Estàs aquí: Inici > Destacats > Junta General Ordinària: Aprovada per unanimitat la liquidació del pressupost de 2019

Junta General Ordinària: Aprovada per unanimitat la liquidació del pressupost de 2019

28 juliol 2020

El passat 23 de juliol va tenir lloc al Col·legi de Farmacèutics de Barcelona la Junta General Ordinària (JGO) de liquidació del pressupost de 2019. Encapçalada per membres de l’equip econòmic de la Junta sortint -el president, Jordi de Dalmases; el secretari, Jordi Casas; i el tresorer, Joan Calduch-, els col·legiats van aprovar per unanimitat la liquidació del pressupost de 2019.

Informe de Secretaria

El secretari del COFB va fer un repàs de les xifres més rellevants del 2019, com el nombre de col·legiats -que ascendeix als 8.972-, i com estan distribuïts en les diverses vocalies en funció dels àmbits d’exercici. També va destacar el nombre total d’oficines de farmàcia a la província de Barcelona (2.329) i la seva distribució capital (1026) – província (1303). Pel que fa a la facturació de receptes, el secretari va apuntar que l’any 2019 se’n van facturar un total de 105.856.073, de les quals el 96,97% van ser electròniques. Altres xifres que va presentar Casas són el total de consultes telefòniques ateses l’any passat entre tots els departaments del Col·legi (més de 148.000), els expedients tramitats des de Secretaria (més de 3.000) o l’evolució de les activitats formatives, impartides des del COFB i des d’Àgora Sanitària.

Pel que fa a les campanyes sanitàries impulsades durant el 2019, el secretari va referir-se, d’una banda, a Atenció Pell 365 i, d’altra banda, a les campanyes sobre la importància de la recepta mèdica tant en la dispensació d’ibuprofèn i paracetamol com d’antibiòtics. Alhora, va presentar alguns dels projectes que es comencen a treballar per potenciar el vessant assistencial de la professió, com l’estudi per a la integració de la farmàcia hospitalària i comunitària per a la implementació de la farmacogenètica a la pràctica assistencial, d’una banda, i el projecte Chagas, per facilitar la prova ràpida als pacients de zones endèmiques a través de la farmàcia comunitària, de l’altra. També va aportar dades sobre serveis com el Programa de detecció precoç del càncer de còlon i recte, que el passat mes de desembre va celebrar 10 anys a Barcelona, el Programa de Manteniment amb Metadona o el d’Intercanvi de Xeringues, entre altres, així com les activitats impulsades al territori a través de la xarxa de coordinadors. 

Jordi Casas, secretari de la Junta de Govern sortint.

Jordi Casas, secretari de la Junta de Govern sortint.

Després de repassar les xifres més destacades de la Comissió de Deontologia i del Servei d’Inspecció, Casas va abordar el bloc de Comunicació, on va destacar que la web institucional (www.cofb.org) es va convertir en l’any 2019 la porta d’entrada per a col·legiats i ciutadania a tots els espais i continguts digitals del COFB. També va posar en relleu el creixement de les visites a les webs (cofb.org, intranet col·legial, farmaceuticonline.com i el blog del COFB) i a les xarxes socials (Twitter, Facebook i LinkedIn) de la institució. Així mateix, el secretari del COFB va concretar el total de descàrregues i visites de l’App del COFB, Farmaguia i Health Symptoms Translator i va detallar el total de les comunicacions enviades per correu electrònic als col·legiats (955).

En relació amb les aparicions als mitjans de comunicació dels diferents portaveus del COFB, Casas va ressaltar que al llarg de 2019 n’hi va haver més de 1.000. I també es va exposar que es van atendre més de 160 peticions de mitjans i es van enviar un total de 54 notes de premsa.

Finalment, en la darrera part de la seva intervenció, el secretari va fer referència a la celebració d’Infarma Barcelona 2019, les beques i els premis, els diferents projectes de compromís social en què el Col·legi va col·laborar durant el 2019 i la tradicional celebració de la Diada del Farmacèutic.

Informe de Tresoreria

Durant l’Informe de Tresoreria, el tresorer del COFB, Joan Calduch, va explicar que el pressupost s’havia liquidat amb un superàvit d’11.559,60 € que la Junta General va aprovar aplicar-los a net patrimonial del COFB. També va fer un repàs dels ingressos i despeses que es van donar durant el 2019, en concret de les partides corresponents al bloc institucional, al bloc del servei de facturació i liquidació de receptes i a Farmaserveis. I en l’apartat d’inversions, va concretar que aquestes es van liquidar per sota de l’autoritzat, on va destacar la major inversió en cursos de formació online d’Àgora Sanitària i la menor en les obres pendents de la remodelació de la seu col·legial. En l’informe de tresoreria, també va donar compte dels resultats obtinguts per les empreses participades pel COFB, Firmaprofessional i COFBServeis.

Joan Calduch, tresorer de la Junta de Govern sortint.

Joan Calduch, tresorer de la Junta de Govern sortint.

