Estàs aquí: Inici > Món col·legial > Quins són els projectes becats pel COFB a la convocatòria 2016-2017?

Quins són els projectes becats pel COFB a la convocatòria 2016-2017?

14 juliol 2016

El COFB continua promovent la recerca en l’àmbit farmacèutic a través de les beques col·legials que atorga any rere any, gràcies a les quals dóna suport a la investigació de diferents projectes per tal que els equips de treball els puguin desenvolupar. L’interès professional, la multidisciplinaritat, l’impacte social, la novetat científica, la metodologia i la viabilitat del projecte són aspectes que el Tribunal que ha avaluat els catorze treballs rebuts ha considerat per a la puntuació.

El Tribunal de Beques professionals del Col·legi, que també farà el seguiment del desenvolupament dels treballs becats, el componen Tomàs Casasin, anterior vocal d’Hospitals; Josep Manel Llop, vocal; Pilar Gascón, vocal d’Investigació i Docència; Mercè Barau, anterior vocal; Juan Carlos Juárez, farmacèutic d’hospital, i Diego Muñoz-Torrero, farmacèutic i vicedegà de recerca de la Facultat de Farmàcia.

beques-convo-2016-2017

El Tribunal de beques i els responsables dels projectes becats del COFB, acompanyats pel president del Col·legi, Jordi de Dalmases

Els projectes becats pel Col·legi amb 9.000 euros, per tal de fer possible el seu desenvolupament, han estat:

Farmacogenètica de les estatines: cap a una medicina personalitzada.
Autors: Cristina Ruiz, Beatriz Candá,  Ariadna Padró, Xavier Pintó. Hospital Bellvitge.

La resposta terapèutica presenta gran variabilitat interindividual (20-60%) en la disminució del c-LDL, dels triglicèrids i en l’augment del colesterol HDL. En l’actualitat, s’està investigant si aquesta variabilitat és conseqüència de la presència d’alguns polimorfismes genètics. Estudi prospectiu, observacional i multicèntric en 137 pacients.

Objectius:

 • Estudiar si el polimorfisme Trp719Arg (rs20455) del gen KIF6, influeix  en la resposta al tractament amb simvastatina, atorvastatina o rosuvastatina.
 • Analitzar els canvis de tipus quantitatiu en la concentració plasmàtica de c-LDL, c-HDL i triglicèrids.
 • Analitzar els canvis de tipus qualitatiu basats en la consecució o no dels objectius que dictaminen les guies clíniques segons la concentració final de c-LDL.

Bicarbonat nebulitzat, una de les peces que faltava per evitar les infeccions en fibrosi quística. Autors: Núria Rudi, Amalui Vasquez, Montserrat Bosque, Anna Estefanel, Maria Queralt Gorgas. Hospital Parc Taulí.

La fibrosi quística (FQ) és una malaltia autosòmica recessiva que a Espanya té una incidència d’1/5000 nascuts vius. Presenta una elevada morbimortalitat, amb una supervivència al voltant dels 40 anys de vida. S’han identificat més de 1900 tipus de mutacions, no obstant això, 26 d’elles es troben en el 90% dels pacients amb FQ, sent la més freqüent i greu la delta F508, responsable del 75% del total de mutacions. Estudi prospectiu, comparatiu i aleatoritzat en una població de 54 pacients diagnosticats de fibrosi quística entre 6 i 18 anys.

Objectius:

 • Valorar si el bicarbonat nebulitzat redueix  la freqüència d’infeccions bacterianes i fúngiques pulmonars.
 • Analitzar la variació de pH de la via aèria després de la teràpia amb bicarbonat nebulitzat.
 • Comparar l’efecte del bicarbonat sòdic nebulitzat versus el sèrum salí hipertònic 7% sobre l’obstrucció bronquial.
 • Comparar la qualitat de vida dels pacients amb o sense tractament amb bicarbonat nebulitzat.
 • Calcular l’adherència al tractament.
 • Identificar les possibles reacciones adverses.
La novetat d’aquest any ha estat la convocatòria d’una beca d’innovació dotada amb 6.000 euros. S’han presentat quatre projectes, i la beca ha estat atorgada a:

Desenvolupament d’una aplicació per dispositius mòbils sobre interaccions entre medicaments i exercici físic. Autors: Juan Carlos Juárez, José Bruno, Jordi Lluis Ribas. Universitat de Barcelona, Escola de Medicina de l’Esport i Hospital Universitari Vall d’Hebron.

El 37% de la població practica algun tipus d’exercici físic. L’evidència de possibles interaccions entre l’activitat física i els medicaments està descrita en diferents publicacions.

Objectius:

 • Desenvolupament d’una aplicació mòbil o app de suport al professional sanitari, amb continguts fonamentats en la medicina basada en proves per facilitar a professionals de salut (farmacèutics, fisioterapeutes i metges de medicina esportiva):
  • Registrar els pacients amb activitat esportiva  i medicació concomitant.
  • Oferir tractament farmacològic bàsic si es produeix lesió física.
  • Oferir informació sobre les interaccions de la farmacoteràpia amb l’activitat física amb, descripció, riscos i recomanacions, indicant com pot alterar el rendiment esportiu.

 Potser també t’interessa:

Deixa un Comentari

Els comentaris es moderaran. És necessària la identificació de l’autor (nom, cognom i correu electrònic tot i que l’adreça no es publicarà) i que el contingut es refereixi a la temàtica del post. Seran eliminats els comentaris difamatoris o que utilitzin un llenguatge ofensiu.

*

Torna a Dalt
Avís Legal