Estàs aquí: Inici > Destacats > El COFB s’adhereix al Decàleg per a la reforma del Sistema de Salut de Catalunya

El COFB s’adhereix al Decàleg per a la reforma del Sistema de Salut de Catalunya

23 juliol 2020

El Col·legi de Farmacèutics de Barcelona s’ha adherit al Decàleg per a la reforma del Sistema de Salut de Catalunya, un document que reclama la necessitat de reformes significatives i urgents al sistema sanitari català, arran de les lliçons apreses durant la crisi sanitària de la COVID-19.

El COFB se suma així a la petició dels principals actors de l’àmbit de l’atenció sanitària que reclamen reformes en el Sistema de Salut de Catalunya per solucionar les mancances que s’han mostrat durant la pandèmia. La iniciativa ha estat inicialment impulsada pel Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC), la Societat Catalana de Gestió Sanitària (SCGD) i el Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya (CIIC).

Més recursos, millors condicions i major coordinació interprofessional

El decàleg reclama un nou pacte per la sanitat entre les diferents forces polítiques. Demana que impulsin les reformes necessàries per dotar-la dels recursos necessaris i millorar les condicions dels professionals de la salut. L’objectiu és posar la sanitat pública al nivell que requereix la societat i el moment actual, on la pandèmia ha posat de manifest que la salut de les persones és absolutament prioritària i on la coordinació entre els diferents àmbits assistencials és fonamental.

Durant la crisi sanitària dels últims mesos s’ha pogut observar que quan els diferents agents de salut se sumen en la mateixa direcció, s’aconsegueix donar la resposta necessària a la ciutadania. Des del COFB s’ha evidenciat la importància de garantir aquesta coordinació posant al pacient en el centre del sistema. Especialment durant els últims mesos els farmacèutics i farmacèutiques han ofert a la societat diferents exemples d’aquesta col·laboració, posant en valor la rellevància i utilitat de la seva actuació, i reivindicant la necessitat que aquestes accions perdurin en el futur, dins del sistema sanitari.

Les experiències de la farmàcia davant la COVID-19: un exemple de col·laboració en l’àmbit sanitari

Farmàcia Hospitalària, Atenció Primària i Anàlisis Clíniques

Els farmacèutics hospitalaris, integrats en equips multidisciplinaris, han actualitzat constantment els protocols de tractament aplicats als centres hospitalaris i s’han coordinat amb farmacèutics comunitaris i de la distribució, organitzant un circuit per facilitar als pacients fràgils o amb problemes de mobilitat, la seva medicació hospitalària.

Des de la farmàcia d’Atenció Primària, s’han elaborat protocols i recomanacions en l’abordatge terapèutic d’aquesta patologia per difondre entre els professionals assistencials de l’Atenció Primària, resolent les consultes que aquests plantejaven. A més, s’han creat i implementat circuits que han facilitat la gestió dels plans terapèutics en coordinació amb la farmàcia comunitària i els serveis de farmàcia dels hospitals.

Els farmacèutics d’anàlisis clíniques també han estat clau durant la crisi sanitària. Les seves proves diagnòstiques han ajudat i recolzat les decisions mèdiques, per tal de valorar la gravetat de la malaltia i predir el risc d’evolució d’aquesta cap a formes més severes.

 Salut Pública, Distribució i Indústria

Des de l’àmbit de la Salut Pública, els farmacèutics i farmacèutiques han format part i han donat suport als equips de vigilància epidemiològica i han treballat en els plans de contingència en centres de gent gran per prevenir el contagi de residents i treballadors.

Els professionals farmacèutics de la distribució, com a nexe entre les institucions sanitàries, la Indústria i la Farmàcia Comunitària, han fet possible que els ciutadans tinguessin accés ràpid a tots els medicaments en qualsevol punt del territori i s’ha treballat conjuntament amb Sanitat per distribuir de forma controlada els productes crítics. Els farmacèutics de la Indústria han assegurat la continuïtat del subministrament, especialment de tots aquells medicaments essencials per al tractament dels pacients en les Unitats de Cures Intensives.

Farmàcia Comunitària

Finalment, els farmacèutics comunitaris, com a professionals més propers a la ciutadania, s’han implicat en la gestió de la crisi sanitària resolent consultes de la població, facilitant informació sobre la COVID-19 i el corresponent tractament. En coordinació amb la resta de professionals sanitaris i diferents àmbits assistencials, han dissenyat i implementat nous circuits excepcionals per evitar visites als Centres d’Atenció Primària i el contacte amb el recinte hospitalari, així com garantir el subministrament de medicaments en nous entorns assistencials com els Hotels-Salut.

Des de la xarxa de 3.227 farmàcies comunitàries a Catalunya s’han posat en marxa diferents iniciatives amb l’objectiu de fer arribar la medicació a persones vulnerables amb la creació d’una xarxa de voluntaris o de facilitar l’accés de la població a les mascaretes, oferint un canal segur i de qualitat en un moment en què hi havia escassetat.

Altres publicacions d’interès:

Deixa un Comentari

Els comentaris es moderaran. És necessària la identificació de l’autor (nom, cognom i correu electrònic tot i que l’adreça no es publicarà) i que el contingut es refereixi a la temàtica del post. Seran eliminats els comentaris difamatoris o que utilitzin un llenguatge ofensiu.

*

Torna a Dalt
Avís Legal