Estàs aquí: Inici > Destacats > Novetats legislatives i fiscals en transmissions, donacions i herències

Novetats legislatives i fiscals en transmissions, donacions i herències

12 desembre 2023

El passat 28 de novembre, el Col·legi de Farmacèutics de Barcelona (COFB) va organitzar la conferència “Transmissions, donacions i herències” amb el patrocini de COFBServeis. La ponència va anar a càrrec d’Alejandro Ebrat, advocat, dedicat a l’assessorament jurídic i tributari, assessor fiscal de COFBServeis i expert en la transmissió de farmàcies. Agustí Ortega, enginyer tècnic industrial i gerent de COFBServeis, va coordinar i presentar la formació.

El gerent de COFBServeis, Agustí Ortega (esquerra), i l'advocat, Alejandro Ebrat (dreta), en un moment de la conferència “Transmissions, donacions i herències”.
El gerent de COFBServeis, Agustí Ortega (esquerra), i l’advocat, Alejandro Ebrat (dreta), en un moment de la conferència “Transmissions, donacions i herències”.

Els objectius de la conferència van ser actualitzar les darreres novetats legislatives i fiscals sobre la compravenda, les donacions i les herències de farmàcies; saber quins són els tràmits obligatoris en la transmissió; i conèixer els punts claus en cadascun dels processos per poder definir una bona estratègia de planificació successòria

“COFBServeis va arrancar l’any 2011 com a empresa de serveis” per als col·legiats i col·legiades del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, va apuntar el gerent de COFBServeis, Agustí Ortega, durant la presentació de la conferència. Ortega va recordar els diferents serveis que presten en gestió de la farmàcia com adequació de la farmàcia pel que fa a la protecció de dades personals “amb més de 950 farmàcies actives”, riscos laborals, assegurances tant personals com professionals, gestoria laboral i comptable fiscal, gestió de residus sanitaris, selecció de personal, serveis jurídics “molt lligats a la transmissió de farmàcia” i el servei de bosses de paper, “que vam arrencar fa un parell d’anys”. Com a novetat, aquest 2023, COFBServeis va començar a prestar el servei de subministrament elèctric, que ja s’hi ha adherit “més de 180 farmàcies i llars” i el servei gratuït de manteniment d’extintors “per a aquelles farmàcies que tenen contractat el servei de riscos laborals”, va destacar el gerent.

Com transmetre una farmàcia?

Alejandro Ebrat, advocat, dedicat a l’assessorament jurídic i tributari, assessor fiscal de COFBServeis i expert en la transmissió de farmàcies, va profunditzar en tres maneres de transmetre una farmàcia, mitjançant la compravenda, l’herència o la donació.

Per començar, l’advocat va explicar què cal tenir en compte en la compravenda d’una farmàcia. En aquest sentit, va exposar el contractes que cal considerar: el d’exclusivitat si hi ha intermediari, el document de reserva, el contracte d’arres, el contracte de compravenda de l’oficina de farmàcia i el contracte de compravenda de l’autorització administrativa de la farmàcia. També va detallar les verificacions prèvies i com fer una valoració de la farmàcia. Per tancar la transmissió per compravenda, va mostrar els impostos que haurà de preveure tant el comprador com el venedor.

Alejandro Ebrat durant la seva exposició.
Alejandro Ebrat durant la seva exposició.

Seguidament, Ebrat va parlar de les transmissions de farmàcies per herència. En aquest sentit, va incidir en la importància del testament i en el fet d’individualitzar-lo, entre altres aspectes. Alhora, va explicar les diferents casuístiques que es donen en cas de no haver-hi testament i l’ordre de successió, que seria el següent: en primer lloc, fills i descendents; en segon lloc, “si hi ha cònjuge amb fills, aquest usdefruit universal és commutable per una quarta part de l’herència més l’usdefruit del domicili conjugal”, aquest cas sol ser “problemàtic”; en tercer lloc, si no hi ha fills hereta el cònjuge; en quart lloc, si no hi ha fills, ni cònjuge, hereten els pares, entre altres casos. Sobre les transmissions de farmàcies per herència, l’advocat va assenyalar quin és l’impost de successions i les opcions que hi ha, així com les modificacions de l’impost després de la reforma de l’abril de 2020 de la Llei 5/2020.

Sobre la transmissió de la farmàcia per donació, l’assessor fiscal de COFBServeis va indicar els avantatges i els inconvenients d’aquest procés. Entre els avantatges va esmentar que la donació de la farmàcia és irrevocable i el fet de repartir-la en vida evita problemes hereditaris, entre d’altres. Pel que fa als inconvenients, en va mencionar tres: “l’impost de donacions, els guanys patrimonials (donar farmàcies comprades a cost elevat) i la imputació i computació”. Ebrat també va especificar quin és l’impost de la donació, segons l’escala de donacions de Catalunya.

Per acabar, l’advocat va exposar les estratègies de planificació successòria i els tràmits obligatoris en la transmissió de la farmàcia davant el Col·legi de Farmacèutics, Hisenda, Seguretat Social i per a la Inspecció de Sanitat.

Amb el patrocini de:

Altres publicacions d’interès:

Deixa un Comentari

Els comentaris es moderaran. És necessària la identificació de l’autor (nom, cognom i correu electrònic tot i que l’adreça no es publicarà) i que el contingut es refereixi a la temàtica del post. Seran eliminats els comentaris difamatoris o que utilitzin un llenguatge ofensiu.

*

Torna a Dalt
Avís Legal