Estàs aquí: Inici > Destacats > Junta General Ordinària: Aprovada per unanimitat la liquidació del pressupost de 2020

Junta General Ordinària: Aprovada per unanimitat la liquidació del pressupost de 2020

29 juny 2021

El passat dilluns 28 de juny va tenir lloc al Col·legi de Farmacèutics de Barcelona (COFB) la Junta General Ordinària (JGO) on es va aprovar per unanimitat la liquidació del pressupost de 2020. La Junta va estar encapçalada pels membres que integren l’equip econòmic: el president, Jordi Casas; la vicepresidenta, Núria Bosch; la secretària, Aina Surroca; el tresorer, Miquel Recasens i la vicetresorera, Marta Gento.

D'esquerra a dreta, 3 dels membres de la Junta del COFB: Aina Surroca, secretària; Jordi Casas, president i Núria Bosch, vicepresidenta.

D’esquerra a dreta, 3 dels membres de la Junta del COFB: Aina Surroca, secretària; Jordi Casas, president i Núria Bosch, vicepresidenta.

Informe de Secretaria

La secretària del COFB, Aina Surroca, va començar la seva intervenció destacant el context de l’any 2020, marcat clarament per la pandèmia de la COVID-19. A continuació, va aportar algunes de les xifres destacades de la professió a la província de Barcelona: 9.078 col·legiats (un 74,3%, dones); 2.348 oficines de farmàcia; 11 noves oficines de farmàcia l’any 2020. També va fer un repàs de les més de 167.000 consultes telefòniques ateses des de cada departament del Col·legi, de les consultes que els col·legiats han fet al Centre d’Informació del Medicament (CIM) del COFB i de les visites que durant el 2020 va rebre la Guia de Dispensació. També va apuntar que des de Secretaria es van tramitar 2.828 expedients i va desglossar la xifra de documents electrònics signats.

En relació amb la formació continuada, Surroca va destacar l’adaptació del Programa de Formació Continuada del COFB 2019-2020 a la modalitat virtual des de l’abril del 2020 a causa de la pandèmia i també l’adaptació dels Màsters a aquest nou format. L’any 2020 es van impartir 194 activitats formatives, amb més de 25.000 persones inscrites (una mitjana del 64% a través de Webinar). D’altra banda, també va destacar que l’any 2020 Àgora Sanitària -la plataforma de formació online dels Col·legis de Farmacèutics de Madrid i Barcelona- complia 10 anys de la seva posada en marxa. Al llarg d’aquesta dècada, el model formatiu d’Àgora Sanitària ha evolucionat comptant amb nous participants (institucions, altres col·legis, societats científiques, empreses del sector, etc.) i amb continguts caracteritzats per l’elevada especialització (campanyes, cartera de serveis, etc.).

Aina Surroca, secretària del COFB, durant la seva presentació.

Aina Surroca, secretària del COFB, durant la seva presentació.

D’altra banda, pel que fa als projectes, campanyes i serveis, Surroca va fer referència a Farmaserveis -i a les més de 400 farmàcies que hi tenen accés-; Atenció Pell 365 i a l’onada prevista per l’hivern del 2020 centrada en la cura i protecció de la pell de l’esportista; a l’estudi Derma-Risc vinculat  a Atenció Pell que es reprendrà l’any 2022 i a l’estudi Farmacogenètica del clopidrogel, en què participen 25 farmàcies comunitàries de l’AIS Barcelona Dreta. A continuació, la secretària també va fer un repàs de les dades principals de serveis ja consolidats, com el Programa d’Intercanvi de Xeringues, el Programa de detecció precoç del VIH amb test ràpid, el Sistema Personalitzat de Dosificació o el Programa de Detecció precoç de càncer de còlon i recte, i també d’iniciatives que s’han dut a terme al territori, com el Jo DIC. Tot seguit, mitjançant un timeline interactiu, va mostrar els projectes duts a terme en el marc de la COVID-19, com per exemple, el lliurament de Medicaments Hospitalaris de Dispensació Ambulatòria (MHDA) a través de les farmàcies comunitàries, la xarxa de voluntaris per apropar la medicació als pacients més vulnerables, la gestió del pla de medicació des de la farmàcia o la il·luminació de la Torre Glòries amb motiu del Dia Mundial del Farmacèutic.

