Estàs aquí: Inici > Destacats > Es presenten els resultats finals de les dues beques i del premi d’innovació atorgats pel COFB en la convocatòria 2018

Es presenten els resultats finals de les dues beques i del premi d’innovació atorgats pel COFB en la convocatòria 2018

27 novembre 2019

El passat 4 de novembre va tenir lloc al Col·legi de Farmacèutics de Barcelona (COFB) una sessió en què es van presentar els resultats finals dels treballs becats pel COFB i del premi d’innovació 2018. L’acte va comptar amb la presència del president de Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, Jordi de Dalmases; el degà de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona, Dr. Jordi Camarasa; el responsable de la Comissió de Beques, Josep M. Llop; i els membres del Tribunal: Guillermo Bagaría, Mercè Barau, Joan Calduch, Pilar Gascón, Cristina Roure, Roser Vallès, Maite Pérez i Josefina Tapias.

Sessió de presentació dels resultats finals dels treballs becats pel COFB i del premi d’innovació 2018.

Sessió de presentació dels resultats finals dels treballs becats pel COFB i del premi d’innovació 2018.

Dues beques d’investigació

“Efecte d’una intervenció nutricional amb una beguda funcional enriquida amb un extracte de raïm sobre el perfil metabòlic d’una subpoblació d’individus amb síndrome metabòlica (SM) de la província de Barcelona”

Joana Relat, doctora en Farmàcia, va presentar un estudi d’intervenció nutricional per avaluar els efectes del consum diari d’un vi desalcoholitzat i d’una beguda funcional elaborada a partir de vi desalcoholitzat enriquida amb extracte de raïm durant tres mesos en pacients afectats de Síndrome Metabòlica (SM) i definir els mecanismes moleculars pels quals les antocianines exerceixen els seus efectes metabòlics. En l’estudi també hi van participar Diego Haro, Pedro Fermin Marrero, Viviana Sandoval, Rosa Lamuela, Rosa M. Casas, Ramon Estruch i Héctor Sanz.

Els resultats obtinguts indiquen que el consum de vi desalcoholitzat porta a una reducció de l’Índex de Massa Corporal (IMC), la circumferència de la cintura i determinats paràmetres sèrics relacionats amb el metabolisme de lípids que podrien indicar un augment del metabolisme termogènic. Per contra de l’esperat, el consum de la beguda funcional enriquida amb extracte de raïm (375ml/dia amb els àpats) no va provocar canvis significatius ni en els paràmetres antropomètrics, ni en els valors de la bioquímica sèrica ni en el perfil d’expressió gènica de les cèl·lules mononuclears de sang perifèrica.

Joana Relat durant l'exposició dels resultats finals de la seva investigació.

Joana Relat durant l’exposició dels resultats finals de la seva investigació.

 “Estudi de les interaccions hoste-patogen en les infeccions causades per soques hipervirulentes de Klebsiella pneumoniae

La Dra. Carmen Ardanuy, farmacèutica del Servei de Microbiologia de l’Hospital Universitari de Bellvitge, juntament amb altres investigadors d’aquest servei (Meritxell Cubero, Dàmaris Berbel, Jordi Càmara, Manuel Jesús Iglesias) i del Servei de Malalties Infeccioses (Immaculada Grau) va liderar un estudi que va permetre aprofundir en les característiques genètiques de les soques hipervirulentes de Klebsiella pneumoniae.

L’estudi tenia per objectius conèixer la prevalença de soques hipervirulentes de K. pneumoniae i establir la relació entre el patró de virulència i la gravetat de la infecció. Els investigadors van concloure que la freqüència de soques hipervirulentes és baixa en el nostre medi, que la hipermucoviscositat no sempre és determinant d’hipervirulència i la freqüència de soques hipervirulentes és més elevada entre les que causen infeccions respiratòries.

Premi d’Innovació 2018: “Informació animada per reforçar l’educació sanitària”

El projecte “Informació animada per reforçar l’educació sanitària” va rebre el Premi d’Innovació 2018, una aposta del Col·legi per promoure el desenvolupament de nous projectes en l’àmbit de les noves tecnologies. El projecte, desenvolupat per la farmacèutica Júlia Martí, consisteix en l’adaptació de la informació dels prospectes dels medicaments al format audiovisual, per tal de facilitar-ne la comprensió i fer el contingut atractiu per als ciutadans.

La informació del prospecte s’exposa amb il·lustracions animades acompanyades d’una veu que narra els aspectes més destacats per al bon ús del medicament. Per facilitar l’accés als vídeos, s’ha desenvolupat un portal web i una aplicació per a mòbils i tauletes electròniques. El portal web permet cercar a partir del nom del medicament o principi actiu.

La prova pilot del projecte ha permès veure que tant el públic general com el personal sanitari valora molt positivament la iniciativa i creu que els prospectes animats són una bona eina per a l’educació sanitària del pacient. L’autora, doncs, considera que els resultats obtinguts motiven a continuar amb l’edició de nous prospectes animats.

Altres publicacions d’interès:

Deixa un Comentari

Els comentaris es moderaran. És necessària la identificació de l’autor (nom, cognom i correu electrònic tot i que l’adreça no es publicarà) i que el contingut es refereixi a la temàtica del post. Seran eliminats els comentaris difamatoris o que utilitzin un llenguatge ofensiu.

*

Torna a Dalt
Avís Legal