banda, té requeriments específics sobre els quals és necessari que el farmacèutic tingui un coneixement més exhaustiu, tenint en compte que moltes vegades les consultes venen del cuidador que es veu davant una situació nova i desconeguda que l’angoixa”.

Per la seva banda, Manel Esteban, metge del PADES de Reus, ha destacat que “disposar d’un formulari on es detalla com s’han de prescriure els diferents productes és una eina molt útil que suposa un pas endavant a l’hora de millorar l’atenció als pacients i establir un sistema de coordinació formal amb la farmàcia comunitària”. “S’haurien de dissenyar mecanismes per incrementar la col·laboració amb els farmacèutics, professionals clau en el sistema sanitari per garantir el compliment terapèutic, com ara facilitar-los un telèfon de contacte dels PADES de la seva zona perquè puguin trucar en cas que necessitin, per exemple, concretar dubtes que tenen els pacients amb la prescripció”, afegeix aquest professional del PADES, equip des del qual es realitza atenció domiciliària en geriatria i cures pal·liatives.

Què pot fer la formulació magistral davant la mucositis, úlceres, radiodermitis i dolor?

El formulari “suposa una nova eina per a la prescripció i elaboració de fórmules magistrals que aporta fitxes tècniques per tractar quatre dels símptomes dels quals s’han rebut més sol·licituds per part dels professionals de les cures pal·liatives: la mucositis, les úlceres, la radiodermitis i el dolor”, repassa Llambí. Concretament, es tracta del primer d’una sèrie de formularis que es té previst fer per donar resposta a les necessitats detectades en diferents àrees assistencials, aportar una orientació terapèutica que complementi la part galènica i “dotar de més eines a metges i farmacèutics perquè apliquin els recursos farmacològics que tenen a l’abast”.

La mucositis oral –inflamació i ulceració de les membranes mucoses del tracte digestiu- és un dels efectes adversos més comuns i molestos de la quimioteràpia i radioteràpia en pacients d’oncologia, especialment en casos de càncer de coll i cap. En el camp de la farmacologia, els principis actius que es recomanen utilitzar per a les formulacions són, entre d’altres, els anestèsics locals, els corticoides i els antihistamínics.

En el cas de les úlceres, lesions localitzades de la pell que impliquen pèrdua d’epidermis i afectació d’altres teixits, el formulari presenta diverses formulacions de gels o pastes de sucre que incorporen diferents antibiòtics en el cas d’infecció, i també d’altres destinades a tractar el dolor i el sagnat.

En tercer lloc el llibre aborda la radiodermitis, una reacció inflamatòria de la pell induïda per la radioteràpia que afecta a la majoria dels pacients -un 95%- amb aquest tipus de tractament.  Amb aquest símptoma es recomana generalment l’ús de cremes que incloguin actius hidratants, calmants i cicatritzants.

Pel que fa a l’analgèsia, l’últim punt que aborda el formulari, és un aspecte important a tenir en compte per tal de de pal·liar el dolor, un símptoma molt freqüent en el pacient oncològic: es calcula que fins a un 85% presentaran dolor en algun moment durant l’evolució de la malaltia. En el cas de l’analgèsia transdèrmica, es recomana l’ús de gels amb antiinflamatoris, per exemple; i en l’analgèsia via oral, solucions aquoses orals de morfina o metadona.

Quina metodologia s’ha seguit?

portada-formulari-palliatius-farmaceutics

El formulari per a farmacèutics està disponible a la intranet col·legial

portada-formulari-palliatius-metges

El formulari per a metges s’enviarà a tots els equips d’atenció primària

Per tal d’elaborar el formulari, s’han seguit quatre passes. En primer lloc, s’ha fet un estudi galènic i terapèutic de les formulacions habituals, partint de la bibliografia i l’experiència clínica, amb l’objectiu d’establir el modus operandi més adequat.

Un cop fet aquest estudi previ, el grup de treball format per farmacèutics i metges del Programa d’Atenció Domiciliària i Equips de Suport (PADES) va considerar oportú desenvolupar nous excipients o composicions i mètodes d’elaboració per optimitzar algunes de les formulacions; d’altra banda, també es van desenvolupar noves formulacions o combinacions d’actius per cobrir les necessitats terapèutiques de cada una de les patologies objecte d’estudi, seguint les recomanacions i assessorament per part dels equips del PADES. A continuació, es van redactar fitxes diferenciades per al metge i el farmacèutic per facilitar la seva utilització. Per últim, es va elaborar el formulari amb l’orientació terapèutica de cada apartat i incorporant quadres i taules que facilitin l’aplicació dels preparats.

El formulari dissenyat per a metges es té previst poder-lo fer arribar a tots els equips d’atenció primària. Pel que fa a l’específic per a farmacèutics, estarà disponible en format online a la intranet col·legial.

L’acte, al qual han assistit un centenar de farmacèutics, també ha comptat amb la participació de Montserrat Torrell, secretària tècnica d’Aprofarm; Laura Gretz, farmacèutica que ha col·laborat amb el COFB per al projecte de formulari de suport a tractaments pal·liatius;i tot i que no ha pogut assistir finalment, també estava previst comptar amb la intervenció de Susana Martín, infermera del PADES de Granollers.

 

Nota de premsa enviada als mitjans de comunicació (també es pot consultar a la Sala de Premsa del web institucional)

Deixa un Comentari

Els comentaris es moderaran. És necessària la identificació de l’autor (nom, cognom i correu electrònic tot i que l’adreça no es publicarà) i que el contingut es refereixi a la temàtica del post. Seran eliminats els comentaris difamatoris o que utilitzin un llenguatge ofensiu.

*

Torna a Dalt
Avís Legal