La secretària també va exposar que els dies  17, 18 i 19 de juny de 2020 van tenir lloc les Jornades Infarma Digital COVID-19, que van registrar un total de 7.970 connexions. D’altra banda, també va exposar algunes iniciatives que van comptar amb la participació de la Comissió de Compromís Social del COFB l’any 2020: Farmactiva’t, Itaca Farmacèutica, Barcelona + Sostenible i Farmamundi. Altres dades que va mencionar són les relatives a la borsa de treball del COFB, les del certificat digital, els projectes becats i premiats, i l’homenatge i el lliurament d’insígnies virtual, que va tenir lloc el mes de desembre de l’any 2020,  als col·legiats i col·legiades que complien 50 i 75 anys com a membres del COFB.

Un moment de la Junta General Ordinària, celebrada el passat dilluns 28 de juny, en què es va aprovar per unanimitat la liquidació del pressupost de 2020.

Un moment de la Junta General Ordinària, celebrada el passat dilluns 28 de juny, en què es va aprovar per unanimitat la liquidació del pressupost de 2020.

Durant l’any 2020 la comunicació va continuar tenint una gran importància. Les webs cofb.org, blog.cofb.cat, farmaceuticonline.com i la intranet col·legial van rebre més de 4.900.000 visites, el que suposa un 71% més de visites que l’any 2019. En relació  amb l’activitat a les xarxes socials, l’any 2020 van registrar-se més de 36.000 interaccions, comptant Twitter, Facebook i Linkedin, el que suposa un increment sense precedents respecte al mateix període del 2019. Un altre fet destacable corresponent al 2020 és la posada en marxa d’un compte del COFB a Instagram. A més, els vídeos fets amb l’objectiu de visibilitzar la tasca dels farmacèutics/es durant els primers mesos del confinament van rebre més de 50.000  reproduccions. Altres dades destacades de comunicació externa del 2020 són: més de 55 notes de premsa enviades als mitjans de comunicació, més de 1.000 repercussions en premsa, ràdio, televisió i mitjans digitals i més de 400 peticions ateses, que suposen un increment del 155% respecte a l’any anterior.

En relació amb la comunicació col·legial, es van enviar més de 1.000 comunicacions per correu electrònic i també és destacable la creació a la BBS d’un espai COVID-19. Finalment, dins l’apartat de Comunicació, també es va recollir que l’App del COFB va descarregar-se 554 vegades, que Farmaguia va rebre 324.811 visites i es va descarregar unes 1.785 vegades i que el Health Symptoms Translator va comptabilitzar-ne 442.

Informe de Tresoreria

Durant l’Informe de Tresoreria, el tresorer del COFB, Miquel Recasens, va explicar que el pressupost institucional s’havia liquidat amb un lleuger superàvit de 177,99€ que la Junta General va aprovar aplicar-los a net patrimonial del COFB. També va fer un repàs dels ingressos i despeses que es van donar durant el 2020, un any marcat clarament per la COVID-19, en concret de les partides corresponents al bloc institucional, al bloc del servei de facturació i liquidació de receptes i a Farmaserveis. També va fer una menció especial a l’empresa participada pel Col·legi, CoFBServeis, i a l’esforç d’ajustament pressupostari realitzat pel conjunt del COFB, que han permès tancar el pressupost institucional en positiu.

Miquel Recasens, mentre presentava l'Informe de Tresoreria del COFB.

Miquel Recasens, mentre presentava l’Informe de Tresoreria del COFB.

D’altra banda, en l’apartat d’inversions, va concretar que aquestes es van liquidar per sota del pressupostat i va destacar les tres grans àrees on s’ha fet una major inversió: les aules híbrides, per adaptar l’oferta formativa del COFB a la situació actual de pandèmia; les aplicacions informàtiques, concepte que comprèn les inversions efectuades en el desenvolupament del Portal de Tràmits; i els equips informàtics, per donar resposta a la necessitat de teletreball.

