Estàs aquí: Inici > Destacats > Aprovats per unanimitat els pressupostos per al 2020 a la Junta General Ordinària

Aprovats per unanimitat els pressupostos per al 2020 a la Junta General Ordinària

11 febrer 2020

El Col·legi ja té pressupost per a l’any 2020. Durant la Junta General Ordinària (JGO) que es va celebrar ahir, 10 de febrer, els col·legiats van aprovar  per unanimitat la proposta de pressupostos presentada per part de l’equip econòmic de la Junta de Govern, format pel president, Jordi de Dalmases; la vicepresidenta, Núria Bosch; el secretari, Jordi Casas; el tresorer, Joan Calduch i el vicetresorer, Guillermo Bagaría.

D’esquerra a dreta, els membres de la Junta de Govern que van presidir la Junta General Ordinària celebrada ahir: Jordi Casas, secretari; Núria Bosch, vicepresidenta; Jordi De Dalmases, president; Joan Calduch, tresorer i Guillermo Bagaria, vicetresorer.

D’esquerra a dreta, els membres de la Junta de Govern que van presidir la Junta General Ordinària celebrada ahir: Jordi Casas, secretari; Núria Bosch, vicepresidenta; Jordi De Dalmases, president; Joan Calduch, tresorer i Guillermo Bagaria, vicetresorer.

Informe econòmic: proposta de pressupost 2020

A continuació, Joan Calduch va exposar la proposta de pressupostos per al 2020, els quals van ser aprovats. Aquests estan condicionats pels canvis en els fluxos econòmics procedents de CaixaBank. Es redueix l’aportació que aquesta fa a la institució i s’incrementa la que farà als col·legiats vinculats a l’entitat financera. La reducció d’ingressos provinents de l’entitat financera han obligat a realitzar un ajust en la despesa. S’han revisat totes les partides de despesa, i reduït i renegociat totes aquelles amb menys impacte sobre la proposta de valor professional.

També ha estat necessari incrementar l’esforç econòmic de col·legiació, a través de l’increment de les quotes bàsiques i de direcció tècnica d’acord amb la inflació de 2019 i incrementant en 20 € mensuals la quota complementària a partir de juliol de 2020. Aquest increment és, en qualsevol cas, menor a la bonificació que rebrà el col·legiat vinculat amb l’entitat bancaria.

Joan Calduch, tresorer del Col·legi, durant la seva presentació de l'informe econòmic.

Joan Calduch, tresorer del Col·legi, durant la seva presentació de l’informe econòmic.

D’altra banda, aquests pressupostos posen èmfasi en el desenvolupament de la farmàcia assistencial i digital a través del desplegament de Farmaserveis -plataforma assistencial de registre de la xarxa de farmàcies de Catalunya-, i de la creació d’un entorn de relació digital amb el pacient. Aquesta iniciativa s’abordarà en l’àmbit de Catalunya, en cooperació amb el Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya (CCFC) i la resta de col·legis catalans.

Tot i els ajustos que s’han hagut de fer en totes les partides de despesa, ni la partida de beques ni la del premi d’innovació s’han vist afectades i es continua apostant per una dotació rellevant de recursos pel desenvolupament de projectes professionals i en la comunicació de les activitats i iniciatives professionals en els mitjans.

Informe de Presidència

El president va començar la seva intervenció fent referència a les reunions d’actualitat que es van celebrar en diferents punts de la província de Barcelona entre els mesos de setembre i octubre de 2019. En aquestes trobades amb els col·legiats, es van abordar qüestions relacionades amb l’Administració, com el nou concert, el nou decret per l’elaboració d’SPD i l’adequació de la guia, la guia d’autoinspecció o el desabastiment de medicaments i el CISMED. També es van tractar punts relacionats amb la farmàcia digital, com el posicionament de l’administració respecte plataformes externes de venda de medicaments, i la digitalització del Col·legi i de la relació farmàcia-usuari. 

