Estàs aquí: Inici > Destacats > Creació d’un grup de treball entre la Farmàcia Comunitària i l’Atenció Primària liderat pel CatSalut i el COFB

Creació d’un grup de treball entre la Farmàcia Comunitària i l’Atenció Primària liderat pel CatSalut i el COFB

26 setembre 2019

Per tal d’enfortir la col·laboració entre farmacèutics i metges d’Atenció Primària i farmacèutics comunitaris, el passat mes d’abril es va constituir formalment un grup de treball d’Atenció Primària i Oficines de Farmàcia de Barcelona ciutat. Aquest grup de treball està liderat  per Anna Coma, responsable de farmàcia de la Regió Sanitària Barcelona/Consorci Sanitari de Barcelona del Servei Català de la Salut (CatSalut) i Francisca Aranzana, vocal d’Oficina de Farmàcia del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona.

L’objectiu és que aquest grup iniciï un treball comú per aprofundir en les diverses necessitats detectades de manera específica entre el CatSalut, les oficines de farmàcia i els equips d’Atenció Primària.

La col·laboració entre el farmacèutic comunitari i el farmacèutic d’Atenció Primària és necessària per fomentar una política farmacèutica comuna i coherent que permeti oferir missatges únics i inequívocs a la població. És per això que el Col·legi de Farmacèutics de Barcelona (COFB) va elaborar un protocol de comunicació del Programa de col·laboració Farmàcia d’Atenció Primària i Farmàcia Comunitària.

L’objectiu principal és establir canals de coordinació entre professionals farmacèutics de l’àmbit assistencial comunitari i els de l’Atenció Primària que facilitin la col·laboració i millorin l’atenció farmacèutica oferta a la població. El protocol intenta analitzar les necessitats reals de comunicació, descriure els canals utilitzables per dur-la a terme i fer una proposta de com actuar en els diferents contextos.

A través d’aquesta coordinació es vol promoure l’ús adequat de la medicació, coordinar la medicació de pacients crònics polimedicats o participar en campanyes de promoció de la salut i prevenció de la malaltia.

Segons Francisca Aranzana, vocal d’Oficina de Farmàcia del COFB, l’objectiu principal d’establir canals de comunicació entre els centres d’Atenció Primària i la farmàcia comunitària és “buscar el benefici de l’usuari-pacient en l’ús segur i efectiu del medicament“.

La vocal d’Oficina de Farmàcia del COFB també destaca que aquest projecte forma part del que volia aconseguir quan va entrar al Col·legi com a vocal: “Volia que cada vegada que es parlés de medicament o de salut hi fos present un farmacèutic comunitari, ja que, històricament, no se l’ha tingut en compte”.

Francisca Aranzana, vocal d'Oficina de Farmàcia del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona.

Francisca Aranzana, vocal d’Oficina de Farmàcia del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona.

Per aconseguir això, “es va establir el reglament que unifiqués i recollís les funcions d’un coordinador/delegat. Des de fa 2 anys, aquests coordinadors assisteixen a les reunions de les Àrees Integrals de Salut (AIS) on fins ara es reunien tots els proveïdors de salut, però no hi havia la presència del farmacèutic comunitari“, explica Aranzana.

L’objectiu final no és altre que la coordinació entre els diferents àmbits assistencials al voltant del medicament i, per aconseguir-lo, es farà properament una jornada participativa per establir debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats. Per exemple, segons apunta la vocal d’Oficina de Farmàcia, per treballar conjuntament seria convenient una formació conjunta, definir les eines necessàries, establir estratègies conjuntes per millorar la salut dels pacients, compartir experiències, treballar en indicadors de promoció de la salut o prevenció de la malaltia, col·laborar en campanyes sanitàries, treballar en àrees concretes de millora, fer el seguiment de pacients crònics complexos o participar en els processos relacionats amb l’ús segur i efectiu del medicament.

El protocol, presentat a Infarma Barcelona 2017

L’any 2017, el Congrés i Saló Europeu d’Oficina de Farmàcia, Infarma, va presentar-se en el marc de l’Aula Professional “Aliança dels farmacèutics en xarxa al servei dels pacients”. En aquell moment, Francisca Aranzana, vocal d’Oficina de Farmàcia del Col·legi, ja va apuntar que un dels motius pels quals es va presentar aquest protocol va ser perquè els farmacèutics sempre “intenten millorar l’atenció farmacèutica que poden oferir als usuaris” i perquè “cal convertir el farmacèutic en un agent de salut al territori, coordinat amb la resta de professionals sanitaris, de manera ordenada i protocol·litzada“.

Altres publicacions d’interès:

Deixa un Comentari

Els comentaris es moderaran. És necessària la identificació de l’autor (nom, cognom i correu electrònic tot i que l’adreça no es publicarà) i que el contingut es refereixi a la temàtica del post. Seran eliminats els comentaris difamatoris o que utilitzin un llenguatge ofensiu.

*

Torna a Dalt
Avís Legal