Estàs aquí: Inici > Món col·legial > El farmacèutic davant el pacient amb insuficiència cardíaca

El farmacèutic davant el pacient amb insuficiència cardíaca

28 març 2018

El passat 22 de març va tenir lloc el curs “El pacient amb insuficiència cardíaca”, adreçat a farmacèutics comunitaris, d’hospitals, de centres d’atenció primària i de l’administració sanitària. La formació va aprofundir en les bases i les recomanacions necessàries per orientar el professional sanitari en la gestió del pacient amb insuficiència cardíaca (IC) amb les millors estratègies de gestió d’un pacient individual amb una condició donada.

L'aula del COFB plena davant el gran interès despertat per aquesta formació.

L’aula del COFB plena davant el gran interès despertat per aquesta formació.

Aquestes recomanacions pretenien oferir ajuda els professionals de la salut per prendre decisions en la pràctica diària de cara a fer que la resposta assistencial sigui eficaç i feta des d’un enfocament assistencial compartit i de col·laboració entre professionals i organitzacions amb l’objectiu final de millorar la qualitat de vida del pacient.

Estils de vida, tractaments farmacoterapèutics, gestió del pacient…

Els diversos àmbits tractats a la formació van ser:

  • Saber fer recomanacions de salut i d’estil de vida per prevenir o retardar l’aparició de la IC.
  • Actualitzar i aprofundir en els tractaments farmacoterapèutics indicats, l’evidència científica de cada tractament i la combinació d’aquests fàrmacs. Conèixer les complicacions i les comorbiditats associades.
  • Identificar com es gestiona actualment el pacient amb IC.
  • Detectar problemes relacionats amb els medicaments (PRM): les interaccions, la dificultat d’adherència i l’incompliment terapèutic, entre altres.
  • Conèixer les transaccions assistencials del pacient des del diagnòstic i les descompensacions fins a fases avançades de la malaltia.
  • Integrar i millorar la comunicació i la coordinació de l’equip assistencial per millorar la qualitat de vida del pacient amb IC.

Quin va ser el programa?

Pacient amb insuficiència cardíaca (IC)
·Introducció i epidemiologia clínica.
·Estils de vida, factors de risc, factors de risc desencadenants i activitats preventives.
·Procés diagnòstic.
Farmacoterapèutica de la IC
·Tractament farmacològic.
·Titulació i tractament simptomàtic.
· Detecció d’interaccions, problemes relacionats amb els medicaments (PRM), complicacions i adherència.
Comorbiditats
·Cardiovasculars.
·Extracardíaques.
Transició entre nivells assistencials
Malaltia avançada: necessitats pal·liatives, tractament simptomàtic i atenció centrada en la persona.
Debat: què espera el pacient expert?

Participació activa dels alumnes

La sessió formativa, metodològicament parlant, va basar-se en la reflexió conjunta de diferents especialistes amb punts de vista diversos sobre les estratègies de prevenció, control i tractament de la insuficiència cardíaca.

Antonio Sánchez Hidalgo, cap de Servei de Cardiologia al Consorci Sanitari de Terrassa, va introduir el curs com a coordinador del mateix

Antonio Sánchez Hidalgo, cap de Servei de Cardiologia al Consorci Sanitari de Terrassa, va introduir el curs com a coordinador d’aquest.

Es va desenvolupar d’una forma dinàmica i participativa al voltant de la història d’un pacient amb IC des del diagnòstic fins a fases avançades de la malaltia tenint en compte les diferents situacions en què el farmacèutic es pot trobar i en què pot intervenir o tot el que necessita saber pel que fa al tractament, adherència, descompensacions i transaccions. Al final de la jornada, hi va haver un debat conjunt dels punts clau exposats.

Equip docent

Brugada, Montserrat, infermera, gestió de casos, UGAP 3-4 Santa Coloma de Gramanet, Barcelona
De la Figuera, Mariano, metge de família, EAP Sardenya, Barcelona
Fernandez, Mercedes, pacient crònica experta
Freixa, Roman, cardiòleg, cap del Servei de Cardiologia, Hospital Moisès Broggi, Sant Joan Despí/L’Hospitalet de Llobregat
Iracheta, Montse, farmacèutica comunitària a Santa Coloma de Gramanet, vocal de l’executiva catalana de la SEFAC, professora associada de la Facultat de Farmàcia (UB)
Molist, Núria, geriatra, Hospital de la Santa Creu, Vic
Roca, Mariona, farmacèutica d’atenció primària, Consorci Sanitari de Terrassa-Servei de farmàcia integral
Tous, Salvador, farmacèutic comunitari a Barcelona, vocal de l’executiva catalana de la SEFAC, màster d’informació i consell sanitari a l’oficina de farmàcia

 

 

Altres publicacions relacionades recollides al Blog:

Deixa un Comentari

Els comentaris es moderaran. És necessària la identificació de l’autor (nom, cognom i correu electrònic tot i que l’adreça no es publicarà) i que el contingut es refereixi a la temàtica del post. Seran eliminats els comentaris difamatoris o que utilitzin un llenguatge ofensiu.

*

Torna a Dalt
Avís Legal