Estàs aquí: Inici > Destacats > Junta General Ordinària: Els col·legiats aproven la liquidació del pressupost de 2018

Junta General Ordinària: Els col·legiats aproven la liquidació del pressupost de 2018

14 juny 2019

L’equip econòmic de la Junta de Govern del Col·legi -format pel president, Jordi de Dalmases; la vicepresidenta, Núria Bosch; el secretari, Jordi Casas; el tresorer, Joan Calduch i el vicetresorer, Guillermo Bagaría- va presentar a la Junta General Ordinària celebrada ahir, 13 de juny, la liquidació del pressupost de l’exercici 2018, que va ser aprovada per majoria pels col·legiats assistents.

La Junta General Ordinària es va celebrar el passat 13 de juny a la Sala d'Actes del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona.

La Junta General Ordinària es va celebrar el passat 13 de juny a la Sala d’Actes del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona.

Informe de Secretaria 

El secretari del COFB, Jordi Casas, va començar la seva intervenció repassant algunes de les xifres més rellevants del 2018, com el nombre de col·legiats, que ja supera els 8.900 professionals i com estan distribuïts per vocalies. Tot seguit, va presentar dades com el nombre total d’oficines de farmàcia a Barcelona capital (1.026) i a la província (1.295).  Pel que fa al sistema de recepta electrònica, el secretari del COFB va exposar que l’any passat el 96.44% de les receptes van ser electròniques i el 3.56% van ser en paper.

De l’activitat de l’any 2018 del COFB, va destacar dades com les consultes telefòniques ateses  (139.700) entre els departaments del Col·legi; els expedients tramitats (2.902) o dades al voltant de les activitats de formació com el total d’assistents a les activitats formatives (15.476), que ha augmentat respecte a l’any 2017. També va fer un repàs de les campanyes –Atenció Medicació i Atenció Pell– i els projectes -Programa de Manteniment amb Metadona, Programa d’Intercanvi de Xeringues, entre d’altres- duts a terme l’any passat. El secretari va exposar que durant el 2018 es van fer 1.046 visites d’inspecció/assessorament per tal de vetllar per l’excel·lència en l’exercici de la població.

Jordi Casas, secretari del COFB, en un moment de la seva presentació de l'informe de Secretaría.

Jordi Casas, secretari del COFB, en un moment de la seva presentació de l’informe de Secretaria.

D’altra banda, va fer referència a la presència digital del COFB a través de diferents canals fent un repàs de les visites de les webs, xarxes socials i apps. Quant a la comunicació amb els col·legiats, va destacar que es van enviar 52 butlletins i 1.142 comunicacions per correu electrònic. Pel que fa a la comunicació externa, va recollir que el COFB va tenir més de 1.000 aparicions a premsa, ràdio, televisió i internet i més de 200 peticions dels mitjans de comunicació, a més d’enviar 47 notes de premsa.

Sobre la borsa de treball, va explicar que es van publicar 1.990 ofertes de feina. Pel que fa al nombre de certificats digitals emesos, va destacar que aquest va ser de 4.035. Per acabar, va parlar de la interoperabilitat de la recepta electrònica (a Catalunya, a finals de l’any 2018 s’havien fet 90.501 dispensacions a pacients provinents d’altres CCAA); de les xifres d’Infarma Madrid 2018; de la recuperació de la data de cobrament; de les beques col·legials; dels projectes d’RSC i de la Diada del Farmacèutic.

Informe de Tresoreria

El tresorer del COFB, Joan Calduch, va explicar que “el pressupost s’ha liquidat amb un lleuger superàvit d’uns 200 euros, que s’ha aprovat destinar a fons patrimonials”. També va repassar aquells aspectes que es proposaven en el projecte pressupostari i va fer balanç, d’una banda, d’allò que s’ha assolit plenament, com seguir dotant d’importants recursos l’àrea de desenvolupament professional i formació per tal de consolidar els serveis farmacèutics i desenvolupar-ne de nous; i, d’altra banda, allò que encara està en procés executiu, com continuar desenvolupant el projecte d’oficina de farmàcia lliure de papers.

