Estàs aquí: Inici > Notícies farmàcia > Programa d’intercanvi de xeringues a les farmàcies comunitàries: Es presenta el Pla funcional

Programa d’intercanvi de xeringues a les farmàcies comunitàries: Es presenta el Pla funcional

23 febrer 2018

A Catalunya, es distribueixen més de 750.000 xeringues a l’any entre persones que s’injecten drogues per prevenir el contagi de malalties infeccioses. Aquesta és la dada principal que es desprèn de la presentació del Pla funcional del Programa d’Intercanvi de Xeringues a les farmàcies comunitàries, que va tenir lloc el 21 de febrer.

El Programa d’Intercanvi de Xeringues (PIX) és una estratègia clau d’intervenció per prevenir les malalties infectocontagioses entre persones consumidores de drogues per via injectada. El PIX ha estat impulsat per l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT), en col·laboració amb l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) i el Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya (CCFC).

Pilar Gascón, vocal d'Investigació i Docència del COFB i secretària del Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya, durant la presentació del Pla funcional del programa d'intercanvi de xeringues. Imatge: Subdirecció General de Drogodependències. Agència de Salut Pública de Catalunya.

Pilar Gascón, vocal d’Investigació i Docència del COFB i secretària del Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya, durant la presentació del Pla funcional del programa d’intercanvi de xeringues. Imatge: Subdirecció General de Drogodependències. Agència de Salut Pública de Catalunya.

Desplegament del programa d’intercanvi de xeringues

Des de 1993 i fins a l’actualitat, el programa s’ha estès progressivament arreu del territori català. Dels 43 punts d’intercanvi de xeringues inicials s’ha passat als 545 actuals.

Dels 545 punts d'intercanvi de xeringues, el 70% són farmàcies comunitàries. Imatge: Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya

Dels 545 punts d’intercanvi de xeringues, el 70% són farmàcies comunitàries. Imatge: Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya

Tal com mostra el gràfic anterior, dels 545 punts d’intercanvi de xeringues, el 70% són farmàcies comunitàries, el 14% centres d’atenció primària, el 8% serveis de reducció de danys, el 7% centres de tractament de les drogodependències i l’1% centres de Creu Roja o hospitals.

Una altra dada rellevant és que el conjunt d’aquests centres van distribuir l’any 2016 més de 750.000 xeringues estèrils, 4.689 més que l’any 2015.

Més de 25 anys de PIX

El PIX es va iniciar fa més de 25 anys a Barcelona -a través del centre Spott situat a Ciutat Vella- i a les farmàcies de les zones de l’Alt Penedès i Garraf com a centres de distribució i intercanvi del material estèril. L’objectiu del programa és reduir la transmissió del VIH i la posterior incidència de la sida entre persones que s’injecten heroïna.

La implementació del PIX i del programa de manteniment amb metadona, conjuntament amb altres estratègies de reducció de danys, com les sales de consum supervisat, el treball d’educació al carrer, el diagnòstic precoç de malalties infeccioses i l’educació sanitària són intervencions que han tingut una incidència destacada en la reducció del VIH i d’altres malalties infectocontagioses com l’Hepatitis C.

Segons dades del Centre d’Estudis Epidemiològics sobre les ITS i la Sida de Catalunya (CEEISCAT), aquesta reducció es concreta en les següents xifres:

  • Disminució del VIH: del 34,5% el 2008 es va passar al 27,3% el 2015
  • Prevenció de malalties infectocontagioses com l’hepatitis C: del 74,5% al 65,8% el 2015

Les farmàcies comunitàries, agents clau

Guillermo Bagaria, vicetresorer i responsable d'Atenció Farmacèutica del COFB, durant un moment de la presentació. Imatge: Subdirecció General de Drogodependències. Agència de Salut Pública de Catalunya.

Guillermo Bagaria, vicetresorer i responsable d’Atenció Farmacèutica del COFB, durant un moment de la presentació. Imatge: Subdirecció General de Drogodependències. Agència de Salut Pública de Catalunya.

Les farmàcies comunitàries han estat des dels seus inicis un agent clau per garantir l’accés a material higiènic d’injecció i oferir una bona cobertura horària i territorial. Això és clau per garantir que les persones que s’injecten drogues utilitzin material nou per a cada consum.

En el seu rol com a agents de salut, les farmàcies han realitzat una important tasca sanitària d’atenció a un col·lectiu que sovint es troba en situació d’exclusió social i no accedeix a la xarxa normalitzada de recursos sociosanitaris. Una cobertura territorial i horària àmplia és clau per garantir que les persones que s’injecten drogues utilitzin material nou per a cada consum.

L’evidència científica demostra que com més xeringues estèrils tingui la persona que s’injecta drogues, menys probabilitat té de fer conductes de risc, com són acceptar o compartir xeringues usades, cassoletes per a la dissolució de la droga, i altre material per al consum.

Per tant, tot i la importància de sensibilitzar i promoure el retorn de material usat, la dispensació de material higiènic no ha d’estar condicionada al nombre de xeringues que retorni l’usuari, ja que la dispensació s’ha de fer separadament al retorn.

Ampliació dels punts d’intercanvi a les zones de tràfic i consum de drogues

Podeu consultar aquí el Pla funcional del programa d'intercanvi de xeringues a les farmàcies comunitàries.

Clica a la imatge per consultar el Pla funcional del Programa d’Intercanvi de Xeringues a les farmàcies comunitàries.

L’objectiu del Pla funcional del Programa d’Intercanvi de Xeringues a les farmàcies comunitàries elaborat per – la Subdirecció general de Drogodependències de l’ASPCAT, del Departament de Salut, i el Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya, en col·laboració amb l’ASPB – és facilitar als professionals de farmàcia les eines i recursos necessaris per a la gestió del programa i millorar-ne l’eficàcia.

El pla preveu impulsar progressivament l’ampliació de punts d’intercanvi especialment a les zones obertes de tràfic i consum de drogues, als municipis amb més de 5 usuaris de drogues per via parenteral (injectada) i també a aquelles localitats que tinguin més de 20.000 habitants.

Igualment, s’incidirà en ampliar els punts d’intercanvi a l’atenció primària –d’acord amb el Pla de Salut de Catalunya 2016-2020– i està previst que el 40% de les àrees bàsiques de salut situades a zones de tràfic i consum disposin de punts d’intercanvi de xeringues l’any 2020 (la cobertura actual és del 21%).

D’altra banda, al llarg d’aquest 2018 es definirà un calendari per impartir accions de formació que serveixin per recolzar la tasca sociosanitària dels professionals de farmàcia en el desenvolupament del PIX.

Podeu consultar aquí la nota de premsa enviada als mitjans de comunicació.

Altres publicacions d’interès:

Deixa un Comentari

Els comentaris es moderaran. És necessària la identificació de l’autor (nom, cognom i correu electrònic tot i que l’adreça no es publicarà) i que el contingut es refereixi a la temàtica del post. Seran eliminats els comentaris difamatoris o que utilitzin un llenguatge ofensiu.

*

Torna a Dalt
Avís Legal