Estàs aquí: Inici > Destacats > Junta General Ordinària: Aprovada per unanimitat la proposta de pressupostos per al 2023

Junta General Ordinària: Aprovada per unanimitat la proposta de pressupostos per al 2023

20 desembre 2022

El passat dilluns 19 de desembre, va tenir lloc en el Col·legi de Farmacèutics de Barcelona (COFB) la Junta General Ordinària en què es van aprovar per unanimitat la proposta de pressupostos per al 2023. En la Junta Ordinària, que es va poder seguir en format presencial i en format webinar, el tresorer del COFB, Miquel Recasens, va presentar l’Informe de Tresoreria i el president del COFB, Jordi Casas, va presentar l’Informe de Presidència. La Junta també va comptar participació de la secretària del COFB, Aina Surroca. Tant l’Informe de Presidència com el de Tresoreria es troben disponibles a la intranet col·legial.

Presentació dels Informes de Presidència i Tresoreria en la Junta General Ordinària per part del president, Jordi Casas;  la secretària, Aina Surroca (esquerra); i del tresorer, Miquel Recasens (dreta).
Presentació dels Informes de Presidència i Tresoreria en la Junta General Ordinària per part del president, Jordi Casas; la secretària, Aina Surroca (esquerra); i del tresorer, Miquel Recasens (dreta).

Informe de Tresoreria

El tresorer del COFB, Miquel Recasens, va presentar la proposta de pressupostos per al 2023, que consta de tres línies de treball d’actuació prioritària: solvència i sostenibilitat econòmica del COFBpromoció de la professió farmacèutica com agents de salut i suport al col·lectiu col·legial i als grups i entitats vinculats.

Solvència i sostenibilitat econòmica del COFB

En aquest primer bloc, el tresorer va fer referència al fet que des del COFB s’afrontarà l’augment dels costos derivats de la inflació. Per altra banda, es concentrarà l’aportació de CaixaBank en el servei de facturació i liquidació de receptes. En aquest punt, Recasens va destacar que per a l’exercici de 2023 es recuperaran els ingressos d’Infarma; i va anunciar que s’invertirà en la recuperació de la contribució dels ingressos de formació, ja que s’adaptarà el format de les activitats formatives a la demanda actual dels col·legiats. Per tancar aquest punt, va comentar que com sempre, es busca mantenir l’equilibri entre la despesa i la sostenibilitat de la corporació.

Promoció de la professió farmacèutica com agents de salut

Com a segona línia de treball, Recasens va apuntar que s’incorporarà i es reforçarà amb més recursos els serveis de deontologia i inspecció; s’incrementarà les possibilitats de seguiment de projectes i resolució de dubtes, potenciant serveis d’atenció als usuaris; s’incorporarà el servei d’una nova base de dades científica; i es potenciarà la representació institucional en fòrums, associacions i consells del sistema sanitari i de la societat civil.

Suport al col·lectiu col·legial i als grups i entitats vinculats

En aquest darrer punt, Miquel Recasens va comentar que es vol potenciar la xarxa de coordinadors i persones delegades. També va fer menció a l’activació d’esdeveniments de retrobament i connexió col·legial, com la Diada del Farmacèutic, que ja es va tornar a celebrar el 2022, i per a la celebració del 125 aniversari del COFB. El tresorer va informar que també es dedicaran partides pressupostàries per a la implicació conjunta amb activitats socials per a la Comissió de Compromís Social (RSC) i la Comissió d’Igualtat de Gènere.

El tresorer del COFB, Miquel Recasens, va presentar la proposta de pressupostos per al 2023.

El tresorer va assenyalar que s’incorporen nous recursos personals i professionals en comunicació i màrqueting per potenciar encara més el contacte amb els col·legiats; i que es remodelaran espais de la seu col·legial, en concret, la recepció i l’àrea de biblioteca i comunicació.