El tresorer del COFB, Joan Calduch, va presentar als assistents l'informe de Tresoreria.

El tresorer del COFB, Joan Calduch, va presentar als assistents l’informe de Tresoreria.

En l’apartat d’ingressos, segons va exposar el tresorer, l’import liquidat s’ha ajustat molt en la majoria de les partides. Calduch ha fet èmfasi en el bon comportament de la partida de taxes per nova instal·lació d’oficina de farmàcia, així com en la importància estructural del patrocini de CaixaBank. Tot i això, el COFB és conscient que en alguns farmacèutics que exerceixen sota la figura de CB (Comunitat de Béns) cal seguir treballant per resoldre problemes que es generen en l’activitat del dia a dia.

Pel que fa a les despeses, gairebé totes s’han ajustat a allò que preveia el pressupost; les desviacions han estat justificades i, en la majoria dels casos, responen a necessitats i acords per incrementar l’acció i presència professional i institucional.

Informe de Presidència

En l’informe de Presidència, Jordi de Dalmases, va repassar diversos temes de l’actualitat del sector com els desabastiments de medicaments – posant èmfasi en el fet que les farmàcies s’adherissin al CISMED– o les eleccions a la Cambra de Comerç i la importància que té per als farmacèutics estar-hi representats.

Així mateix, De Dalmases també va fer referència a Nodofarma Asistencial, al SEVeM i la recepta electrònica, sense deixar de banda la digitalització de l’activitat farmacèutica, concretant projectes relacionats amb l’activitat de la farmàcia, d’una banda, i iniciatives que impliquen millorar la relació amb el pacient, de l’altra.

Comunicació: campanya “Atenció Pell”, renovació de la web institucional i presència del CIM als mitjans

Dins de l’Informe de Presidència, Núria Bosch, vicepresidenta del COFB, va referir-se a la campanya “Atenció Pell 365”, que tot just acaba de començar. Hi participen més de 600 farmacèutics de la província de Barcelona (més de 500 farmàcies). Bosch va detallar què es farà en relació a la comunicació d’aquesta campanya a les xarxes socials, a la premsa digital i en diverses emissores de ràdio.

Pel que fa a la renovació de la pàgina web institucional, www.cofb.org, la vicepresidenta va explicar que aquesta pròximament serà la nova porta d’entrada a tots els continguts i espais digitals del Col·legi. 

Finalment, la vicepresidenta va exposar les aparicions més destacades del Centre d’Informació del Medicament del Col·legi als mitjans de comunicació, així com altres repercussions rellevants del primer semestre del 2019.

Finalment, el president del Col·legi va centrar-se en les activitats corporatives. Dins d’aquest bloc, va destacar dades d’Infarma Barcelona 2019, les diverses Trobades amb la Sanitat celebrades enguany o Jornades com la del CCFC o la d’Adherència al Tractament.

L'equip econòmic de la Junta de Govern del Col·legi, durant la presentació de l'informe de Presidència.

L’equip econòmic de la Junta de Govern del Col·legi, durant la presentació de l’informe de Presidència.

D’altra banda, també va destacar la nova plataforma d’Àgora Sanitària, les beques i els premis atorgats i el conveni de col·laboració signat amb la Universitat Ramon Llull.

Cada any, el Col·legi duu a terme dues Juntes Generals relacionades amb el pressupost del COFB en les quals es presenta als col·legiats la liquidació de l’any anterior (Junta del mes de juny) i la proposta de pressupost per a l’any següent (Junta del mes de desembre). L’aprovació dels pressupostos se sotmet a la votació dels col·legiats que hi assisteixen.

Altres publicacions d’interès:

Deixa un Comentari

Els comentaris es moderaran. És necessària la identificació de l’autor (nom, cognom i correu electrònic tot i que l’adreça no es publicarà) i que el contingut es refereixi a la temàtica del post. Seran eliminats els comentaris difamatoris o que utilitzin un llenguatge ofensiu.

*

Torna a Dalt
Avís Legal