Estàs aquí: Inici > Destacats > Consell pediàtric des de la farmàcia

Consell pediàtric des de la farmàcia

31 gener 2020

Article d’Aina Surroca Rebés, farmacèutica comunitària, vocal de la Junta i responsable de la Comissió de Formació Continuada del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona.

“La nostra proximitat fa de la farmàcia un punt freqüent de consultes sobre la salut, pel que podem acompanyar amb consells sobre la cura infantil als pares, familiars o cuidadors des del naixement del bebè.”

Entenem com a pacients pediàtrics aquells pacients d’entre 0 i 18 anys que, de forma clàssica, s’agrupen segons l’edat d’aquesta forma:

1. Nounats: de 0-28 dies.

– Prematurs: edat gestacional inferior a 38 setmanes.

– A termini: edat gestacional de 38-42 setmanes.

2. Lactants: 29 dies-1 any.

3. Nens preescolars: 1-5 anys.

4. Escolars: 5-13 anys.

5. Adolescents: 13-18 anys.

El pacient pediàtric presenta unes peculiaritats fisiològiques canviants en funció de la seva edat i grau de desenvolupament, pel que pot requerir, entre altres aspectes, d’enfocaments terapèutics específics, formes farmacèutiques concretes i ajustaments de la posologia.

En general, els medicaments disponibles en el mercat són els que s’han autoritzat per adults amb les recomanacions oportunes indicades en fitxa tècnica i prospecte respecte a les dosis pediàtriques, tot i que existeixen presentacions i formes farmacèutiques exclusives d’ús pediàtric.

El paper de la farmàcia comunitària en consultes relacionades amb el pacient pediàtric

En la farmàcia comunitària rebem sovint consultes relacionades amb la salut infantil, sigui de símptomes menors o problemes de baixa complexitat, com la intervenció i dispensació de medicaments prescrits pel metge pediatra o qualsevol altre especialista que tracti un pacient pediàtric.

La nostra proximitat fa de la farmàcia un punt freqüent de consultes sobre la salut, pel que podem acompanyar amb consells sobre la cura infantil als pares, familiars o cuidadors des del naixement del bebè.

Com en qualsevol dispensació, haurem d’assegurar-nos per a qui és el medicament, com ha de prendre’l, quant de temps i per a què serveix. La comprovació de les dosis segons el pes del pacient i la idoneïtat de la forma farmacèutica són elements clau en l’atenció farmacèutica en pediatria. Respecte a com prendre el medicament, òbviament no podem interactuar directament amb el nen de poca edat, però a mesura que la seva edat ho permeti, podem procurar que, juntament amb els seus pares, es familiaritzi amb el seu tractament farmacològic, o bé realitzar activitats per fomentar estils de vida saludables i cuidant de la salut.

En relació amb el pacient pediàtric, és especialment rellevant conèixer els criteris de derivació i, en general, a menor edat del nen, més preocupacions haurem de tenir en cas de dubte enfront de la consulta que se’ns plantegi. L’ús de protocols concrets i actualitzats resultarà de gran utilitat.

Aina Surroca, farmacèutica comunitària i vocal i responsable de la Comissió de Formació Continuada del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona.

Aina Surroca, farmacèutica comunitària i vocal i responsable de la Comissió de Formació Continuada del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona.

Consultes freqüents en la farmàcia

Les consultes relacionades amb la població infantil són molt diverses i podríem classificar-les de diferents maneres: per grups terapèutics implicats, per patologia o aparell implicat, per edat del pacient, per simptomatologia, etc. En qualsevol cas, destaquem les següents consultes per la seva freqüència:

Febre i dolor – Analgèsics i antipirètics en pediatria

La dispensació de paracetamol o ibuprofèn en formes farmacèutiques pediàtriques per combatre la febre o el dolor és molt freqüent, ja sigui per la prescripció directa del metge en tractar algun procés inflamatori o la necessitat de controlar un augment de temperatura corporal secundari a un procés infecciós.

Tot i que existeixen presentacions pediàtriques que no requereixen recepta mèdica, en aquests casos és important, per una banda, destacar que no se’n pot abusar; i, de l’altra, informar els pares que no haurien d’utilitzar-los sense el consell del professional sanitari. També és important assegurar-nos en el moment de la dispensació que es coneix la dosi i que es calcula en funció del pes del nen.

Patologies relacionades amb l’aparell respiratori

Les infeccions relacionades amb ORL i amb l’aparell respiratori representen el principal motiu de consulta en atenció primària. Poden ser de component víric, sobretot en nens menors de 5 anys, i altament prevalents en menors de 2. Si se’ns consulta, és imprescindible que coneguem els criteris de derivació i solament es recomanin mesures no farmacològiques o tractaments simptomàtics que no requereixin prescripció mèdica. Igual que quan la consulta és d’un adult, cal destacar que l’ús d’antibiòtics no és efectiu en infeccions víriques i que hem de fomentar el seu ús racional per evitar resistències.