Així mateix, el tresorer va fer balanç dels darrers vuit anys d’execució pressupostària, comparant les liquidacions de l’exercici 2011 i 2019. Durant aquests darrers vuit anys, el nombre de col·legiats ha passat de 8.150 a 8.972 (+10,08%) i el de farmàcies obertes al públic a la província de 2.240 a 2.329 (+3,97%). Per contra, els ingressos provinents de quotes han passat de 3.161.919 € a 2.567.013 € (-18,81%), els provinents del servei de facturació i liquidació de receptes han passat de 2.341.546 € a 1.659.735 € (-29,12%). També és destacable la variació dels ingressos provinents del servei de connectivitat a la xarxa de recepta electrònica que han passat de 2.610.730 € a 1.495.242 € (-42,73%).

Aquest horitzó temporal d’execucions pressupostàries posa en context la directriu de la Junta de govern de generar estalvis operatius allà on es pugui i destinar-los a millorar la projecció dels professionals farmacèutics, així com reduir el seu esforç econòmic de col·legiació.

I ja per acabar, el tresorer va fer una breu aproximació del que està sent l’execució pressupostària de l’exercici 2020, marcada per la irrupció de la COVID-19, amb anul·lació dels ingressos provinents d’Infarma 2020, i l’impacte negatiu en partides d’ingressos relacionades amb l’activitat institucional presencial (formació, lloguer d’aules, entre altres). Així mateix, va exposar que la Junta sortint ha revisat totes les partides pressupostàries no compromeses per tal de minimitzar l’impacte de la pèrdua d’ingressos, destacant l’acord arribat amb els treballadors d’ajustar la partida de sous i salaris.

Informe de Presidència

Durant la seva intervenció, Jordi de Dalmases va exposar les actuacions dutes a terme durant l’Estat d’Alarma, tant les fetes en col·laboració amb el CatSalut (accés al pla de medicació, prolongar tractaments de llarga durada, voluntaris, Hotels-Salut, campanya Mascareta/Salut) com les impulsades pel CCFC (importació i distribució d’EPIS pels farmacèutics i treballadors d’oficina de farmàcia, recepta electrònica privada a Catalunya, tramitació a distància de diferents gestions -certificats digitals, salconduïts,  col·legiació semipresencial, nomenaments…) i el COFB (adaptació de la formació presencial a virtual, reunions diàries de Junta online, reunions de tots els partits polítics de Catalunya per donar a conèixer la realitat i el paper fonamental del farmacèutic durant la COVID-19, adaptació de la seu i instauració del teletreball, Jornades Digitals d’Infarma…).

De Dalmases també va fer un repàs de les activitats formatives impartides durant la pandèmia. Algunes d’aquestes com el MGOF o el Màster d’Ortopèdia s’havien iniciat en la modalitat presencial i van haver-se de reconvertir a la modalitat online. A més, en el marc de la COVID-19 es van generar un total de 8 noves activitats, com els webinars Higiene oral i COVID-19, Tests COVID-19 o Nutrició postcovid.

Jordi de Dalmases, president de la Junta de Govern sortint.

Jordi de Dalmases, president de la Junta de Govern sortint.

Una altra de les àrees que va intensificar la seva activitat durant la pandèmia va ser la Comunicació, tant interna com externa. De mitjana, la intranet col·legial va tenir 859.686 visites fins al mes d’abril (22.623 visites diàries) i les visites a l’apartat “Activitat de la farmàcia” van incrementar-se un 170% respecte al mateix període de l’any anterior.

D’altra banda, els portaveus del Col·legi van tenir molta presència als mitjans de comunicació. El Departament de Comunicació externa va atendre més de 230 peticions entre gener i maig, el que suposa un increment del 170% respecte al mateix període de 2019. A les xarxes socials de la institució va haver-hi més de 28.000 interaccions. A més, els vídeos fets per visibilitzar la tasca farmacèutica van tenir més de 50.000 reproduccions.

Finalment, De Dalmases va acabar fent menció al resultat del procés electoral del COFB i, després de fer un breu repàs dels seus 12 anys al capdavant del COFB, va finaltizar el seu discurs donant un agraïment especial a l’equip del Col·legi, als companys de Junta i als col·legiats per la confiança.  

Cada any, el Col·legi duu a terme dues Juntes Generals relacionades amb el pressupost del COFB en les quals es presenta als col·legiats la liquidació de l’any anterior (Junta del mes de juny) i la proposta de pressupost per a l’any següent (Junta del mes de desembre). L’aprovació dels pressupostos se sotmet a la votació dels col·legiats que hi assisteixen.

Altres publicacions d’interès:

Deixa un Comentari

Els comentaris es moderaran. És necessària la identificació de l’autor (nom, cognom i correu electrònic tot i que l’adreça no es publicarà) i que el contingut es refereixi a la temàtica del post. Seran eliminats els comentaris difamatoris o que utilitzin un llenguatge ofensiu.

*

Torna a Dalt
Avís Legal