Tot seguit, De Dalmases va exposar la reestructuració del CatSalut i el nou organigrama de la Direcció general d’Ordenació i Regulació Sanitària i l’Àrea del Medicament de la Subdirecció del Servei Català de la Salut. Una altra de les novetats a les quals es va fer menció a l’informe de presidència va ser el nou catàleg de prestacions ortoprotètiques a càrrec del Servei Català de la Salut i l’elevada assistència que va tenir la sessió informativa sobre aquest tema.  Després d’aquesta qüestió, De Dalmases va aprofundir en els principals reptes de futur de la professió com els MHDA, les subhastes i l’atenció farmacèutica a residències.

Jordi De Dalmases, president del COFB, durant l’exposició de l’Informe de Presidència el passat 10 de gener.

Jordi De Dalmases, president del COFB, durant l’exposició de l’Informe de Presidència el passat 10 de gener.

Pel que fa al projecte de primeres dispensacions del CCFC, es van aportar un conjunt de dades sobre els registres fets, amb l’objectiu de promoure l’ús segur i efectiu dels medicaments als pacients que se’ls dispensa un tractament per primera vegada. El president del Col·legi va tornar a destacar el projecte Farmaserveis, del qual ja havia fet referència el tresorer en la seva intervenció, com a eix estratègic pel COFB i que veurà la llum ben aviat. Es tracta d’una nova eina que es posa a disposició dels farmacèutics i que consisteix en el seguiment del pacient en xarxa, a partir de protocols consensuats. Ofereix al professional la possibilitat  de formar part de la plataforma assistencial de la xarxa de farmàcies de Catalunya i l’ajuda en l’activitat diària a la farmàcia. Es tracta també d’una eina beneficiosa per als usuaris, que permet un millor control de la seva salut a partir del registre de les seves dades.

A continuació, va exposar les activitats realitzades des del Col·legi amb motiu de la celebració dels 10 anys a Barcelona del Programa de Detecció Precoç de Càncer de Còlon i Recte i va aportar algunes xifres relacionades amb els resultats aconseguits a través d’aquest programa de cribratge. Per la seva banda, Núria Bosch, vicepresidenta del COFB, va centrar-se en el seguiment de les diferents actuacions dutes a terme en el marc de les activitats de Compliance impulsades pel COFB.

Properes campanyes del COFB

L’informe de presidència també va abordar l’estudi Derma-Risc -que forma part de la campanya Atenció Pell- i que consisteix en la detecció de càncer cutani amb qüestionaris de risc en la població de Barcelona des de la farmàcia comunitària i l’Atenció Primària. Alhora, es va aprofitar per recordar que la sessió informativa de la tercera onada de la campanya Atenció Pell 365 tindrà lloc el dia 20 de febrer. Durant la sessió, s’impartirà la conferència “Radiacions solars durant tot l’any: cura i protecció de la pell de l’esportista”.

Protecció de la pell dels esportistes, tercera onada d’Atenció Pell 365

I és que la tercera onada estarà focalitzada en aquelles situacions en què sembla que no necessitem estar protegits i les radiacions solars continuen estant presents. Més concretament, s’abordarà la protecció de la pell dels esportistes i es resoldran qüestions com:

  • Com adaptar les mesures preventives en funció del tipus d’esport
  • Com afecta l’entorn a la intensitat de la radiació
  • Quines altres mesures de cura de la pell s’han de tenir en compte

L’assistència a la sessió, presencial o webinar, és obligatòria per adherir-se i continuar participant en la campanya Atenció Pell 365.

Cada any, el Col·legi duu a terme dues Juntes Generals relacionades amb el pressupost del COFB en les quals es presenta als col·legiats la liquidació de l’any anterior (Junta del mes de juny) i la proposta de pressupost per a l’any següent (Junta del mes de desembre). L’aprovació dels pressupostos se sotmet a la votació dels col·legiats que hi assisteixen per la seva aprovació.

Altres publicacions d’interès:

Deixa un Comentari

Els comentaris es moderaran. És necessària la identificació de l’autor (nom, cognom i correu electrònic tot i que l’adreça no es publicarà) i que el contingut es refereixi a la temàtica del post. Seran eliminats els comentaris difamatoris o que utilitzin un llenguatge ofensiu.

*

Torna a Dalt
Avís Legal