Estàs aquí: Inici > Món col·legial > Formació: anàlisi clíniques i direcció d’una indústria farmacèutica

Formació: anàlisi clíniques i direcció d’una indústria farmacèutica

13 juliol 2017

Interpretació de les anàlisis clíniques i aplicació pràctica a la farmàcia assistencial

analisis-cliniques-COFB

Pere Travé, docent de la nova edició del curs d’anàlisis clíniques

Quan fa atenció al ciutadà, el farmacèutic comunitari rep nombroses consultes referides a la interpretació de proves analítiques. Últimament, han augmentat la varietat i la disponibilitat de les proves de laboratori i, al mateix temps, la dificultat per interpretar adequadament els resultats. La importància de saber interpretar els resultats de les proves de laboratori facilita la tasca del farmacèutic a l’hora de valorar els paràmetres consultats.

Farmacèutics comunitaris i altres professionals de la salut van assistir el passat mes de març al curs “Interpretació de les anàlisis clíniques”, en aquesta nova edició adreçada a l’aplicació pràctica a la farmàcia assistencial, amb l’objectiu d’adquirir una visió fisiopatològica i clínica que relacioni els resultats analítics i el diagnòstic clínic i aprendre a interpretar els resultats de les proves de laboratori que l’usuari consulta al professional de la salut. Els assistents també van poder aplicar la gestió d’aquests coneixements a la resolució de casos pràctics reals i extreure’n reflexions i actituds comunicatives en farmàcia assistencial i afavorir la posada en pràctica de serveis professionals a la farmàcia.

Al llarg del curs, coordinat per Lluïsa Juan, vocal d’Anàlisi del Col·legi, es van repassar els següents temes: l’informe del laboratori clínic: punts claus en la interpretació clínica; estudi particular de les anèmies; seguiment del pacient amb anticoagulant, valoració de l’International Normalized Ratio (INR) i interaccions medicamentoses; bioquímica: valoració de les proves per fer el seguiment del pacient amb risc cardiovascular (diabetis, dislipèmia…), i càlcul del risc cardiovascular; la funció hepàtica i l’estudi de les hepatitis víriques A, B i C; valoració de la funció renal, filtrat glomerular i microalbuminúria i paper del farmacèutic en la gestió del pacient crònic polimedicat; microbiologia i infecció urinària; i el cribratge prenatal no invasiu i la prevenció de malalties congènites. Va impartir el curs per Pere Travé, doctor en farmàcia i especialista en anàlisis clíniques i bioquímica clínica.

Informació sobre la passada edició del curs:
Interpretació de les anàlisis clíniques i actualització en ciències de laboratori clínic (Blog)

Direcció tècnica d’una indústria farmacèutica

ramon-bonet-industria-COFB

Ramon Bonet, vocal d’Indústria del COFB, va repetir com a docent i coordinador de la formació

Nova edició d’aquest curs, que anualment acull el COFB. La formació es va plantejar per iniciar l’alumne en els conceptes de direcció tècnica a partir de la visió i l’experiència de professionals de la indústria farmacèutica, per proveir-lo d’uns coneixements generals de les àrees implicades, repassar les funcions que desenvolupa un director tècnic en la indústria farmacèutica i el tècnic garant de sectors afins. El departament tècnic d’un laboratori farmacèutic és el responsable del fàrmac davant de les autoritats sanitàries tant si ha produït el producte com si només l’ha comercialitzat. El seu àmbit d’actuació comprèn des del control del punt de vista farmaceuticosanitari del fàrmac fins a l’establiment de contactes amb altres fabricants afins. El coneixement d’aquesta àrea permet valorar-ne la importància, saber com funciona i discernir les característiques a tenir en compte per desenvolupar la tasca encomanada.

El temari va ser ampli: la direcció tècnica d’un laboratori farmacèutic; tècnics garants de sectors afins; tipus de laboratoris; legislació farmacèutica relacionada; llei de garanties i principals normatives; normes de fabricació correcta; aspectes generals de direcció tècnica; emmagatzematge, transport i distribució; subministrament de medicaments i traçabilitat; administració central i autonòmica i comerç internacional; subcontractació i auditories a tercers; devolucions, reclamacions i retirades; i complements alimentosos i productes sanitaris.

La docència i coordinació del curs va anar a càrrec de Ramon Bonet, doctor en farmàcia, especialista en farmàcia industrial i galènica i en anàlisi i control de medicaments i drogues, director adjunt d’estratègia comercial canal retail i atenció al client Iberia Sanofi, i vocal d’Indústria del COF de Barcelona.

Deixa un Comentari

Els comentaris es moderaran. És necessària la identificació de l’autor (nom, cognom i correu electrònic tot i que l’adreça no es publicarà) i que el contingut es refereixi a la temàtica del post. Seran eliminats els comentaris difamatoris o que utilitzin un llenguatge ofensiu.

*

Torna a Dalt
Avís Legal