Informe de Presidència 

Al llarg de la seva intervenció, Jordi Casas, president del COFB, va abordar diversos aspectes relacionats amb l’actualitat de la COVID-19 i, més concretament, amb l’estratègia de detecció d’aquesta malaltia i amb l’estratègia de vacunació. Pel que fa a les relacions institucionals, Casas va exposar la reunió mantinguda amb la presidenta del Parlament, Laura Borràs; amb l’actual president de la Generalitat, Pere Aragonès (aleshores vicepresident amb funcions de president); i també va parlar dels canvis en els càrrecs principals de la conselleria de Salut i de les eleccions al CGCOF. Així mateix, va anunciar que la vicepresidenta del COFB, Núria Bosch, és la nova presidenta del Cercle de Salut, una iniciativa promoguda per un ampli col·lectiu de persones interessades en la millora del sistema sanitari del nostre país.

El president del COFB, Jordi Casas, en un moment de la seva intervenció.

El president del COFB, Jordi Casas, en un moment de la seva intervenció.

Un altre dels temes als quals va fer referència Casas, és el conveni CCFC-CatSalut de desplegament de l’atenció farmacèutica comunitària en el sistema públic de salut, signat el passat mes de febrer. Pel que fa als serveis assistencials, el president va destacar, entre altres, Farmaserveis i alguns dels seus mòduls, com el de pressió arterial (en marxa des de març de 2020), el mòdul sobre cessació tabàquica (juny 2021) i el mòdul sobre consell alimentari, que està previst que comenci al mes de setembre.

Dins del bloc sobre tecnologia, va ressaltar l’arquitectura tecnològica de la corporació farmacèutica (2021-2025), les últimes novetats sobre la recepta electrònica privada, el SEVeM o la interoperabilitat per a prescripcions electròniques amb cobertura pública.

Ja en la part final de la seva intervenció, Casas va fer un repàs de les accions més destacades dels diferents àmbits de la professió, dels canvis en relació amb la xarxa de coordinadors i, com a tema d’actualitat del COFB, va destacar la Guia d’autoinspecció, un autotest a disposició dels col·legiats basat en l’acta d’inspecció/assessorament del COFB. En relació amb la notificació electrònica, va destacar que el COFB ha fet un procés d’adaptació a una eina que derivarà en un nou portal des d’on els col·legiats podran fer el seguiment de tots els tràmits. Finalment, va passar la paraula a la secretària del COFB, Aina Surroca, qui va fer referència a la celebració d’Infarma Virtual 2021, que va comptar amb prop de 6.000 assistents i més de 200 expositors.

Comunicació

Núria Bosch, vicepresidenta del COFB, va presentar les iniciatives més remarcables de Comunicació durant el primer semestre de l’any 2021. Una d’elles va ser la roda de premsa del passat 18 de maig per donar a conèixer als mitjans la campanya “La pell, mira-te-la amb bons ulls”, així com els diferents materials que s’han elaborat, tant per la farmàcia com per xarxes socials.

La vicepresidenta, Núria Bosch, mentre exposava les accions més rellevants de l'àmbit de Comunicació.

La vicepresidenta, Núria Bosch, mentre exposava les accions més rellevants de l’àmbit de Comunicació.

Bosch també va fer un repàs de les repercussions més destacades als mitjans al llarg del primer semestre del 2021, aquelles relacionades amb la venda a les farmàcies de tests d’antígens, la signatura del conveni entre el CCFC i el CatSalut, Farmaserveis, la campanya “La pell, mira-te-la amb bons ulls”, la vacunació dels professionals farmacèutics, la iniciativa JO DIC!, la cloenda de la XVI edició del MGOF, Infarma Virtual 2021 i la inauguració d’una aula híbrida a la seu col·legial. 

La vicepresidenta també va referir-se a la creació d’un compte del COFB a Instagram, mostrant diversos exemples de publicacions fetes en aquesta xarxa social.

Cada any, el Col·legi duu a terme dues Juntes Generals relacionades amb el pressupost del COFB en les quals es presenta als col·legiats la liquidació de l’any anterior (Junta del mes de juny) i la proposta de pressupost per a l’any següent (Junta del mes de desembre). L’aprovació dels pressupostos se sotmet a la votació dels col·legiats que hi assisteixen.

Altres publicacions d’interès:

Deixa un Comentari

Els comentaris es moderaran. És necessària la identificació de l’autor (nom, cognom i correu electrònic tot i que l’adreça no es publicarà) i que el contingut es refereixi a la temàtica del post. Seran eliminats els comentaris difamatoris o que utilitzin un llenguatge ofensiu.

*

Torna a Dalt
Avís Legal