Informe de Presidència

En l’Informe de Presidència, Jordi Casas va repassar, en primer lloc, un bloc en referència a la normativa i a l’actualitat entorn el Col·legi. En aquest apartat, el president del COFB va fer esment de les plataformes d’intermediació de venda de medicaments per mitjans telemàtics, per totes les consultes i trucades que hi ha hagut aquest darrer any. En aquest sentit, Casas va apuntar que des del 2019, l’AEMPS i el Departament de Salut han dut a terme diferents actuacions per sol·licitar informació i obrir expedients per l’actuació de determinades empreses i plataformes. Seguint en l’actualitat normativa, va comentar que la modificació del text refós de la Llei de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris entra en la fase final. A principis de 2023, apareixerà un text que se sotmetrà a audiència pública. També va explicar als col·legiats que, el passat setembre, es va posar en marxa “La meva cartera”, un moneder digital impulsat per la Generalitat que es va estrenar amb la targeta sanitària individual (TSI) a les més de 3.200 farmàcies de Catalunya.

En aquest primer bloc, el president va recordar els canvis governamentals en l’àmbit sanitari que hi ha hagut el darrer semestre: en concret va mencionar a Manel Balcells, que va prendre possessió com a conseller de Salut; a Ramon Canal, com a nou director de CatSalut; i en l’àmbit estatal, César Hernández, que va ser nomenat director general de Farmàcia del Ministeri de Sanitat.

Projectes professionals

Casas va dedicar un segon bloc als projectes professionals que es van posar en marxa des del COFB el darrer semestre de l’any i va detallar les novetats pel pròxim any 2023. En primer lloc, va informar que es va iniciar una prova pilot del Programa sobre el bon ús dels medicaments (PESBUM) a quatre centres educatius, amb un total de 345 assistents. A banda de la prova pilot, el programa ha comptat amb 215 farmacèutics formadors, que han impartit 76 sessions, amb un total de 521 assistències. En l’Informe de Presidència, Jordi Casas també va comentar que el COFB va col·laborar amb l’Ajuntament de Barcelona per impulsar la Targeta Cuidadora, una iniciativa en la qual ja s’hi han adherit 181 farmàcies comunitàries des de setembre. En total s’han realitzat 11 sessions amb més d’un centenar d’assistents i un dels programes que realitzen és el PESBUM.

El president, Jordi Casas, a l'inici de la presentació de l'Informe de Presidència.
El president, Jordi Casas, a l’inici de la presentació de l’Informe de Presidència.

En el mateix bloc, el president va fer menció a Farmaserveis. Pròximament, es durà a terme una campanya per promoure l’ús d’aquesta eina entre els farmacèutics i, durant el 2023, es posarà en marxa una nova app per a l’usuari. Jordi Casas també va valorar la prova pilot del Programa de Detecció Precoç del Càncer de Coll Uterí, que l’any 2021 es va iniciar en el Prat de Llobregat en 22 farmàcies i aquest any s’ha consolidat, ja que el passat juny s’hi van incorporar 49 farmàcies de Begues, Castelldefels, Gavà, Les Botigues de Sitges, Sant Climent de Llobregat i Viladecans. Seguint en el bloc de projectes, Casas va esmentar l’evolució de l’estudi Derma-Risc, que durant el darrer semestre s’ha dut a terme la formació, les reunions locals ABS i l’inici de l’estudi. Per tancar aquest bloc, el president del COFB va explicar als col·legiats que el circuit de Paxlovid s’ampliarà a pacients ingressats als hospitals i, a partir de gener, hi participaran 56 hospitals catalans i els 4 distribuïdors majoritaris.

Prestació farmacèutica

El tercer bloc, Jordi Casas el va dedicar a la prestació farmacèutica, i el va iniciar fent menció a la problemàtica dels desabastiments, posant especial èmfasi en els problemes de subministrament d’amoxicil·lina pediàtrica dels darrers mesos. En aquest sentit, el president va recordar que els farmacèutics i farmacèutiques tenen a l’abast eines com el CISMED o el Farmahelp per poder donar resposta a la falta de subministrament.

