Estàs aquí: Inici > Món col·legial > Presentació de l’estudi “Intervenció per detectar i prevenir la sarcopènia en majors de 65 anys”

Presentació de l’estudi “Intervenció per detectar i prevenir la sarcopènia en majors de 65 anys”

13 abril 2018

El passat dilluns 9 d’abril es va presentar a la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya (RAFC) l’estudi “Intervenció per detectar i prevenir la sarcopènia en majors de 65 anys”. A l’acte, va intervenir-hi Anna Bach, vocal d’Alimentació i Nutrició del COFB. Prèviament, a Infarma Madrid 2018, ja s’havia presentat el pòster d’aquest projecte, també elaborat pel grup de treball d’envelliment de la Vocalia d’Alimentació i Nutrició del COFB durant la campanya Plenufar VI.

El treball té com a eix central la sarcopènia, la pèrdua de massa muscular -associada a l’envelliment- que comporta implícitament la pèrdua de força i canvis qualitatius del teixit muscular.

Anna Bach, durant la presentació de l'estudi a la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya.

Anna Bach, durant la presentació de l’estudi a la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya.

Sarcopènia: la importància d’un estil de vida saludable

La sarcopènia està relacionada amb la dificultat de moviment, la pèrdua d’independència, la discapacitat, la impossibilitat de realitzar activitats quotidianes, el risc de caigudes i fractures o, fins i tot, el risc de mort. El diagnòstic de la sarcopènia està dificultat per la manca de disponibilitat dels mètodes més fiables per mesurar la massa muscular. L’alimentació és un factor clau i juga un paper primordial en la qualitat de vida. Un estil de vida saludable és la base per a un envelliment actiu i saludable.

Els objectius del treball eren detectar el risc de sarcopènia en una submostra de persones majors de 65 anys -participants en la campanya sanitària sobre educació nutricional en l’activitat física PLENUFAR VI- i prevenir el seu desenvolupament mitjançant assessorament alimentari i d’exercici físic adequat.

La metodologia va consistir en la realització d’un qüestionari sobre la ingesta d’aliments rics en proteïnes i es van donar a conèixer recomanacions nutricionals i d’exercici físic per prevenir la sarcopènia.

Recomanacions per prevenir la sarcopènia, segons la Societat Europea de Nutrició Clínica i Metabolisme

Nutricionals

  • 25-30 grams de proteïna a cada àpat important del dia –>
  • 1,0 a 1,2 grams de proteïna/ kg de pes corporal/dia

D’activitat física

  • Exercicis concrets de potenciació muscular, per incrementar la força i la massa muscular: 2-3 sessions per setmana amb una durada de 30-60 minuts per sessió, que involucrin els principals grups musculars. Cada sèrie ha de tenir de 10 a 15 repeticions.
  • Exercicis aeròbics o de resistència aeròbica: 3 sessions per setmana de 30-40 minuts cadascuna del tipus caminar ràpid, anar en bicicleta, ballar, pujar i baixar escales o nedar.

Conclusions principals

L’estudi es va fer des de 10 farmàcies de Barcelona que van enquestar 56 persones més grans de 65 anys amb un estil de vida actiu, per tal de determinar la quantitat de proteïna que ingerien i, d’aquesta manera, oferir-los consells per prevenir la sarcopènia. L’edat mitjana dels participants era de 72,4 anys. La majoria d’ells no assolia la ingesta de proteïna recomanada. El 74% tenia un consum setmanal de carn vermella, però una ingesta insuficient de carn blanca, fruits secs, peix o ous.

Gràfic del qüestionari complementari al de Plenufar VI sobre la ingesta d'aliments rics en proteïnes per avaluar el compliment de les quantitats recomanades.

Gràfic del qüestionari complementari al de Plenufar VI sobre la ingesta d’aliments rics en proteïnes per avaluar el compliment de les quantitats recomanades.

El treball acaba concloent que els entrevistats van mostrar-se receptius al consell farmacèutic i motivats a fer els canvis necessaris per millorar els seus hàbits. A més, el projecte ha contribuït a conscienciar sobre el risc de no alimentar-se correctament i de no practicar l’exercici físic adequat. Amb una intervenció a més gran escala, s’aconseguiria arribar a més persones i s’afavoriria l’estat de salut d’aquest grup de població.

L’estudi també destaca que, per tal d’evitar la pèrdua de massa muscular en persones majors de 65 anys, es requereix una major aportació de proteïnes i exercici físic específic de força, més enllà de les recomanacions habituals d’exercici aeròbic.

Així mateix, també es fa necessària una correcta planificació alimentària per assolir aquestes recomanacions. Prendre un suplement ric en proteïnes pot ser beneficiós.

Podeu consultar aquí el pòster “Intervenció per detectar i prevenir la sarcopènia en majors de 65 anys”, presentat a Infarma Madrid 2018.

Altres publicacions d’interès:

Deixa un Comentari

Els comentaris es moderaran. És necessària la identificació de l’autor (nom, cognom i correu electrònic tot i que l’adreça no es publicarà) i que el contingut es refereixi a la temàtica del post. Seran eliminats els comentaris difamatoris o que utilitzin un llenguatge ofensiu.

*

Torna a Dalt
Avís Legal