Estàs aquí: Inici > Destacats > Actualització en el tractament del càncer de pròstata. Nova formació al COFB adreçada a farmacèutics hospitalaris i d’Atenció Primària

Actualització en el tractament del càncer de pròstata. Nova formació al COFB adreçada a farmacèutics hospitalaris i d’Atenció Primària

2 novembre 2021

El passat 28 d’octubre va tenir lloc al Col·legi de Farmacèutics de Barcelona (COFB) la formació “Actualització en el tractament del càncer de pròstata. Què hi ha de nou?”, patrocinada per Janssen i adreçada a farmacèutics d’hospitals i de Centres d’Atenció Primària. L’activitat va tenir com a ponents el doctor Arturo Domínguez, uròleg de l’Hospital Universitari Parc Taulí de Sabadell; el doctor Albert Font, cap de la Unitat d’Urologia del Servei d’Oncologia Mèdica de l’Institut Català d’Oncologia i David Conde, farmacèutic adjunt del Servei de Farmàcia de l’Hospital del Mar i vocal d’Hospitals del COFB, que també va ser el coordinador de la sessió.

Un dels objectius de la formació consistia a posar al dia els avenços del diagnòstic, en els tractaments del càncer de pròstata i les recomanacions de les guies. D’altra banda, un altre dels objectius era saber què aporta la teràpia hormonal de la nova generació i poder identificar i prevenir les interaccions medicamentoses i conèixer el perfil de seguretat d’aquests tractaments.

Noves teràpies hormonals en el tractament dels càncers

El càncer de pròstata és el segon amb més prevalença en l’home. L’increment de les determinacions de l’antigen prostàtic específic (PSA) n’ha afavorit la detecció i, per tant, la incidència. Les noves teràpies hormonals en el tractament d’alguns càncers d’aquest tipus han demostrat que augmenten la supervivència i milloren la qualitat de vida.

Desenvolupament de la sessió

El Dr. Arturo Domínguez va centrar-se en les novetats en el diagnòstic i seguiment del càncer de pròstata, abordant les tècniques d’imatge de nova generació -que augmenten l’exactitud diagnòstica– i les recomanacions de les guies. Al començament de la seva intervenció, el Dr. Domínguez va exposar les conclusions d’un estudi titulat “La valoració de l’esperança de vida dels pacients: com de precisos són els uròlegs i els oncòlegs?” que ressaltava que, en alguns casos, s’havia infraestimat l’expectativa de vida i, per tant, s’havia infratractat els pacients, mentre que, en altres ocasions, s’havia sobretractat a pacients no aptes perquè s’havia sobreestimat la seva expectativa de vida.

En aquest sentit, una de les conclusions que va ressaltar l’uròleg de l’Hospital Parc Taulí al final de la seva intervenció va ser que les decisions s’han d’individualitzar en funció de la fragilitat i l’esperança de vida i no per edat biològica.

El Dr. Arturo Domínguez, uròleg de l'Hospital Universitari Parc Taulí de Sabadell
El Dr. Arturo Domínguez, uròleg de l’Hospital Universitari Parc Taulí de Sabadell.

A continuació, el Dr. Albert Font va exposar què aporta al tractament la teràpia hormonal de nova generació. Al començament de la seva intervenció, va fer un repàs de l’evolució del tractament del càncer de pròstata avançat en les últimes dècades. Si el 2000 la pregunta formulada era “Què podem oferir als pacients amb càncer de pròstata avançat?”; en l’actualitat, i tenint en compte l’evolució del tractament, les preguntes que es plantegen són: “Quin és el millor tractament?, En quin pacient?, En quin moment s’ha d’administrar?”.

El Dr. Font, cap de la Unitat d'Urologia del Servei d'Oncologia Mèdica de l'Institut Català d'Oncologia.
El Dr. Font, cap de la Unitat d’Urologia del Servei d’Oncologia Mèdica de l’Institut Català d’Oncologia.

Entre altres qüestions, el Dr. Font també va abordar quins són els factors determinants per decidir la millor opció de tractament en el CPHSm (càncer de pròstata metastàsic hormonosensible). En relació amb la malaltia, cal tenir en compte el volum d’aquesta (alt/baix) i el tractament local previ o bé “de novo”. Pel que fa al pacient, cal tenir en compte les comorbiditats i el seu estat general (escala ECOG Eastern Cooperative Oncology Group, que mesura la qualitat de vida d’un pacient oncològic). I, pel que fa al tractament, cal considerar l’eficàcia i la toxicitat. En definitiva, una valoració i decisió multidisciplinària en l’àmbit dels comitès de tumors/unitats funcionals.

Per últim, David Conde va focalitzar-se en les interaccions medicamentoses i el perfil de seguretat dels nous tractaments hormonals. En la seva intervenció, el vocal d’Hospitals del COFB va fer referència al context dels pacients amb càncer: pacients polimedicats i susceptibles de rebre tractaments o medicines alternatives que no apareixen al Pla de Medicació: herbes, OTC, aliments i suplements nutricionals… I que sovint que no hi ha una rutina general de revisió d’interaccions, malgrat que en la literatura hi ha una elevada incidència d’interaccions descrites.

Valoració de David Conde, vocal d’Hospitals del COFB

Al llarg de la sessió, David Conde, vocal d’Hospitals del COFB, va destacar la importància de formacions com aquesta. “Vam creure que era important focalitzar el tema de la presentació en el càncer de pròstata perquè és molt prevalent i, últimament, hem tingut noves molècules i cada vegada es va complicant una mica més la seqüència de tractaments”, va explicar.

David Conde, vocal d'Hospitals del COFB, en un moment de la formació.
David Conde, vocal d’Hospitals del COFB, en un moment de la formació.

I va afegir: “Per tant, era rellevant fer un stop & go i poder revisar l’evidència que tenim avui en dia, ja no només respecte de les indicacions de tractament sinó també de noves tècniques diagnòstiques i, sobretot, l’impacte que té tot això en la supervivència dels pacients“.

Amb el patrocini de:

Altres publicacions d’interès:

Deixa un Comentari

Els comentaris es moderaran. És necessària la identificació de l’autor (nom, cognom i correu electrònic tot i que l’adreça no es publicarà) i que el contingut es refereixi a la temàtica del post. Seran eliminats els comentaris difamatoris o que utilitzin un llenguatge ofensiu.

*

Torna a Dalt
Avís Legal