El president del Col·legi, per tancar aquest apartat, va posar en valor altres projectes com “l’Oficina de farmàcia lliure de papers”, una iniciativa que va començar amb una prova pilot, després que se signés un conveni entre el Consell de Farmacèutics de Catalunya i el Departament de Salut, el passat mes de juny. També va fer referència a les xifres positives, pel que fa a la reducció de medicaments falsificats, a les farmàcies de Barcelona que utilitzen el Sistema Espanyol de Verificació de Medicaments (SEVeM).

Actualitat del COFB

Sobre l’actualitat del COFB, en el quart bloc, Jordi Casas va comentar que enguany es van celebrar dos actes de la Diada del Farmacèutic, reunint tres promocions de farmacèutics corresponents als anys 2020, 2021 i 2022. D’una banda, al recinte modernista de l’Hospital de Sant Pau es van homenatjar i lliurar les insígnies de plata als farmacèutics que complien 25 anys de col·legiació; d’altra banda, al Palau de la Música Catalana, es va reunir als col·legiats que complien 50 anys de professió, fent-los entrega de la insígnia d’or. Fent referència a les celebracions, va aprofitar per anunciar que l’any 2023, el Col·legi de Farmacèutics de Barcelona celebrarà 125 anys i que s’estan preparant diverses accions per commemorar aquesta fita.

Casas també va destacar que enguany Infarma Barcelona 2023 tindrà lloc els dies 14, 15 i 16 de març a la Fira de Barcelona, sota el lema “La resposta als desafiaments de la salut”. En l’última part d’aquest punt, Jordi Casas va esmentar que el passat octubre es va dur a terme la Jornada de coordinadors i delegats. En l’acte, es va fer una explicació del funcionament de la xarxa de coordinadors i delegats, es va presentar el nou portal, i es van abordar projectes en desplegament.

Comunicació

En el darrer bloc, el president del COFB va fer referència als punts més rellevants en l’àrea de Comunicació. Casas va destacar les intervencions als mitjans per part dels portaveus del Col·legi, durant el darrer semestre l’any, en notícies en relació amb el desabastiment d’amoxicil·lina pediàtrica a les farmàcies, la presentació de “La meva cartera” amb la Targeta Sanitària Individual (TSI), la col·laboració del Col·legi amb la posada en marxa de la Targeta Cuidadora i sobre els tests combinats de COVID i grip. També va mencionar la repercussió als mitjans de la inauguració del Programa de Formació Continuada del COFB, el Dia Mundial del Farmacèutic 2022, la regulació de l’ús terapèutic del cànnabis i finalment, l’activació de la interoperabilitat europea i l’estudi de l’ICS sobre la resistència antibiòtica.

Continguts digitals per als farmacèutics.
Continguts digitals per als farmacèutics.

Pel que fa a l’activitat digital, el president va posar l’accent en els nous continguts digitals, creats des del COFB, entorn els dies mundials i sobre consells de salut, amb l’objectiu que els farmacèutics tinguin material gràfic per compartir a les xarxes socials per commemorar i informar determinades dates assenyalades. A més, va posar en relleu que la comunitat del Col·legi a les xarxes socials (Instagram, Twitter, Facebook i LinkedIn) ha superat els 12.000 seguidors, sent Instagram la xarxa social que més creixement ha obtingut. Respecte a l’activitat de la web institucional (www.cofb.org), Casas va informar que la web ha comptat amb 1.150.000 pàgines visualitzades, 562.730 visites i 409.130 visitants durant el 2022.

Altres publicacions d’interès:

Deixa un Comentari

Els comentaris es moderaran. És necessària la identificació de l’autor (nom, cognom i correu electrònic tot i que l’adreça no es publicarà) i que el contingut es refereixi a la temàtica del post. Seran eliminats els comentaris difamatoris o que utilitzin un llenguatge ofensiu.

*

Torna a Dalt
Avís Legal