Estàs aquí: Inici > Destacats > Farmacèutics i farmacèutiques de diferents àmbits de la professió es formen en el maneig del pacient trasplantat

Farmacèutics i farmacèutiques de diferents àmbits de la professió es formen en el maneig del pacient trasplantat

10 novembre 2023

El Col·legi de Farmacèutics de Barcelona (COFB) va organitzar, juntament amb la Societat Catalana de Farmàcia Clínica, la formació “Maneig del pacient trasplantat” amb el patrocini de Chiesi. Membres del grup de treball FarmaTrasplante de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria van impartir tres sessions formatives, que van tenir lloc els dies 10, 17 i 24 d’octubre, dirigides als farmacèutics i farmacèutiques de farmàcia comunitària, d’hospital i d’atenció primària. Els vocals del COFB Laura Gomà; d’Hospital, David Conde; i d’Atenció Primària, Roser Vallès, van coordinar les sessions.

La secretària del COFB, Aina Surroca, presentant la formació sobre el maneig del pacient trasplantat.

Els objectius de la formació van ser conèixer les característiques dels diferents tipus de trasplantaments d’òrgans sòlids (TOS), aprofundir en el seguiment farmacoterapèutic dels tractaments immunosupressors, revisar el maneig de les comorbiditats i símptomes menors en pacients trasplantats, entendre la problemàtica vinculada a l’adherència terapèutica i promoure els hàbits de vida saludables i la millora de la qualitat de vida.

La secretària del COFB, Aina Surroca, en representació dels coordinadors del curs, va presentar la formació, “que ha tingut molt bona acceptació”. Surroca va posar en valor que, per una banda, el curs s’abordi des dels diferents nivells assistencials i, per altra banda, la col·laboració de farmacèutics de diferents àmbits en el maneig del pacient trasplantat.

Trasplantaments d’òrgans sòlids (TOS): situació a Espanya, paper del farmacèutic, adherència terapèutica i promoció d’estils de vida

La farmacèutica del Servei de Farmàcia de l’Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Ana Sangrador, va introduir el paper del farmacèutic en el TOS en coordinació entre nivells assistencials, durant el primer dia formatiu. A partir d’un cas real de trasplantament pulmonar, Sangrador va plantejar la següent qüestió: “Creieu que un pacient amb un trasplantament és capaç de prendre tota la quantitat de medicaments de manera correcta i sense cap ajuda d’un farmacèutic/a? Nosaltres pensem que no”.

 Ana Sangrador a punt d'iniciar la seva exposició.
Ana Sangrador a punt d’iniciar la seva exposició.

Al llarg de la seva ponència, la farmacèutica va compartir vuit solucions, que poden aportar els farmacèutics hospitalaris, per contribuir en aquest problema. Informar sobre medicaments i hàbits de vida saludables, la coordinació entre nivells assistencials, fer enquestes d’adherència o la salut digital, són algunes de les solucions que va proposar Sangrador.

Seguidament, va intervenir la farmacèutica adjunta de l’Hospital Universitario 12 de Octubre, Siria Pablos, que va explicar quina és la situació del trasplantament d’òrgan sòlid a l’Estat. Segons dades de “Global Observatory on Donation and Transplantation”, “Espanya va ser líder en donacions d’òrgans per a trasplantaments l’any 2022”.

 Siria Pablos en un moment de la seva intervenció.
Siria Pablos en un moment de la seva intervenció.

En aquest sentit, la farmacèutica va oferir més detalls de l’activitat a Espanya pel que fa a donacions i trasplantaments, així com les característiques dels donants i receptors i del programa de donació i trasplantament promogut per l’Organización Nacional de Trasplante (ONT).

Per tancar el primer dia de formació, Mar Gomis-Pastor, PhD, farmacèutica especialista en farmàcia hospitalària, farmacèutica clínica de l’equip de trasplantament cardíac i directora d’Impuls Digital de l’Hospital de la Sant Creu i Sant Pau, va parlar sobre l’adherència terapèutica i la promoció d’estils de vida en el pacient TOS, a partir d’un cas clínic; i també sobre la multimorbiditat, la complexitat terapèutica i la necessitat de priorització dels pacients TOS.

 Mar Gomis-Pastor durant la seva presentació.
Mar Gomis-Pastor durant la seva presentació.

“Aquests pacients són candidats a priorització i a estratègies multidisciplinàries per optimitzar factors associats amb la supervivència incloent els farmacèutics d’oficina de farmàcia” va assegurar. En relació amb els farmacèutics comunitaris, Gomis-Pastor va comentar que “poden adquirir les habilitats necessàries per oferir suport farmacoterapèutic a les persones trasplantades”.

Fàrmacs immunosupressors i medicació concomitant

En la segona sessió formativa, Sara Ibáñez, farmacèutica adjunta de l’Hospital General Universitario Gregorio Marañón, va centrar-se en els immunosupressors i els esquemes de tractament, que formen part del primer grup terapèutic. Per començar, la farmacèutica va explicar que “la immunosupressió és una supressió o disminució de les reaccions immunitàries, a causa de l’administració deliberada de fàrmacs immunosupressors a pacients que han rebut un òrgan trasplantat amb l’objectiu d’evitar el rebuig”.