També és freqüent que els pares acudeixin a la farmàcia després de consultar al metge, per la qual cosa en aquest cas reforçarem els aspectes més importants a conèixer del tractament prescrit i podrem recomanar mesures complementàries i/o no farmacològiques.

Primeres cures del bebè, lactància i alimentació infantil

L’arribada del bebè pot provocar dubtes en les seves cures generals – especialment en pares primerencs – i la farmàcia pot ser, a més del pediatre de referència, un punt de consulta de les cures bàsiques del bebè.

També existeixen consultes sobre productes d’alimentació infantil, siguin llets de fórmula o altres productes disponibles en l’oficina de farmàcia. Un altre àmbit relacionat amb la pediatria del qual poden consultar en la farmàcia és el de l’ús de fàrmacs durant la lactància materna amb la finalitat de resoldre dubtes sobre la idoneïtat o compatibilitat d’aquests tractaments.

Patologies relacionades amb la pell – cura de la pell infantil

La cura de la pell, així com patologies relacionades, són motius freqüents de consulta. Encara que no existeixi cap patologia, la pell infantil requereix productes i cures específiques, ja que fins a aproximadament els 6 anys encara no ha madurat completament i és més prima, amb un efecte barrera més limitat.

Per exemple, durant la infància també pot debutar l’atòpia, dermatitis atòpica en l’àmbit cutani, manifestacions que poden ser motiu de consulta. Una vegada realitzat el diagnòstic per part del dermatòleg, des de la farmàcia podem ajudar al seguiment del pacient pediàtric. Altres consultes freqüents en l’àmbit cutani són les picades d’insectes o dermatitis de diferent índole que gestionarem en funció de cada cas.

Paràsits en edat escolar

Amb l’inici de l’etapa escolar, la consulta sobre el tractament de paràsits capil·lars –polls– és molt habitual en la farmàcia. Disposem de diferents alternatives comercialitzades i podrem triar, en funció del cas, formats per pell atòpica o sensible, tipus de cabell, etc., a més de fomentar la importància d’un segon tractament al cap de 8 dies coincidint amb el cicle vital del paràsit.

No és infreqüent la consulta sobre símptomes relacionats amb paràsits intestinals, també habituals en aquesta edat. És aquest cas, les alternatives terapèutiques requereixen prescripció mèdica i han de remetre’s al pediatre per a la seva valoració.

Altres

Existeixen, a més de les anteriors, diferents àmbits vinculats a la pediatria sobre els quals poden arribar consultes a l’oficina de farmàcia, com per exemple, preguntes relacionades amb el sistema nerviós central; insomni infantil, ansietat, enuresi nocturna, trastorns de dèficit d’atenció i hiperactivitat; sistema endocrí, com l’obesitat, trastorns de creixement, etc. En qualsevol cas, ja sigui si aquestes consultes estan associades a una dispensació concreta o es tracta d’una pregunta més general, sempre remetrem als especialistes de referència en cas que es compleixin els criteris de derivació que marquen els diferents protocols d’actuació farmacèutica.

Importància de la formació i actualització

Com en qualsevol altre àmbit d’actuació en la farmàcia, la formació i la constant actualització són fonamentals per a assegurar un consell i una atenció farmacèutica de qualitat.

Conscients d’aquesta necessitat i responent a les particularitats del pacient infantil, des d’Àgora Sanitària hem impulsat un curs titulat “Consultes freqüents en pediatria amb l’objectiu de revisar les principals consultes relacionades amb la salut infantil que se’ns plantegen diàriament en l’oficina de farmàcia, proporcionant al farmacèutic les eines i els coneixements per a realitzar l’atenció farmacèutica correcta als pares i mares que consulten sobre la salut dels seus nens.

Es tracta d’un curs de 15 hores, estructurat en 5 mòduls. El primer contextualitza les particularitats del pacient pediàtric amb relació a l’edat, etapes, farmacodinàmia, dosis, excipients i seguretat dels tractaments en pediatria, entre altres, per, en la resta de mòduls, entrar al detall en totes les àrees de consulta freqüents. A més, compta amb un fòrum de consultes a experts i casos pràctics per fomentar l’aprenentatge.

Traducció de l’article publicat a Farmaventas en el número 156 de gener de 2020

Altres publicacions d’interès:

Deixa un Comentari

Els comentaris es moderaran. És necessària la identificació de l’autor (nom, cognom i correu electrònic tot i que l’adreça no es publicarà) i que el contingut es refereixi a la temàtica del post. Seran eliminats els comentaris difamatoris o que utilitzin un llenguatge ofensiu.

*

Torna a Dalt
Avís Legal