Estàs aquí: Inici > Destacats > Junta General Ordinària: Aprovada per unanimitat la liquidació del pressupost de 2021

Junta General Ordinària: Aprovada per unanimitat la liquidació del pressupost de 2021

21 juny 2022

El passat dilluns 20 de juny va tenir lloc al Col·legi de Farmacèutics de Barcelona (COFB) la Junta General Ordinària (JGO), on es va aprovar per unanimitat la liquidació del pressupost de 2021. La Junta va estar encapçalada pels membres que integren l’equip econòmic: el president, Jordi Casas; la vicepresidenta, Núria Bosch; la secretària, Aina Surroca; i el tresorer, Miquel Recasens.

D’esquerra a dreta, els 4 dels membres de la Junta del COFB que van encapçalar la JGO: Aina Surroca, secretària; Jordi Casas, president; Núria Bosch, vicepresidenta; i Miquel Recasens, tresorer.

Informe de Secretaria

La secretària del COFB, Aina Surroca, va començar la seva intervenció repassant algunes de les xifres més destacades de la professió a la província de Barcelona. L’any 2021 ha comptat amb 9.182 col·legiats/des (un 74,1%, dones) i 2.357 oficines de farmàcia (9 noves), s’han facturat 107.481.762 receptes facturades i s’han realitzat 22.384 serveis de guàrdia nocturna.

A continuació, va passar al segon bloc, centrat en la Memòria de gestió d’activitats del COFB del 2021, on va detallar les dades més rellevants dels diferents departaments del COFB. En total, s’han atès més de 153.000 consultes telefòniques, la Guia de Dispensació del Centre d’Informació del Medicament (CIM) ha rebut 383.570 visites, Secretaria ha tramitat 3.168 expedients i Assessoria Jurídica ha registrat 2.670 documents d’entrada.

En relació amb la formació continuada, Surroca va destacar l’aposta i la consolidació de la formació híbrida, amb la inauguració de diferents aules amb aquest objectiu. L’any 2021 s’han impartit 246 activitats formatives, amb més de 20.000 persones inscrites (una mitjana del 60% a través de Webinar -formació síncrona-, un 35% online -formació asíncrona- i un 5% presencial). D’altra banda, també va destacar que Àgora Sanitària, la plataforma de formació online dels Col·legis de Farmacèutics de Barcelona i Madrid, ha assolit més de 100.000 inscripcions.

Aina Surroca, secretària del COFB, durant la presentació de la Memòria de gestió d’activitats del COFB.

Pel que fa als projectes, campanyes i serveis, Surroca va fer referència a les més de 600 farmàcies amb alta sol·licitada a Farmaserveis i a la nova edició de la campanya Atenció Pell, que es va fer conjuntament amb òptics i optometristes. A continuació, la secretària va fer un repàs de les dades principals de serveis ja consolidats, com el Programa d’Intercanvi de Xeringues, el Programa de detecció precoç del VIH amb test ràpid, el Programa de Detecció precoç de càncer de còlon i recte o el lliurament de Medicaments Hospitalaris de Dispensació Ambulatòria (MHDA) a través de les farmàcies comunitàries; de nous projectes posats en marxa, com el Programa TAR i el pilot del Programa de detecció precoç càncer de coll uterí; i també d’iniciatives que s’han dut a terme al territori, com les enquestes a la població de l’Anoia sobre l’ús d’antibiòtics i la campanya de difusió del Baix Llobregat Litoral-SAP Delta sobre el bon ús dels antimicrobuans.

Dades més rellevants en l’àmbit de la Comunicació

Durant l’any 2021, la comunicació va continuar tenint una gran importància. Les webs cofb.org, blog.cofb.cat, farmaceuticonline.com i la web de col·legiats van rebre més de 5.000.000 visites. En relació amb l’activitat a les xarxes socials, s’han realitzat 1.871 publicacions, que van generar més de 17.000 interaccions, comptant Twitter, Facebook, Linkedin i el nou compte d’Instagram; i hi ha hagut un creixement del 19,9% de la comunitat COFB.

Altres dades destacades de comunicació externa són les 42 notes de premsa enviades als mitjans de comunicació, les més de 900 repercussions en premsa, ràdio, televisió i mitjans digitals i les més de 300 peticions ateses. Quant a la comunicació col·legial, es van enviar més de 1.000 comunicacions per correu electrònic i es va recollir que l’App del COFB va descarregar-se 401 vegades, que Farmaguia va rebre 250.264 visites i es va descarregar unes 1.655 vegades i que el Health Symptoms Translator va comptabilitzar-ne 326.

La secretària també va exposar que des del Departament de Deontologia s’han fet 429 visites d’inspecció / assessorament; que Infarma Virtual 2021 va comptar amb prop de 6.000 assistents i més de 200 expositors; i que des de la Comissió de Compromís Social del COFB s’han impulsat nous projectes, com Farmactiva’t i les campanyes amb Sant Joan de Déu i Oncolliga. Altres dades que va mencionar van ser les relatives a la borsa de treball del COFB, les del certificat digital, els projectes becats i premiats, i l’activitat de CoFBServeis.

Informe de Tresoreria

Durant l’Informe de Tresoreria, el tresorer del COFB, Miquel Recasens, va explicar que el pressupost institucional s’ha liquidat amb un superàvit de 346.751,53 €. Una part important d’aquest superàvit ha estat originat per dues operacions extraordinàries amb les quals no es comptava quan es va fer el pressupost de 2021: d’una banda, la venda de la plataforma de Farmaserveis al Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya; d’altra banda, la venda de les accions que tenia el COFB de l’empresa Firmaprofessional. La Junta General va aprovar aplicar el 78% d’aquest superàvit a net patrimonial (corresponent a la suma del resultat ordinari del pressupost institucional i el resultat extraordinari de la venda de Firmaprofessional) i el 22% al fons de la recepta electrònica (corresponent a la suma de la venda de Farmaserveis, que es va finançar amb aquest mateix fons, i la quantitat resultant del servei de facturació i liquidació de receptes).

