Estàs aquí: Inici > Món col·legial > Pautes de consum d’heroïna i cocaïna a Catalunya i atenció farmacèutica per contrarestar els danys [Cicle de conferències sobre Reducció de riscos en la farmàcia comunitària]

Pautes de consum d’heroïna i cocaïna a Catalunya i atenció farmacèutica per contrarestar els danys [Cicle de conferències sobre Reducció de riscos en la farmàcia comunitària]

23 gener 2019

“Pautes de consum d’heroïna i cocaïna a Catalunya i atenció farmacèutica per contrarestar els danys” va ser el títol de la segona sessió -celebrada al Col·legi el passat 15 de gener- del “Cicle de conferències sobre la reducció de riscos en la farmàcia comunitària”.

Els ponents van ser Mireia Ventura, doctora en Farmàcia i directora dels serveis d’anàlisi d’Energy Control-ABD i Aitor Remírez, psicòleg, coordinador del Programa de reducció de danys i de prevenció de drogodependències AEC GRIS Fundació Privada. La presentació i moderació de l’acte va anar a càrrec de Guillermo Bagaria, responsable d’Atenció Farmacèutica del COFB.

D'esquerra a dreta: Mireia Ventura, Guillermo Bagaria i Aitor Remírez.

D’esquerra a dreta: Mireia Ventura, Guillermo Bagaria i Aitor Remírez.

Atenció farmacèutica en l’àmbit de les drogodependències

Els objectius es van centrar en la fomentació d’una visió més àmplia de les drogodependències perquè el farmacèutic pugui proporcionar una atenció més empàtica i centrada en l’usuari. Així mateix, també es va abordar com establir el contacte entre els farmacèutics que presten serveis de reducció de riscos amb l’objectiu d’aconseguir una  xarxa assistencial més forta i amb més participació d’aquests professionals.

Finalment, dotar-se dels coneixements, eines i recursos necessaris per desenvolupar els diferents serveis  i garantir-ne un bon funcionament, i saber què fer per reduir els problemes de salut física i psicosocial de les persones afectades i facilitar l’accés al tractament van ser dos dels altres objectius de la sessió.

Heroïna i cocaïna a Catalunya: composició, pautes de consum i atenció farmacèutica

Mireia Ventura va fer un repàs de la situació actual del consum de drogues, com l’heroïna i la cocaïna, a Catalunya. Concretament, va aportar dades sobre la farmacologia d’aquestes així com de la seva adulteració. A la part final de la seva intervenció, va parlar de les noves drogues o “noves substàncies psicoactives” (concepte més acceptat i àmpliament usat en la literatura científica). Ventura va exposar que aquestes substàncies “s’han creat per emular els efectes de les drogues il·legals i ser distribuïdes com a no aptes per al consum humà a través dels canals legals“.

Serveis professionals farmacèutics al voltant de la reducció de danys

Donada la gravetat i la necessitat d’actuació que el consum de drogues representa en l’àmbit social, alguns dels Serveis Professionals Farmacèutics (SPF) oferts a les farmàcies comunitàries se centren en la reducció de riscos i danys associats a la drogodependència i a les conductes additives. En són exemples, programes com el d’intercanvi de xeringues a les farmàcies comunitàries (PIX), el de manteniment amb metadona (PMM) o el de detecció precoç del VIH amb test ràpid.

Pràctiques comunes dels usuaris de drogues per via parenteral (UDPV), consells sanitaris per a la punció en vena i recursos de divulgació

Per la seva banda, Aitor Remírez va definir el model de Reducció de Danys com un conjunt de polítiques i programes que tenen com a objectiu reduir els danys associats amb l’ús de les drogues i que posen el focus en la prevenció del dany associat més que en la prevenció del consum “per se”. Seguidament, Remírez va parlar dels diversos programes de reducció de danys a Catalunya, entre els quals hi ha el Programa de Manteniment amb Metadona o Programa d’intercanvi de xeringues a Catalunya.

Fomentar una atenció farmacèutica en l'àmbit de les drogodependències més empàtica i centrada en l'usuari va ser un dels objectius de la sessió.

Fomentar una atenció farmacèutica en l’àmbit de les drogodependències més empàtica i centrada en l’usuari va ser un dels objectius de la sessió.

D’aquest últim, va destacar-ne els beneficis que comporta per als usuaris com ara el fet que el duguin a terme professionals qualificats, en un entorn normalitzat, l’accessiblilitat, l’àmplia cobertura horària i de zona o la proximitat. Així mateix, també va destacar les algunes de les intervencions que pot fer el farmacèutic com a agent de salut: facilitar el material d’injecció, ser el punt de retorn del material utilitzat, fer educació sanitària, i facilitar informació i derivar a altres recursos. Finalment, a la darrera part de la seva intervenció, el coordinador del Programa de reducció de danys i de prevenció de drogodependències AEC GRIS Fundació Privada va exposar la realitat del treball que es fa amb els usuaris que consumeixen drogues al carrer.

Pròximes conferències del cicle de reducció de riscos en la farmàcia comunitària

  • Opioides majors, atenció farmacèutica i PMM (5/2/2019)Inscripcions aquí
  • PIX, PMM, VIH: experiències, casos pràctics i gestió de conflictes (5/3/2019)Inscripcions aquí
  • Substàncies d’abús: OMA Consum de l’alcohol i drogues a l’adolescència (9/4/2019)Inscripcions aquí
     

Valoració de la sessió

Guillermo Bagaria, responsable d’Atenció Farmacèutica del COFB, va fer una valoració molt positiva de la sessió. “El coneixement de la Mireia Ventura respecte a la farmacologia i l’anàlisi de substàncies juntament amb l’experiència d’acompanyament als usuaris de l’Aitor Ramírez ha estat una molt bona combinació que ens ha permès comprendre en profunditat el consum lúdic d’aquestes substàncies”, va explicar.

D’altra banda, Bagaria també va destacar com a temes abordats “de manera profunda, empàtica i molt professional” les qüestions següents: “motivacions, efectes buscats, efectes indesitjats, riscos, substàncies de tall, sobredosi, xarxa d’atenció a les drogodependències, potencialitat de les farmàcies comunitàries o el Programa d’intercanvi de xeringues (PIX)”.

Altres publicacions d’interès:

Deixa un Comentari

Els comentaris es moderaran. És necessària la identificació de l’autor (nom, cognom i correu electrònic tot i que l’adreça no es publicarà) i que el contingut es refereixi a la temàtica del post. Seran eliminats els comentaris difamatoris o que utilitzin un llenguatge ofensiu.

*

Torna a Dalt
Avís Legal