Estàs aquí: Inici > Món col·legial > L’aposta pel desplegament de projectes assistencials i el desenvolupament professional, claus del pressupost 2017

L’aposta pel desplegament de projectes assistencials i el desenvolupament professional, claus del pressupost 2017

21 desembre 2016

Reforçar l’aposta pel desplegament de projectes assistencials i el desenvolupament professional i una reducció substancial de les quotes d’accés a la col·legiació. Això és el que han aprovat els col·legiats a la Junta General Ordinària celebrada ahir al Col·legi, en la que es va presentar el pressupost 2017 del COFB.

junta-general-ordinaria-COFB

D’esquerra a dreta: Jordi Casas, secretari, Núria Bosch, vicepresidenta, Jordi de Dalmases, president, Joan Calduch, tresorer, i Guillermo Bagaria, vicetresorer

El tresorer del Col·legi, Joan Calduch, va presentar la proposta de pressupost institucional per a l’any vinent. Aquest pressupost inclou la potenciació del departament de projectes professionals amb la incorporació d’un nou col·laborador i l’increment de la seva partida, la utilització de l’eina tecnològica Webinar per facilitar l’accés al programa formatiu i l’augment de la presència online, incorporant recursos al departament de comunicació.

junta-general-ordinaria-COFB-tresorer

El tresorer del COFB, Joan Calduch, durant la seva intervenció

Aquesta proposta també implica la reducció de la quota d’alta de col·legiació, que passa ser de 50,92 € per al 2017. Aquesta reducció substancial es produeix gràcies a la millora en la gestió al llarg del 2016 i una acurada previsió per a l’any entrant han permès. Suposa una disminució del 75% respecte a les quotes d’accés del 2016 (fa dos anys, les quotes també es van reduir: 8,2% la quota bàsica i 28,9% la de direcció tècnica).

Així mateix, les línies bàsiques de la proposta aprovada també inclouen l’increment de la partida de coordinadors i delegats, per tal d’apropar al col·legiat la institució i garantir la presència del farmacèutic en tots els àmbits de la salut, i també l’ampliació de la dotació de la beca d’investigació, igualant-la amb la d’investigació. Finalment, està previst destinar una partida monetària a finançar una campanya de comunicació en pro de la professió farmacèutica.

El tresorer va explicar que aquestes propostes es finançaran gràcies al superàvit estructural del pressupost 2016, a l’ajust de la partida d’Infarma amb evolució i tendència positiva, i a les optimitzacions operatives que es realitzaran durant el 2017.

Al seu torn, a l’Informe de Presidència Jordi de Dalmases, president del Col·legi, va començar la seva intervenció parlant de temes d’actualitat del COFB. En primer lloc, va exposar les novetats respecte a alguns projectes i serveis professionals i va fer un repàs de la seva situació: campanya “Pren-te el pols”, resultats del Programa de Detecció Precoç del VIH amb test ràpid amb motiu del Dia Mundial de la Sida, valoració positiva dels usuaris del Programa de detecció precoç de càncer de còlon en què participen les farmàcies i l’extensió de la xarxa Radars. A continuació, va explicar quins convenis de col·laboració s’han signat recentment (anefp, MATEPSS i UEFC) i les novetats pel que fa a la pròxima edició del Congrés i Saló Europeu d’Oficina de Farmàcia Infarma. Tanmateix, va repassar el més destacat de la trobada d’adjunts i substituts que va acollir el Col·legi el passat 1 de desembre i el treball de la Comissió de Compromís Social, que es va presentar el passat mes de setembre. Jordi Casas, secretari del Col·legi, va ser l’encarregat de presentar l’adaptació del COFB a la comunicació electrònica.

Seguidament, el President va explicar quina és la situació financera i de la reclamació d’interessos i quines previsions de cobrament tenen els farmacèutics. També es va fer un repàs de les novetats legislatives més destacades: la Proposició de Llei de coordinació de la farmàcia assistencial per a la millora del sistema de salut del grup parlamentari Ciutadans, el Decret andalús de residències i subhastes de medicaments, també a Andalusia, i la Directiva europea 2014/23/UE relativa a l’adjudicació de contractes de concessió del sector públic. En l’àmbit estatal, va explicar la situació de dos projectes: EMVO (The European Medicines Verification Organisation), el sistema de codificació de medicaments que ha de permetre identificar unívocament cada envàs, i Nodofarma, el nòdul de comunicacions en el que està treballant el Consejo General de Colegios Farmacéuticos per tal de crear una xarxa assistencial que connecti les farmàcies de tot l’Estat.

L’última part de l’Informe del President, va estar dedicat a temes relacionats amb l’actualitat del Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya, que també presideix. En l’àmbit autonòmic, va destacar la situació de migració de Telefónica a Vodafone i les conclusions de la 2a Jornada del Consell d’Estratègia i Accions per a la Farmàcia Comunitària, entre les quals destaca la importància de la implementació de nous serveis assistencials, alineats amb els objectius de salut globals recollits en el Pla de salut de Catalunya, per contribuir a integrar la farmàcia comunitària d’una manera efectiva en el sistema sanitari.

Notícies relacionades:

Deixa un Comentari

Els comentaris es moderaran. És necessària la identificació de l’autor (nom, cognom i correu electrònic tot i que l’adreça no es publicarà) i que el contingut es refereixi a la temàtica del post. Seran eliminats els comentaris difamatoris o que utilitzin un llenguatge ofensiu.

*

Torna a Dalt
Avís Legal