Estàs aquí: Inici > Destacats > Farmacèutics i farmacèutiques es formen al COFB en la presa de mesures de mitges de teràpia compressiva

Farmacèutics i farmacèutiques es formen al COFB en la presa de mesures de mitges de teràpia compressiva

17 maig 2023

El passat 21 d’abril, el Col·legi de Farmacèutics de Barcelona (COFB) va organitzar la formació “Presa de mesures per a mitges de teràpia compressiva a mida. Nivell avançat”, amb el patrocini de Medi. La formació va anar a càrrec de la product manager i responsable de la línia de compressió de Medi Bayreuth España, Patricia Pineda, i de la tècnica superior ortoprotètica i directora nacional de vendes a Medi Bayreuth Espanya, Belén Jiménez. La vocal d’Ortopèdia del COFB, Elena Palau, va coordinar i moderar la sessió adreçada a farmacèutics ortopedistes.

La vocal d’Ortopèdia del COFB, Elena Palau, en un moment de la presentació de la formació.
La vocal d’Ortopèdia del COFB, Elena Palau, en un moment de la presentació de la formació.

Els objectius  de la formació van ser aprendre a recomanar la mitja oportuna en funció de la complexitat del pacient, conèixer els aspectes a tenir en compte en la presa de mesures, adaptar a mesura el producte recomanat.

La vocal d’Ortopèdia del COFB, Elena Palau, va introduir la formació que es va centrar en l’actuació i la recomanació de la “mitja idònia del membre inferior”. Segons va comentar Palau, “l’actuació professional del farmacèutic implica identificar quina és la complexitat del pacient que tenim davant, de manera que, a partir de conèixer bé els materials, la pressió que aplica cada producte, les mitges concretes i conèixer com prendre bé les mides, poder recomanar la mitja idònia i adaptar-la a mida del pacient perquè se senti millor”.

Aspectes teòrics de la presa de mesures

En la primera part de la formació, la product manager i responsable de la línia de compressió de Medi, Patricia Pineda, va detallar als assistents diferents aspectes teòrics a tenir en compte per a la presa de mesures de les mitges. Pineda va fer especial èmfasi en dos conceptes: en la  compressió, per ajudar al sistema venós, i en la contenció, per ajudar al sistema limfàtic. En aquest sentit, la product manager va diferenciar entre els teixits necessaris segons la problemàtica. Per a la compressió “necessitem ajudar a la musculatura perquè les vàlvules es tanquin i no caigui la sang, per tant, posarem un teixit circular”. Ara bé, “quan necessitem una barrera física que no permeti l’acumulació de líquid” caldrà contenir amb un teixit pla.

La product manager i responsable de la línia de compressió de Medi durant l'explicació de la part teòrica de la presa de mesures.
La responsable de la línia de compressió de Medi, Patricia Pineda, durant l’explicació de la part teòrica de la presa de mesures.

Pineda va compartir les classes de compressió, les diferents característiques tèxtils per a la contenció (lleugera, mitjana o forta) i els nivells de contenció segons el teixit circular o pla. Per a la prescripció de la mitja correcta, la product manager va recomanar seguir quatre passos: en primer lloc, diferenciar entre home o dona; en segon lloc, conèixer l’IMC; en tercer lloc, saber si hi ha tendència a l’edema; i, en quart lloc, conèixer el teixit (tou o musculat).

La vessant pràctica de la presa de mesures de les mitges

Pel que fa a la presa de mesures, la responsable de la línia de compressió va brindar algunes directrius bàsiques d’higiene i desinfecció, va fer menció dels materials necessaris (cinta mètrica i llapis d’ulls) i va mostrar com executar els mesuraments de contorn segons si la pell no està tensada, fins a la primera resistència i sota tensió completa. Seguidament, va explicar el procés bàsic de presa de mesures i les regles d’or a seguir.

Jiménez en un moment de la part pràctica amb els assistents a la formació.
Jiménez en un moment de la part pràctica amb els assistents a la formació.

En la darrera part de la formació, la tècnica superior ortoprotètica i directora nacional de vendes a Medi Bayreuth Espanya, Belén Jiménez, va realitzar la part pràctica sobre com prendre correctament les mides de les mitges perquè el producte s’adapti bé.

Més formacions sobre la presa de mesures per a mitges de teràpia compressiva

Sota el títol “Presa de mesures per a mitges de teràpia compressiva”, el Col·legi de Farmacèutics de Barcelona (COFB) va tenir lloc una segona formació, amb el patrocini de Medi. Dividits en dos grups, el curs, celebrat el passat 10 de maig, també va ser impartit per les professionals de Medi, Patricia Pineda i Belén Jiménez, i va ser coordinat per la vocal d’Ortopèdia del COFB, Elena Palau.


En aquest cas, la formació es va centrar en les flebopaties. “Nosaltres podem recomanar la teràpia compressiva, ja sigui amb mitges per a membres inferiors o mànigues per a membres superiors. Com a farmacèutics, el primer que hem de fer és una bona valoració per avaluar la complexitat del pacient i, prèviament, ha d’haver-hi un molt bon coneixement dels diferents tipus de mitges; ja sigui la pressió que apliquen, com també els materials amb els quals estan confeccionades i els accessoris que podem demanar perquè l’usuari se senti el millor possible amb elles i hi hagi una millor adherència. Tenir unes mitges que no siguin adequades fa que l’usuari no se les posi”, va comentar Palau.

La product manager i responsable de la línia de compressió de Medi Bayreuth España, Patricia Pineda, va dur a terme la part teòrica del curs en què es van abordar aspectes bàsics sobre la compressió: pressió de compressió, nivell de contenció, pressió de feina, pressió de repòs, volum, longitud. Seguidament, Pineda va mostrar els diferents tipus de mitges de prevenció antitrombòtica, teixit circular i teixit pla.

En la darrera part de la formació es va realitzar una sessió pràctica amb una pacient per aprendre a fer una correcta presa de mesures de mitges.

Amb el patrocini de:

Altres publicacions d’interès:

Deixa un Comentari

Els comentaris es moderaran. És necessària la identificació de l’autor (nom, cognom i correu electrònic tot i que l’adreça no es publicarà) i que el contingut es refereixi a la temàtica del post. Seran eliminats els comentaris difamatoris o que utilitzin un llenguatge ofensiu.

*

Torna a Dalt
Avís Legal