 Sara Ibáñez en la seva exposició sobre les generalitats de la immunosupressió.
Sara Ibáñez en la seva exposició sobre les generalitats de la immunosupressió.

Seguidament, Ibáñez va classificar en tres grans grups els fàrmacs immunosupressors segons si interfereixen en: la transmissió de l’estímul al nucli cel·lular, la divisió cel·lular o sobre l’acció de l’antigen en el receptor del limfòcit T.

Per la seva banda, Xandra García, farmacèutica adjunta de l’Hospital General Universitario Gregorio Marañón, va fer referència a les generalitats de la cinètica dels immunosupressors, que són “fàrmacs amb una alta variabilitat interindividual i amb un estret marge terapèutic”.

 Xandra García en un moment del segon dia de formació.
Xandra García en un moment del segon dia de formació.

També va exposar les bases de la cinètica dels fàrmacs immunosupressors; les interaccions d’aquests, que “presenten alts nivells d’interacció” i poden afectar en el metabolisme i transport, l’absorció i la distribució; i els efectes adversos.

Sobre el segon grup terapèutic, la medicació concomitant per protocol en el receptor de trasplantament d’òrgan sòlid, en va parlar la farmacèutica adjunta de l’Hospital Puerta de Hierro i especialitzada en atenció al pacient trasplantat pulmonar, Raquel Sanabrias.

 Raquel Sanabrias en un instant de la seva presentació.
Raquel Sanabrias en un instant de la seva presentació.

La farmacèutica va compartir els esquemes de tractament en TOS i, seguidament, va fer referència a les profilaxis antiinfeccioses (infeccions oportunistes), les profilaxis d’osteoporosis i els suplements electrolítics

Prevenció de les infeccions més freqüents en el TOS

“L’èxit d’un trasplantament es basa en trobar l’equilibri perfecte entre la presència de rebuig, per una banda, i l’aparició d’infeccions i/o neoplàsies, per altra banda”, va especificar Susana Clemente, farmacèutica adjunta de l’Hospital Universitari Vall d’Hebrón durant la tercera sessió formativa.

Susana Clemente durant la seva exposició.
Susana Clemente durant la seva exposició.

En relació amb la prevenció de les infeccions més freqüents en el TOS va destacar la importància d’una bona avaluació pretrasplantament i va detallar els riscs d’infecció.

Maneig de les comorbiditats: insuficiència renal, hipertensió, diabetis mellitus i símptomes menors

Finalment, Anna de Dios, farmacèutica adjunta de l’àrea de Cardiologia i Trasplantament Cardíac i coordinadora de Salut Mòbil del Servei de Farmàcia de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, i Gemma Arrufat, farmacèutica adjunta de l’Hospital Universitari Son Espases, van abordar el maneig de les comorbiditats en insuficiència renal, hipertensió, diabetis mellitus i símptomes menors.

 Anna de Dios en un moment de la seva ponència.
Anna de Dios en un moment de la seva ponència.

“El trasplantament d’intestí és el que està més associat a tenir un major risc de presentar insuficiència renal”, seguit del trasplantament de fetge, pulmó i cor i sent els inhibidors de la calcineurina, la família d’immunosupressors que probablement causaran insuficiència renal, segons Anna de Dios. Pel que fa al maneig de la hipertensió, Anna de Dios va comentar que la pressió alta augmenta tant el risc cardiovascular com la prevalença de rebuig de l’òrgan i, per tant, augmenta la mortalitat.

En relació amb el maneig de la diabetis mellitus, Gemma Arrufat va assegurar que “és una de les complicacions més freqüents posteriorment al trasplantament d’un òrgan sòlid”. Alhora, va recalcar la importància de la prevenció i el tractament de la prediabetis i de la diabetis mellitus posttrasplantament, ja que “són importants per a reduir el risc cardiovascular i millorar la supervivència després del trasplantament”.

Gemma Arrufat impartint la darrera part de la formació sobre el maneig de la diabetis mellitus i els símptomes menors.
Gemma Arrufat impartint la darrera part de la formació sobre el maneig de la diabetis mellitus i els símptomes menors.

Per acabar, la farmacèutica va tractar el maneig dels símptomes menors en el pacient trasplantat en l’aparell respiratori (esternuts, secreció nasal, congestió, refredat comú), el sistema nerviós central (dolor muscular o articular, cefalea, insomni), l’aparell digestiu (estrenyiment, diarrea, àcid gàstric) i altres símptomes com les infeccions urinàries, vaginals o la irritació de la pell.

“Hi ha medicaments eficaços i segurs per al tractament de símptomes menors en pacients trasplantats que es poden recomanar des de la farmàcia comunitària”, segons va indicar Arrufat. Finalment, va emfatitzar que davant “signes i símptomes d’alarma, el pacient ha de posar-se en contacte amb el seu referent de trasplantament”.

Activitat organitzada conjuntament amb:

Amb el patrocini de:

Altres publicacions d’interès:

Deixa un Comentari

Els comentaris es moderaran. És necessària la identificació de l’autor (nom, cognom i correu electrònic tot i que l’adreça no es publicarà) i que el contingut es refereixi a la temàtica del post. Seran eliminats els comentaris difamatoris o que utilitzin un llenguatge ofensiu.

*

Torna a Dalt
Avís Legal