Miquel Recasens, tresorer del COFB, va presentar la liquidació del pressupost de 2021, que es va aprovar per unanimitat.

A continuació, Recasens va fer un repàs dels ingressos i les despeses que hi ha hagut en els 4 blocs en què es divideix el pressupost del COFB: institucional, facturació i liquidació de receptes, Farmaserveis i partides compensades. Més concretament, en l’apartat d’ingressos del bloc institucional, va posar en valor que la Formació havia funcionat millor de l’esperat, gràcies, en gran mesura, a les aules híbrides que s’han impulsat des del COFB i que han permès estendre l’oferta formativa. També va destacar la recuperació d’ingressos per patrocinis, la recuperació de taxes de nova instal·lació d’oficines de Farmàcia, o l’increment quasi del 50% dels serveis de prestacions ortoprotètiques (PAO).

Pel que fa a les despeses, el tresorer del COFB va exposar que, amb motiu de l’obtenció d’ingressos extraordinaris, s’ha destinat una part a accelerar la digitalització de documents de comptabilitat i expedients, acció que inicialment es tenia previst repartir en diferents exercicis. També va destacar que a la seu Col·legial s’havia assolit la disminució de 50.000 € que es va pressupostar i, pel que fa a les despeses administratives, també s’han reduït significativament, especialment les de la partida de serveis d’impressió i material fungible. Aquesta reducció ha estat possible gràcies a la disminució d’ús de paper, amb l’objectiu de fer del COFB una institució cada cop més sostenible.

El president del COFB, Jordi Casas, en la presentació de l’Informe de Presidència, durant la Junta General Ordinària.

Informe de Presidència 

Jordi Casas, president del COFB, va iniciar l’informe de Presidència de la Junta General fent referència a les sessions informatives que s’han dut a terme al territori des del passat mes de maig, que han comptat amb més de 300 assistents i on s’han abordat temes relacionats amb la dispensació (receptes electròniques del CatSalut i privades, farmàcia lliure de paper, SEVeM, interoperabilitat europea i servei de control de temperatura), amb les incidències en el subministrament (CISMED i Farmahelp), amb el Col·legi (portal de tràmits i guia d’autoinspecció) i amb la farmàcia assistencial (Farmaserveis).

Projectes professionals en marxa

El president del COFB va parlar de l’estat de situació de diferents projectes professionals, com el Programa TAR, en el marc del qual, més de 1.100 farmàcies han supervisat més de 625.000 tests d’antígens (finançats i no finançats) i han notificat més de 259.000 resultats positius de tests realitzats a domicili; el lliurament de proximitat de medicaments hospitalaris de dispensació ambulatòria (MHDA), que ja compta amb més de 55.000 lliuraments; el Programa de detecció precoç de càncer de coll uterí, que gràcies a l’èxit que està tenint està previst que s’ampliï a més zones del Baix Llobregat; el Programa d’educació sanitària sobre bon ús dels medicaments, que tindrà noves sessions sobre PROA i ampliarà el públic objectiu realitzant sessions a escoles; i el circuit de dispensació de Paxlovid, a través de les farmàcies, que ja compta amb 168 dispensacions.

A continuació, Núria Bosch, vicepresidenta del COFB, va presentar les iniciatives més remarcables de Comunicació durant el primer semestre de l’any 2022. Una d’elles va ser la roda de premsa del passat 24 de maig per donar a conèixer als mitjans la campanya “Atenció Pell 2022”, així com les diferents accions que s’han dut a termen en el marc de la campanya de comunicació: publicitat exterior, falques a ràdio i insercions a xarxes socials i Google Ads.

Bosch va fer referència a la programació de continguts digitals de salut que es prepararan des del COFB per al farmacèutic/a, així com les repercussions en mitjans més destacades durant aquests primers sis mesos, on s’ha aconseguit, entre altres, que la farmàcia sigui portada de diaris i sigui tema d’obertura en telenotícies.

La vicepresidenta del COFB, Núria Bosch, en un moment de la seva intervenció.

També va traslladar els Congressos que tindran lloc pròximament -Congrés Nacional Farmacèutic, FIP World Congress i World Hospital Conrgess-, on es presentaran projectes on hi ha participat el COFB; i Infarma Barcelona 2023, que tindrà lloc el 14, 15 i 16 de març a Fira Barcelona. Ja en la part final de la Junta General, la vicepresidenta del COFB va destacar les diferents iniciatives posades en marxa per ajudar a farmacèutics provinents d’Ucraïna, així com la nova borsa de treball del COFB, que s’ha obert recentment a farmacèutics d’altres comunitats autònomes.

Cada any, el Col·legi duu a terme dues Juntes Generals relacionades amb el pressupost del COFB en les quals es presenta als col·legiats la liquidació de l’any anterior (Junta del mes de juny) i la proposta de pressupost per a l’any següent (Junta del mes de desembre). L’aprovació dels pressupostos se sotmet a la votació dels col·legiats que hi assisteixen.

Altres publicacions d’interès:

Deixa un Comentari

Els comentaris es moderaran. És necessària la identificació de l’autor (nom, cognom i correu electrònic tot i que l’adreça no es publicarà) i que el contingut es refereixi a la temàtica del post. Seran eliminats els comentaris difamatoris o que utilitzin un llenguatge ofensiu.

*

Torna a Dalt
Avís Legal